Opzegboete

Kies je ervoor om je vaste energiecontract eerder dan de einddatum op te zeggen? Dan betaal je een vergoeding aan je energieleverancier. Die vergoeding heet een opzegboete. Hoe je opzegboete wordt bepaald, hangt af van wanneer je je vaste contract hebt afgesloten. Vanaf 1 juni 2023 gelden er nieuwe voorwaarden.
Illustratie van man met document in zijn hand

Waarom een opzegboete

Als je een vast energiecontract afsluit voor bijvoorbeeld 1 of 3 jaar, dan spreken we met elkaar af dat je in deze periode je energie bij ons afneemt. Wij kopen je energie voor deze periode in. Zo ben jij zeker van een vaste prijs.
 
Besluit je eerder dan de einddatum van je contract op te zeggen? Dan houden we energie over die is ingekocht en die je niet meer afneemt. Daar vragen we een vergoeding voor: een opzegboete. 

Nieuwe voorwaarden bij opzeggen vast contract

De prijzen voor energie zijn de afgelopen twee jaar sterk gestegen. Dat zorgt in de huidige energiemarkt voor meer onzekerheid en risico’s bij het inkopen van energie. De verhouding tussen de opzegboetes van vóór 1 juni en de kosten die een energieleverancier maakt als je eerder besluit weg te gaan zijn niet meer in balans.

Daarom heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nieuwe voorwaarden opgesteld die vanaf 1 juni 2023 ingaan. De nieuwe voorwaarden zorgen ervoor dat er weer energiecontracten met een langere looptijd aangeboden kunnen worden aangeboden.

Heb je eerder dan 1 juni 2023 een vast energiecontract afgesloten? Dan gelden voor jou de voorwaarden van vóór 1 juni 2023.

De opzegboete vanaf 1 juni 2023

Heb je op of na 1 juni 2023 een vast energiecontract afgesloten en besluit je eerder dan de einddatum van je contract over te stappen? Dan betaal je een opzegboete als de tarieven zijn gedaald. Hoe hoog je opzegboete is, hangt af van:

  • De tarieven van je huidige vaste energiecontract, oftewel je contracttarief.

  • De tarieven van een soortgelijk vast contract op de dag dat je opzegt, je opzegdatum. We noemen dit het referentietarief.

  • En het verschil tussen het geschatte verbruik van de volledige looptijd van je vaste contract, en je werkelijke verbruik tot aan de laatste dag dat we je energie leveren. Ofwel: de beëindigingsdatum. Dit is het resterende verbruik wat je niet meer afneemt.

Berekening opzegboete

Je opzegboete wordt berekend door het verschil tussen je contracttarief en het referentietarief te vermenigvuldigen met je resterende verbruik.

Dalen de tarieven flink, en loopt je contract nog lang? Dan is de opzegboete waarschijnlijk hoger dan als de tarieven iets zijn gedaald en je contract nog maar even loopt.

Op de dag dat je opzegt, maken we een schatting van je opzegboete. De definitieve opzegboete zie je terug op je eindnota. Het is mogelijk dat de definitieve boete afwijkt van de schatting. Dat komt omdat pas op de eindnota duidelijk is hoeveel energie je precies hebt verbruikt.
Boetebeleid

Rekenvoorbeelden

Denk je erover na om je vaste contract op te zeggen? Vraag de Klantenservice naar je opzegboete.

Je opzegboete vóór 1 juni 2023

Heb je een vast energiecontract dat is afgesloten voor 1 juni 2023? Dan wordt je opzegboete berekend aan de hand van de overgebleven looptijd van je vaste contract tot aan de einddatum.

Als je het energiecontract voor de oorspronkelijke einddatum beëindigt, krijg je een boete van 15% van de resterende waarde van het contract. Daarbij geldt een minimum van onderstaande bedragen:

Looptijd Opzegboete per energieproduct
Tot 12 maanden
€ 100
12 - 24 maanden
€ 200
24 - 36 maanden
€ 300

Veelgestelde vragen