Vrouw met een stekker van een elektrische auto in haar hand
Artikel

CO₂ compenseren? Gas erop!

Kies je voor CO₂-GecompenseerdGas, dan help je de schadelijke effecten van de CO₂-uitstoot te compenseren. Je betaalt iets meer voor je gas. Met dat extra geld draag je bij aan projecten die CO₂-uitstoot verminderen.

De vaart erin

In 2015 hebben 195 landen een internationaal verdrag gesloten om de opwarming van de aarde te beteugelen: dit is het akkoord van Parijs. De bovengrens is twee graden, het streven is om de opwarming te beperken tot anderhalve graad. Elk land neemt maatregelen om dit doel te behalen. In het Nederlandse klimaatbeleid staat dat we in 2030 49% minder CO₂ moeten uitstoten. In 2050 is dat 95%. We moeten vaart maken dus. Schoon vervoer, zoals elektrische auto’s, dragen daaraan bij.

Schoner rijden is van levensbelang

Volgens de Rijksoverheid stoot het verkeer ongeveer een kwart van alle broeikasgassen in Nederland uit. Dat heeft gevolgen voor zowel mens als milieu. In steden is het wegverkeer op diverse plaatsen de belangrijkste bron van luchtvervuiling die mensen direct inademen. Het is dus van levensbelang dat we omschakelen naar schoner, slimmer en duurzamer. Eneco helpt je graag op weg.

Wat is er afgesproken over schoon vervoer?

Het Nederlandse klimaatbeleid geeft ruim baan aan de elektrische auto. Vanaf 2025 is het de bedoeling dat 50% van de nieuw verkochte auto’s een elektrische aandrijflijn en stekker heeft. Minimaal 30% daarvan is volledig elektrisch. Vanaf 2030 is 100% van alle nieuwe auto’s elektrisch. Deze auto’s rijden op stroom opgewekt door een batterij, waterstof-brandstofcel of zonnepanelen. 
Dan nog iets. Vanaf 1 januari 2025 moeten 30 tot 40 steden een zero-emissie zone instellen. Als gemeente kondig je zo’n zone vier jaar van tevoren aan. Kortom: dit jaar weten we welke steden omschakelen. Wil je over een paar jaar een van deze steden binnenrijden? Dan heb je een uitstootvrije bedrijfsauto, bestelbus of vrachtwagen nodig. Slim om daar nu vast rekening mee te houden.

Elektrisch rijden voor ondernemers

Geen zorgen: ondernemers die in zo’n zone werkzaam zijn en een fossiele bestelbus of vrachtwagen rijden, krijgen wat langer de tijd. Deels vanwege de coronacrisis stopt de overgangsfase voor bestelauto’s pas in 2027. En voor vrachtwagens zelfs eind 2029. Ook komt de overheid je tegemoet in de aanschafkosten van uitstootvrij vervoer. Zo kom je als ondernemer in aanmerking voor een subsidie tussen 2021 en 2025. Ook voor vrachtwagens zijn er subsidies. Deze landelijke overgangsregeling zorgt ervoor dat de meest vervuilende bestelbussen en vrachtauto’s er het eerst uit gaan. Om de investering nog wat voordeliger te maken, zijn er fiscale voordelen.

Hoe zit het met het wagenpark?

Vanaf 2025 moeten alle bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeervakken voorzien zijn minstens één laadpunt. Bij nieuwbouw of een ingrijpende verbouwing van een gebouw met meer dan tien parkeerplekken moet zeker één laadpunt zijn. Daarnaast is het vereist dat één op de vijf plekken voorzien is van loze leidingen voor de aanleg van een laadpunt. Zo is straks elk wagenpark klaar voor de toekomst.

Schakel om met Eneco eMobility

Eneco eMobility is er voor persoonlijk advies, het inzichtelijk maken van de laadbehoefte van jouw onderneming en voor alle praktische zaken. We nemen je graag het werk uit handen: van het installeren van de laadpunten tot het verrekenen van de laadkosten. Dankzij onze laadpunten rijd je niet alleen elektrisch: je rijdt op 100% groene stroom. Zo rijden we samen de doelstellingen uit het akkoord van Parijs tegemoet.

Maak je klaar voor de toekomst

  • Advies op maat
  • Vakkundige installatie van laadpunten
  • Rijden op 100% groene stroom

Meer inspiratie

Mevrouw houdt een stekker vast om haar auto elektrisch te laden

10 redenen om te kiezen voor zakelijk elektrisch rijden

Lees hier de 10 redenen
Man en vrouw met stekker in laadpaal

Gastvrij en geld verdienen met een laadpaal

Lees er meer over