Biomassa volgens strikte normen

Eneco zet biomassa in vanuit de overtuiging dat dit op een duurzame manier kan. We hanteren de meest strikte normen om de duurzaamheid van onze gebruikte biomassa en de gehele keten te garanderen én aan te tonen. Dit wordt gecontroleerd en gecertificeerd door onafhankelijke partijen.
In Eneco Bio Golden Raand worden houtsnippers van afvalhout omgezet in groene stoom en groene stroom. Het afvalhout is onder andere afkomstig van bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en gemeentelijke milieustraten zoveel mogelijk regionaal uit Nederland en omliggende landen. Eneco zet biomassa reststromen in vanuit de overtuiging dat dit op een duurzame manier kan. Ons uitgangspunt is dat deze reststromen alleen voor energieopwekking kunnen worden toegepast als er te weinig duurzame alternatieven beschikbaar zijn en dat we alleen reststromen gebruiken die aantoonbaar voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. We hanteren de meest strikte normen om de duurzaamheid van de gebruikte reststromen en de gehele keten te garanderen en aan te tonen. Dit wordt gecontroleerd door onafhankelijke partijen.

NTA 8080 & certificering

Eneco toetst al haar bestaande projecten aan het duurzaamheidskader NTA8080 in combinatie met een certificeringsschema zoals Better Biomass. De NTA8080 is opgesteld onder meer in samenwerking met NGO’s (zoals Stichting Natuur & Milieu, Greenpeace, WWF, IUCN), wetenschappelijke instellingen, industriële partijen en de overheid. De NTA8080 is erkend door de Nederlandse overheid en door de Europese Commissie voor de duurzaamheidstoetsing in het kader van Renewable Energy Directive.De Nederlandse overheid vereist alleen een certificering voor houtpellet gerelateerde bioenergie projecten. Eneco past deze certificering echter ook vrijwillig toe voor projecten die gebaseerd zijn op vershout reststromen, waarvoor vanuit de overheid certificering niet verplicht is. Zowel ons handelsbedrijf, Eneco Energy Trade, als Bio Golden Raand zelf beschikken over een Better Biomass certificaat (certificaatnummers: QSC-13071018-1 en QSC-13071018-2) met betrekking tot de handel in en verwerking van biogene reststromen, zoals in Bio Golden Raand wordt toegepast.Hoewel bovengenoemde duurzaamheidscriteria tot de strengste van de wereld behoren, kiezen wij ervoor om aanvullende duurzaamheidseisen te stellen voor het gebruik van biomassa. Een voor ons belangrijk aanvullende voorwaarde is dat de inzet van biomassa voor het opwekken van energie gebeurt op basis van cascadering, oftewel dat biomassa alleen voor energie wordt toegepast als er te weinig duurzame alternatieven beschikbaar.

CO₂

De jaarlijkse CO2-reductie van 250.000 ton die de Bio Golden Raand oplevert is berekend door onderzoeksbureau CE Delft. Dit is gedaan aan de hand van de Biograce III methode conform NTA8080 richtlijnen. Deze methode is breed geaccepteerd en door milieuorganisaties, wetenschappers en bedrijven opgezet om een kundige CO2-balans berekening te maken. Voor Eneco Bio Golden Raand worden de volgende aspecten meegenomen in de berekening van de CO2-besparing:  • Vervoer van afvalhout naar de verwerker;
  • Versnipperen van het afvalhout bij de verwerker;
  • Vervoer naar Eneco Bio Golden Raand;
  • Emissies van Bio Golden Raand.