Eneco Electrolyzer

Productie van groene waterstof is een belangrijke stap in de uitvoering van het One Planet Plan van Eneco. En het is een van de belangrijkste voorwaarden voor het halen van de Nederlandse en Europese klimaatdoelen en het verminderen van onze afhankelijkheid van import van fossiele energie. Eneco heeft de ambitie om de komende jaren op grote schaal groene waterstof te produceren om geleidelijk af te kunnen stappen van aardgas.
Eneco Electrolyzer ontwerp
De industriële toepassing van waterstof is ontstaan in de 19e eeuw. Vanaf de twintigste eeuw werd waterstof op grotere schaal geproduceerd en gebruikt voor industrie waar het dient als grondstof, zoals bijvoorbeeld kunstmestproducenten en raffinaderijen. Tegenwoordig wordt er wereldwijd jaarlijks zo'n 100 miljoen ton waterstof geproduceerd, met ruim 1 miljoen ton in Nederland, na Duitsland de grootste waterstofmarkt van Europa. Bijna de helft van de Nederlandse productie van waterstof vindt plaats in de chemische complexen van de Rotterdamse haven. Ruim 95% van de huidige wereldwijde waterstofproductie is nog “grijze” waterstof. Hierbij worden fossiele brandstoffen zoals aardgas of steenkool gebruikt. Deze processen stoten grote hoeveelheden koolstofdioxide (CO₂) uit; bij gebruik van gas wordt voor elke ton grijze waterstof, 10 ton CO₂ uitgestoten. Wanneer er steenkool gebruikt wordt, is deze uitstoot twee keer zo groot.

Wat is waterstof?

Waterstof, is het lichtste element dat bekend is en de meest voorkomende chemische stof die bijna 95% van de atomen van het universum uitmaakt (bron: NASA). De zon en andere sterren zijn bijvoorbeeld overwegend waterstof. Niettemin wordt waterstof op aarde zelden aangetroffen in zijn "zuivere" gasvormige vorm, maar eerder gecombineerd met andere chemische elementen zoals zuurstof of koolstof om water en bijna alle organische verbindingen te vormen, waaronder steenkool, olie en aardgas.
Eneco infographic groene waterstof

Groene waterstof

Een schone vorm van waterstof is groene waterstof. Groene waterstof wordt gemaakt uit water met behulp van groene elektriciteit. Via het elektrolyseproces wordt water (H₂O) door toevoeging van elektriciteit omgezet in waterstof (H₂) en zuurstof (O₂). Groene waterstof kan gebruikt worden als grondstof voor bijvoorbeeld kunstmest en synthetische brandstoffen, als brandstof voor hoge temperatuur-toepassingen in de zware industrie en voor de verwarming van huizen. Daarnaast kan het een energiebron zijn voor (zwaar) transport. Bovendien kan waterstof ingezet worden in (omgebouwde) gascentrales om CO₂-vrije elektriciteit te produceren op momenten dat er onvoldoende wind- en zonnestroom geproduceerd kan worden.

Eneco Electrolyzer

Eneco ontwikkelt in de haven van Rotterdam de Eneco Electrolyzer; een grote waterstoffabriek met een vermogen tot 800 MW. Deze Eneco Electrolyzer zal worden aangedreven door nieuwe duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld door een windpark. De Eneco Electrolyzer kan per jaar, naar verwachting, 5 tot 85 kiloton groene waterstof produceren afhankelijk van de beschikbare duurzame bronnen. Deze groene waterstof gaat primair ten goede komen aan bestaande lokale industrie in de Rotterdamse haven die momenteel grijze waterstof, wat uit aardgas wordt gemaakt, als grondstof gebruikt. Door het vervangen van de huidige grijze waterstof kan de Eneco Electrolyzer tot 800 kiloton CO₂ per jaar besparen.

Met zijn grote capaciteit, zal de Eneco Electrolyzer een belangrijke bijdrage leveren aan het doel van de overheid om 4 GW electrolysevermogen te hebben gerealiseerd in 2030.

De Eneco Electrolyzer maakt geen gebruik van drinkwater, maar van water dat ontwikkeld is voor industriële doeleinden.

Eneco Electrolyzer illustratie

Nieuws

Officieel besluit Wet Natuurbescherming

18 april 2024In november 2023 is de vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming aangevraagd voor de Eneco Electrolyzer. 

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft besloten dat er geen vergunning nodig is. De reden hiervoor is dat de stikstofdepositie, als gevolg van het bouwen en bedrijven van de electrolyzer, geen significant effect heeft op de instandhoudingsdoelstelling van de natuurgebieden.
 
De ontwerpbeschikking is te lezen op Provinciaal blad 2024, 5301 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl). Ook al is er geen vergunning nodig, het is wel een officieel besluit dat ter inzage wordt gelegd voor zienswijzen in de periode vanaf 18 april 2024 tot en met 29 mei 2024.
 
Heeft u vragen over bovenstaande informatie of behoefte aan een toelichting, stuur een mail aan ons team via fm_enecoelectrolyzer@eneco.com

Eneco locatie waterstofstation

Locatie

De locatie van de Eneco Electrolyzer is in Europoort, naast elektriciteitscentrale Enecogen.

Planning

De eerste vergunningen voor de ontwikkeling van de Eneco Electrolyzer zijn in november 2023 ingediend. De bouw van de electrolyzer zal plaatsvinden vanaf 2026. In gebruik name staat momenteel gepland voor 2029.
Medewerker klantenservice

Contact?

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen?

Klik op de knop hieronder en stuur ons een mail.