M. (Michael) Enthoven, LLM

Lid Raad van Commissarissen

Michael Enthoven (1951) is per 24 maart 2020 herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Eneco op basis van het versterkt aanbevelingsrecht van de centrale ondernemingsraad.


 

 

  • Voorzitter audit & risk commissie
  • Voorzitter remuneratie/selectie- en benoemingscommissie

Voormalige hoofdfuncties:

  • Bestuursvoorzitter staatsagentschap NL Financial Investments 
  • Overheidscommissaris bij Fortis en ABN AMRO 
  • Voorzitter raad van bestuur NIB Capital en later NIBC Holding
  • Managing Director en Chief Operation Officer bij J.P. Morgan 
  • Officier van Justitie en rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag
Michael Enthoven