Na een overlijden

Als een klant van Eneco komt te overlijden die zelfstandig ondernemer of eigenaar van een midden- en kleinbedrijf was, moet er een en ander geregeld worden. Wat precies, is afhankelijk van de situatie. We hebben er een speciale helpdesk voor ingericht, die je graag de zorg uit handen neemt.
Illustratie van man met document in zijn hand

Had de overledene een eenmanszaak?

Onze Servicedesk Nabestaanden helpt je telefonisch verder. Neem contact op via 010 – 892 3085.

Wij nemen je zorgen uit handen

We begrijpen dat je bij een sterfgeval genoeg aan je hoofd hebt. Toch is het goed om niet te lang te wachten met het doorgeven van het overlijden. Had de overledene een eenmanszaak, dan kun je terecht bij onze Servicedesk Nabestaanden. Bel ons op weekdagen tussen 08.00 en 16.00 uur op
010 - 8923085.Was de overledene eigenaar van een midden- of kleinbedrijf, bel dan tussen 08.00 en 16.00 uur met ons zakelijke nummer: 010 - 890 6988.Houd voor een juiste afhandeling van het zakelijke energiecontract deze gegevens bij de hand:  • het klantnummer
  • de adresgegevens
  • de tenaamstelling van het contract

Zo kunnen we je goed helpen.

De onderneming stopt na het overlijden

Stopt de onderneming van de overledene, dan beëindigen we het energiecontract. Bij overlijden wordt nooit een opzegboete in rekening gebracht. De datum van beëindiging van het contract is de datum van de sleuteloverdracht van het bedrijfspand. Is die al geweest, dan is de eerst mogelijke datum voor beëindiging vandaag +1 dag.Weet je bij het melden van het overlijden nog niet wanneer je de sleutel van het bedrijfspand inlevert? Dat is geen probleem. Je kunt de datum later aan ons doorgeven. Tot die tijd blijven we stroom, gas en/of warmte leveren. Eventueel kunnen we voor de tussenliggende periode het termijnbedrag verlagen naar het leegstandtarief. Als we eenmaal de eindmeterstanden hebben ontvangen, krijg je na 4-6 weken een eindnota.

De onderneming krijgt een andere eigenaar of is deel van een erfenis

Is de contractant overleden en moet het energiecontract overgeschreven worden op naam van iemand anders, of op naam van een andere onderneming? Dan moeten we eerst het oude contract, dat op naam stond van de overledene, beëindigen. Uiteraard doen we dat zonder boete. Voor de nieuwe contractant stellen we een nieuw contract op.Beneficiaire aanvaarding

Soms is er sprake van een zogenoemde beneficiaire aanvaarding van een erfenis. Dat betekent dat je afstand doet van de eventuele schulden van de overledene. We hebben in dit soort gevallen een kopie nodig van de akte van aanvaarding én van de boedelbeschrijving. Daarmee krijg je drie maanden uitstel voor de betaling van eventuele openstaande nota’s. Je krijgt wel nieuwe termijnnota’s als we nog steeds energie leveren.

Verwerpen van de erfenis

Als erfgenaam kun je ervoor kiezen de nalatenschap te verwerpen. Je hebt dan geen enkel recht op de nalatenschap meer, maar je bent ook niet aansprakelijk voor de schulden. Verwerp je de nalatenschap, dan moet je een verklaring afleggen bij de rechtbank van de regio waar de overledene woonde. De rechtbank geeft daarvan dan een zogenoemde ‘Akte nalatenschap’ af. Wij hebben een kopie nodig van deze akte. Daarmee kunnen we het contract met de overledene (financieel) afronden. 

Man met telefoon vrouw met tablet kijkend naar scherm

Kom je er niet uit?

Vind je niet wat je zoekt, neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken via

  • E-mail
  • Eneco digitale assistent
  • Telefoon

We helpen je graag.