Windpark Eneco Luchterduinen

Een samenwerking tussen Mitsubishi Corporation en Eneco levert Hollandse windstroom aan NS en TU Delft

Luchterduinen Fonds

Het Eneco Luchterduinen Fonds helpt mee aan het verduurzamen van het kustgebied van de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk, en wil de kustbeleving voor bewoners en toeristen in dat gebied op een duurzame manier versterken.

In dit Fonds storten Eneco en Mitsubishi Corporation vanaf 2014 gedurende 20 jaar gezamenlijk een jaarlijks bedrag van 45.000 euro (exclusief BTW). Het is de bedoeling dat het Fonds elke 2 jaar uitkeert op basis van de fondscriteria. De doelen van het Fonds zijn onder andere:

  • Bijdragen aan de verduurzaming van de kust en het versterken van de kustbeleving van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk.
  • Het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en/of kustbeleving in de gemeenten.
  • Zo veel mogelijk streven naar de volgende verdeling van het Fonds: Noordwijk 1/3, Zandvoort 1/3, Bloemendaal 1/6 en Katwijk 1/6, over de looptijd van 20 jaar.

Nieuws

Tweede ronde Luchterduinen Fonds gestart

De tweede ronde van het Eneco Luchterduinen Fonds is van start gegaan. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Bloemendaal, Katwijk, Noordwijk en Zandvoort zijn uitgenodigd om mee te doen. Om initiatieven in te leveren. Dus heeft u een mooi plan? Vanaf 30 september tot en met 30 november 2016 kunt u uw initiatieven indienen.

Vervolgens zal een jury, die bestaat uit medewerkers van de bedrijven achter het windmolenpark, een eerste selectie maken. Daarna toetsen de vier betrokken kustgemeenten de uitvoerbaarheid van de plannen. De volgende fase is een publieksjurering, waarbij de kustbewoners kunnen stemmen op het voorstel van hun keuze. De winnende voorstellen worden mei 2017 bekend gemaakt.

Eneco Luchterduinenfonds; Katwijkse zeeverkenners

De zon is er altijd

Gespannen kijken de kinderen naar de teller in de meterkast. Zie je al iets? Staan ze al aan? Met een symbolische druk op de knop nam voorzitter Erwin Jonker zaterdag de zonnepanelen op clubhuis Parnassia van de Zeeverkenners in gebruik.

Juttersgeluk maakt het strand schoon

'Ik kan niet aanzien dat dat fijne strand zo vervuild wordt'

Suzanne Klaassen (45) won € 5000 euro van het Luchterduinen Fonds voor haar project Juttersgeluk. Met dat project raapt ze vuil op van de stranden en maakt ze bijvoorbeeld armbanden van het overgebleven materiaal.

We liepen een ochtend mee met haar tijdens een speciale excursie voor bijzondere leerlingen van Het Molenduin. ‘Ik kan niet aanzien dat dat fijne strand zo vervuild wordt.’

Muziekvereniging UNI Katwijk is blij met zonnepanelen

Als muziekvereniging is CMV UNI Katwijk voortdurend bezig met onder andere het aanbieden van mogelijkheden voor muzikale educatie aan met name jongeren, scholieren, maar zeker ook aan volwassenen. Ook de overheid investeert hierin tegenwoordig miljoenen.

Werkwijze

Vanaf 30 september 2016 start de tweede ronde van het Eneco Luchterduinen Fonds en kunnen nieuwe voorstellen ingediend worden. De jury controleert of de ingediende voorstellen aan de vastgestelde fondscriteria voldoen.

Daarna worden de inwoners van de eerder genoemde gemeenten opgeroepen om te stemmen op hun favoriete voorstel voor deze tweede ronde van het fonds. De voorstellen moeten binnen 2 jaar gerealiseerd worden.

Lees meer

Organisatie

Windpark Eneco Luchterduinen is een samenwerking tussen Eneco en Mitsubishi Corporation. De organisatie van het Eneco Luchterduinen Fonds wordt bestuurd en uitgevoerd door medewerkers van beide bedrijven.

Daarnaast betrekt het fonds ook de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Katwijk en Bloemendaal om te zorgen dat de winnende initiatieven ook gerealiseerd kunnen worden.

Bestuursleden

Frank Oomen

Directeur Operations Eneco

Keiichi Suzuki

CEO Diamond Generating Europe Ltd.,
een dochteronderneming van Mitsubishi Corporation

Jury Eneco Luchterduinen Fonds

De jury bestaat uit medewerkers van zowel Eneco als Mitsubishi Corporation.

Werkgroep Eneco Luchterduinen Fonds

Karin de Backer

Communicatie adviseur, Eneco Luchterduinen

Eerste aanspreekpunt voor vragen over het Eneco Luchterduinen Fonds via info@enecoluchterduinenfonds.nl.

Informatie over de Stichting

Stichting Eneco Luchterduinen Fonds
Kamer van Koophandel: 61011452
RSIN: 854164297
SBI 94996 Overige Ideële Organisaties

Contact