Eneco Gasspeicher

In het Duitse Epe, op drie kilometer van de Nederlands-Duitse grens bevinden zich een aantal gascavernes. Eneco exploiteert hier twee gascavernes: Eneco Gasspeicher. Hiermee kunnen we inspelen op de sterk fluctuerende vraag naar aardgas van onze eigen centrales en van onze klanten. Eneco streeft naar een 100% duurzame energievoorziening. Om deze ambitie waar te maken investeren we volop in duurzame energieproductie: zoals wind, zon en biomassa. Om klanten continu, ook als het even wat minder waait of de zon minder schijnt, van energie te kunnen voorzien, zet Eneco aardgas in als transitiebrandstof.

De bouw

Techniek

De gascavernes bevinden zich op een diepte van ongeveer 1200 meter in zoutkoepels, ook wel cavernes genoemd. Deze zijn door zoutwinning ontstaan en worden nu gebruikt om gas op te slaan. In de twee cavernes kan zo’n 100 miljoen m3 aardgas opgeslagen worden. Dit aardgas wordt onttrokken aan het Nederlandse gastransportnet (GTS). Het gas wordt via een compressorstation onder druk gebracht die nodig is om het gas op te slaan. Dat gebeurt bij maximaal 200 bar. Het gas blijft daarna in de cavernes tot het weer nodig is. Als dat het geval is dan wordt de druk verlaagd naar 60 bar en wordt het gas verder behandeld zodat het voldoet aan de eisen van de beheerder van het Nederlandse gastransportnet (GTS).

Veiligheid 

Door de aard van de activiteiten, staat veiligheid centraal. Hierbij worden de regels van het Duitse Bergrecht en de Seveso-richtlijn nageleefd. 

Risicomanagement

We hebben een risico management systeem in gebruik, waarin diverse risicoscenario’s en controlemaatregelen zijn vastgelegd.

Uitgebreide informatie over veiligheid en risico.

Afbeelding Gasspeicher - Art impression opslag in de grond

Feiten en cijfers

  • Opslagcapaciteit
   100 miljoen m3 Gezamenlijk volume
  • Grootte
   ca. 300 x 60 meter van de cavernen (HxB)
  • Positie
   ca. 1 – 1,5 km onder de grond
  • Ingebruikname
   2011