Full disclosure

Energieleveranciers zijn per 1 januari 2020 verplicht om de herkomst van alle geleverde elektriciteit te onderbouwen. Dit wordt ook wel full disclosure genoemd. Momenteel verantwoorden energieleveranciers alleen de herkomst van groene stroom met het certificaat Garantie van Oorsprong (GvO). Vanaf 2020 dient dit ook inzichtelijk te worden gemaakt voor grijze stroom, met een zogenoemd Certificaat van Oorsprong (CvO).

Certificaat van Oorsprong

Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is een bewijs uit welke bron grijze stroom afkomstig is. Een CvO is gekoppeld aan de manier waarop de stroom is opgewekt. De bronnen waarmee grijze stroom wordt opgewekt kunnen kolen-, gas- of kerncentrales zijn.

Eneco kiest ervoor, vanuit haar duurzame ambities, om alleen grijze stroom uit gasgestookte centrales te leveren. Dit is de minst milieubelastende vorm van grijze stroom.

Eneco is vanuit deze nieuwe wetgeving verplicht Gas CvO’s aan te maken dan wel in te kopen. De noodzakelijke kosten worden aan de klant doorberekend.

Groene stroom

Omschakelen naar duurzame energie? Kies dan voor groene stroom. Een Garantie van Oorsprong (GvO) garandeert de herkomst van deze stroom uit zon, wind, waterkracht of biomassa. Zo gebruikt u energie uit hernieuwbare bronnen zonder CO2-uitstoot.

Veelgestelde vragen