'Door transparant samen te werken hebben we natuurlijke onderhoudsmomenten weten te combineren'

'Zo hebben we bijvoorbeeld werkzaamheden of vervangingen vervroegd of samengevoegd omdat dit in de planning voor het aardgasvrij maken van de wijk beter uitkwam.'

Pepijn van Lobenstein, programmamanager Energietransitie bij woningcorporatie Havensteder.
Pepijn Lobenstein

Onze gezamenlijke doelen

Aardgasvrije wijk
Bewoners centraal
Betaalbare oplossingen
Intensieve samenwerking

Video en podcast

Bekijk en beluister in onze video en podcast het verhaal van de transitie naar een aardgasvrije wijk Bospolder-Tussendijken. Woningcorporatie Havensteder, gemeente Rotterdam en Eneco nemen je mee in de nauwe samenwerking die heeft geleid tot de gebiedsaanpak.

Op weg naar aardgasvrij in Bospolder-Tussendijken

Woningen in Bospolder-Tussendijken (BoTu) haalbaar en betaalbaar van het aardgas af halen. Daar werken we hard aan, samen met de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder. De werkzaamheden zijn al volop gestart in de wijk en de eerste 360 woningen worden aangesloten op het warmtenet.
Botu aardgasvrij
Botu over op warmte

De wijk BoTu over op warmte

De Nederlandse overheid heeft besloten dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor verwarmen en koken. De Rijksoverheid heeft de regierol hiervoor neergelegd bij gemeenten. Zij moeten samen met partners per wijk de beste en meest betaalbare oplossing bepalen en realiseren. De afgelopen twee jaar hebben we samen met de gemeente Rotterdam en Havensteder intensief samengewerkt aan een plan om BoTu aardgasvrij te maken.
 
Door de nabijheid van het warmtenet van Eneco in Rotterdam en de aanwezigheid van veel gestapelde bouw in Bospolder-Tussendijken, kwam een warmtenet als beste oplossing uit de bus. Dit warmtenet gaat de woningen en gebouwen in de wijk van duurzame verwarming en warm water voorzien. Door ook de overstap te maken naar elektrisch koken, worden de woningen volledig aardgasvrij.

Samenwerking

De samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, Havensteder en Eneco is een intensief en transparant traject geweest. Alle betrokkenen deelden hun planningen, aanpakken en financiën. Dit heeft geleid tot een verbetering van de gebiedsaanpak en de business case.
Botu samenwerking

Energie de wijk in brengen

Door aan te sluiten op ons warmtenet van Rotterdam, schakelt de wijk over van aardgas naar warmte. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar kansen die deze transitie nog meer biedt. Zo proberen we de overlast in de wijk voor bewoners te beperken door gelijktijdig het riool te vervangen. Daarnaast wordt gekeken hoe er ook op sociaalmaatschappelijk vlak waarde kan worden gecreëerd. Wat kunnen we bijvoorbeeld doen aan schuldenproblematiek in de wijk en hoe kunnen we met de energietransitie werkgelegenheid creëren?

Bewoners centraal

Voor bewoners in de wijk BoTu is het omschakelen naar warmte geen kleine verandering. We begrijpen dat dit grote impact heeft en zetten dan ook de bewoner centraal in alles wat we doen. We werken met de partners samen om bewoners tijdig en duidelijk te informeren over bijvoorbeeld het waarom, de plannen, werkzaamheden en de kosten. Met onze services bieden wij overstapgemak voor bewoners. Zo proberen wij het zo makkelijk mogelijk te maken. Uiteindelijk ligt de keuze om over te stappen bij de bewoner zelf.
Werkzaamheden in woonwijk

Het warmtenet voor BoTu

BoTu wordt aangesloten op het Rotterdamse warmtenet van Eneco. De warmte die geleverd wordt aan de woningen is op dit moment voor een groot deel afkomstig uit de Afvalcentrale AVR. Door de wijk BoTu aan te sluiten op het warmtenet zorgen we voor een CO2- reductie van ongeveer 68%, vergeleken met een woning op aardgas. De warmte wordt de komende jaren nog duurzamer. Eneco heeft de ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn.

Bedankt aardgas, hallo warmte

Eneco biedt een programma voor woningcorporaties en gemeenten waarbij op basis van een helder stappenplan het woningbezit aardgasvrij wordt gemaakt. U kunt kiezen uit een menukaart aan opties en services om de omschakeling naar aardgasvrij zo goed mogelijk te laten verlopen voor uzelf én voor uw bewoners.

Wat kunt u van ons verwachten

  • Vaste contactpersoon in iedere fase
  • Transparante businesscase
  • Hulp bij subsidieaanvragen
  • Advies bij keuzes en opties
  • Hulp bij draagvlak bewoners
  • Overstapgemak voor bewoners
Jos Apswoude

Laten we kennismaken

Spreekt onze aanpak voor Bospolder-Tussendijken u aan? Bent u nieuwsgierig naar wat Eneco voor uw project kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met een van onze experts.

Jos Apswoude, Ontwikkelaar Energieprojecten

Meer over Warmte & Koeling

Duurzame Warmte & Koeling realiseren

Een gebouw of hele wijk CO2-neutraal maken. Een decentraal thermisch grid of warmtenet aanleggen voor de buurt. Wij brengen daarin een bak aan ervaring en expertise mee, plus een nuchtere, no-nonsense aanpak. Het is altijd maatwerk en voor ieder project hebben we een oplossing.

Bestaande aansluiting voor Warmte & Koeling

Al klant of wordt u klant bij Eneco op een bestaande aansluiting voor Warmte & Koeling? Dat betekent een comfortabel binnenklimaat. Daar zorgt Eneco voor als uw kantoorpand, bedrijfsgebouw of appartementencomplex is aangesloten op ons warmte- of koelnet.

Onze projecten

Samen met onze experts komt uw organisatie tot de beste energie-oplossingen. Elk project is uniek: van complexe gebiedsontwikkeling tot lokale projecten met uitdagende eisen. Stuk voor stuk ingevuld met teamwork en maatwerk. Zo gaan we samen op weg naar een klimaatneutrale samenleving in 2035.