Zonnepark Veendam,

Stroometiket 2022: Waar komt onze stroom vandaan?

2 mei 2023 door Redactie Eneco
Ieder jaar publiceert Eneco in mei het stroometiket met de bronnenmix van het jaar ervoor. Ons stroometiket geeft inzicht in de oorsprong van de stroom die Eneco in 2022 heeft opgeleverd. Het aandeel groene stroom in ons stroometiket blijft groeien.

Nieuwe zakelijke contracten 100% groene stroom

Eneco wil klimaatneutraal zijn in 2035. Daarom werken we ook voor de zakelijke markt hard aan een steeds groter aandeel hernieuwbare stroom uit eigen opwek. Zo zijn we in 2022 bij nieuwe contracten definitief gestopt met het aanbieden van grijze stroom. Mede daardoor is het aandeel hernieuwbare stroom voor grootzakelijke klanten toegenomen van 60% in 2021 naar 74,9% in 2022. Dit maakt ons stroometiket van 2022 een stuk groener dan eerdere jaren.

Aandeel zon en eigen opwek groeit

Steeds meer zakelijke klanten nemen Eneco HollandseWind® of Eneco HollandseZon® af. Mede hierdoor is de CO2-uitstoot van zakelijke stroom het afgelopen jaar verder gedaald van 134 gr/kWh in 2021 naar 115 gr/kWh in 2022. Deze trend zal de komende jaren door contractvernieuwingen verder doorzetten, omdat we alleen nog groene stroom verkopen. Samen met onze klanten en andere stakeholders zetten we zo steeds meer stappen op weg naar klimaatneutraal. De grijze stroom die we nog leveren, is afkomstig van onze eigen, relatief schone, gascentrales. Met ‘relatief schoon’ bedoelen we: vergeleken met andere fossiele energiebronnen, zoals kolencentrales.

Minder wind, meer zon in 2022

2022 was een goed jaar voor energie uit zon. Het aanbod van hernieuwbare stroom uit zon en wind was op 23 april zelfs voor het eerst groter dan de vraag. Op deze historische datum zakte de stroomprijs daardoor even onder nul, een voor Nederland tot dan toe ongekende situatie. Omdat 2022 een jaar was met relatief weinig wind is het aandeel zonne-energie in het stroometiket 2022 fors toegenomen, 32,7% ten opzichte van 7,6% in 2021.

Nieuwe kansen en uitdagingen

In 2022 is in Nederland 15% meer duurzame stroom opgewekt met zon- en windinstallaties dan het jaar ervoor. Het totale vermogen voor de opwek van duurzame stroom is nu vijf keer zo groot als in 2015 en zal nog verder groeien. Dat brengt uitdagingen, maar zeker ook kansen met zich mee. Ons huidige energiesysteem dat gebaseerd is op beheersbare opwek moet omschakelen naar een systeem met pieken en dalen. Daarom gaan we op zoek naar een eigentijds energiesysteem waarmee we het verschil tussen vraag en aanbod beter kunnen managen.
Duurzame energie aanbesteden

Hoe het Nederlandse energiesysteem steeds groener kleurt

In zeven jaar tijd is de duurzame opwekcapaciteit meer dan vervijfvoudigd. Wat betekent dit voor het 'managen' van energie, nu en in de toekomst?

Wat staat er op het stroometiket?

Het stroometiket laat zien vanuit welke bronnen de geleverde stroom afkomstig is. Gezien de bronnenmix van stroom van dag tot dag varieert, worden de stroometiketten eens per jaar vastgesteld, op basis van de gegevens van de totale geleverde stroom in het voorafgaande jaar. Het stroometiket dat zakelijke afnemers in mei 2023 bij hun factuur ontvangen, geeft inzicht in de oorsprong van de stroom die Eneco in 2022 heeft geleverd en de milieu-impact hiervan. U ziet dus hoeveel CO2 is uitgestoten bij de levering van grijze stroom.

Waarom is het stroometiket er eigenlijk?

Het stroometiket bevordert de transparantie. Het vloeit voort uit Europese en nationale wetgeving. De Europese Elektriciteitsrichtlijn (EE) verplicht lidstaten erop toe te zien dat elektriciteitsleveranciers transparant zijn over hun producten. Die transparantie houdt in: minstens eens per jaar informatie geven over de samenstelling van de bronnenmix in het voorafgaande jaar. En wel op zo’n manier dat de gegevens van leveranciers (op nationaal niveau) makkelijk te vergelijken zijn. Dat is ook het doel: dat eindgebruikers de keuze voor hun leverancier en stroomproduct goed kunnen afwegen. Van consumenten tot grootverbruikers. In Nederland is deze richtlijn vertaald naar het stroometiket. Dit moeten energieleveranciers elk jaar uiterlijk op 1 mei over het afgelopen jaar publiceren.

Wie zegt dat de informatie op het stroometiket klopt?

Daar ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op toe. Die controleert alle gegevens. Zo moeten energieleveranciers met Garanties van Oorsprong (GvO’s) aantonen dat hun groene stroom echt groen was. Deze GvO’s geeft certificeringsinstantie Certiq uit voor wind- en zonne-energie, waterkracht en bio-energie. Stroomleveranciers kopen deze GvO’s om aan te tonen dat hun geleverde stroom groen is. Ook daarom gaan de stroometiketten over het voorafgaande jaar: de toekenning gebeurt altijd achteraf. Certiq geeft naast GvO’s ook certificaten van oorsprong (CvO’s) uit voor geleverde stroom uit kolen-, gas- en kerncentrales. Die zijn sinds januari 2020 verplicht bij grijze stroom, zodat ook de herkomst daarvan volledig transparant is.

Meer duurzame inspiratie

Zon op dak

Bedrijfspand verduurzamen? 8 redenen om te kiezen voor zonnepanelen op uw dak

Lees hier de 8 redenen
Blijdorp

Diergaarde Blijdorp wordt klimaatpositief in 2030

Pinguïns duurzaam koel houden