Over ZonneHub

 • Hoe werkt de ZonneHub coöperatie?

  Met jouw akkoord op de offerte ben je automatisch lid geworden van de coöperatie ZonneHub U.A. Dit is een voorwaarde om gebruik te maken van de zogenoemde postcoderoosregeling, waarbij de overheid bij collectieve opwek een vrijstelling van energiebelasting verleent. Alle ZonneHubs in Nederland vallen onder één coöperatie. Alle nieuw te starten ZonneHubs gaan daar ook onder vallen. Doel van de coöperatie is om je zoveel mogelijk te ontzorgen bij het opwekken op een ander dak. De opzet van de coöperatie en bijbehorende statuten zijn er op gericht om ZonneHub groot en landelijk te kunnen uitrollen. Eenmaal per jaar word je uitgenodigd voor onze Algemene Leden Vergadering.

 • Wat is de rol van Eneco?

  ZonneHub is een initiatief van Eneco. Zij wil het mensen zo makkelijk mogelijk maken om zelf zonnestroom te kunnen opwekken op een ander dak. Zodat jij wel de lusten hebt, maar niet de lasten. Er komt namelijk nogal wat bij kijken…

  Eneco verzorgt de installatie en onderhoud van de zonnepanelen, verzekering, administratie, afspraken met de dak eigenaar en regelt dat je lid wordt van de ZonneHub coöperatie. Dit laatste is namelijk een eis om van de belastingvrijstelling van 15 jaar te kunnen profiteren.

  Ook zorgen we dat je jaarnota direct verlaagd wordt dankzij de belastingvrijstelling en je opgewekte energie. Hiervoor dien je stroomklant te zijn bij Eneco, in ieder geval voor het eerste jaar, zodat we dit voor alle deelnemers op dezelfde manier kunnen doen. Ben je nog geen stroomklant bij Eneco? Geen zorgen, een overstap is zo geregeld.

 • Wie zijn de bestuursleden van de ZonneHub coöperatie?

  Het bestuur van de coöperatie bestaat uit een voorzitter (Jan-Willem Zwang), een penningmeester (Johan Reumers) en een secretaris (Heico van Loon). Het bestuur beslist in het belang van de leden.

 • Ik ben het Informatiedocument kwijt, waar kan ik dat terugvinden?

  Klik hier om het informatiedocument te downloaden.

 • Wat gebeurt er nadat het dak vol zit?

  Wanneer alle zonnepanelen gereserveerd zijn, vragen wij je om je inleg te voldoen. Nadat we van iedereen zijn inleg hebben ontvangen, wordt er bij de notaris het benodigde Recht van Opstal gevestigd. We verstrekken ook opdracht aan de netbeheerder om de netaansluiting aan te passen voor de opwek door zonnepanelen. Dit zijn voorwaarden om de beschikkingsaanvraag bij de Belastingdienst in te kunnen dienen.

  De Belastingdienst toetst de ZonneHub op een aantal criteria waar een collectief zonnedak aan moet voldoen alvorens er akkoord wordt gegeven op de vrijstelling van energiebelasting. Zodra de beschikking binnen is, zorgen we ervoor dat de installateur ook opdracht krijgt om te starten met de installatie van de zonnepanelen. Uiteraard houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de aanvraag.

 • Wanneer moet ik mijn inleg overmaken?

  Wanneer alle zonnepanelen op het dak zijn gereserveerd, dan ontvang je daarover een e-mail. Daarin geven wij aan wanneer je ongeveer jouw inlegnota kan verwachten. We verzoeken je dan vriendelijk om binnen 14 dagen de inlegnota te voldoen.

 • Waarom moet ik al van te voren mijn geld inleggen?

  Je wordt lid van de ZonneHub Coöperatie U.A. De coöperatie heeft geen geld om investeringen vooraf voor te schieten, investeringen kunnen pas worden betaald nadat leden hun verschuldigde inleg hebben voldaan. Vrij snel nadat het project is uitverkocht, worden kosten gemaakt zoals bij de opdrachtverstrekking aan de netbeheerder en installateur en notariskosten voor het vestigen van het Recht van Opstal.

 • Staat Eneco garant voor de vooruitbetaling?

  Nee, Eneco staat niet garant voor vooruitbetalingen. Je wordt lid van Coöperatie ZonneHub U.A.. Eneco verzorgt de jaarlijkse verrekening van de opgewekte stroom en indien je stroomklant bent bij Eneco, verzorgt Eneco ook de belastingvrijstelling op je jaarnota.

 • Hoe lang duurt het voordat het project van start gaat?

  Nadat het project uitverkocht is, duurt het gemiddeld zes tot negen maanden voordat de ZonneHub wordt opgeleverd. We zijn hierbij sterk afhankelijk van derden. Onder andere de doorlooptijd bij de netbeheerder (soms wel 4 tot 5 maanden), (de voorbereidingen voor) het vestigen van het Recht van Opstal bij de notaris en de inschrijving daarvan in het kadaster, en de terugkoppeling van de Belastingdienst (circa twee maanden) kunnen veel tijd in beslag nemen.

 • Waarom moet ik contributie betalen?

  Gedurende de looptijd van het project zijn er jaarlijkse beheerskosten, onder andere bestaande uit:

  • Onderhoudskosten
  • Reservering voor toekomstige vervanging van omvormers (omvormers gaan mogelijk niet de volledige looptijd mee waardoor jaarlijks budget voor vervanging wordt gereserveerd. We sparen binnen 13 jaar voor een potje waarmee we de helft van de omvormers kunnen vervangen. Ervaring vanuit Eneco leert ons dat rond het 13e levensjaar de eerste problemen met omvormers zich kunnen voordoen)
  • Administratiekosten (waaronder verzekering)
  • Kosten vanuit de netbeheerder
  • Bankkosten


  Ieder lid betaalt naar rato van het aantal panelen contributie voor de dekking van deze beheerkosten. De contributie wordt maandelijks verrekend. Indien je stroom afneemt van Eneco, verrekenen wij dit in je maandelijkse termijnbedrag.

  De contributie per paneel wordt jaarlijks door ZonneHub aangepast op basis van de werkelijke prijsontwikkelingen; deze kan stijgen of dalen. ZonneHub heeft een beperkte invloed op de werkelijke prijsontwikkelingen. Zo worden bijvoorbeeld verzekeringspremies op basis van externe marktontwikkelingen bepaald; deze mogen door de verzekeringsmaatschappij jaarlijks eenzijdig worden aangepast. Ook kosten voor onvoorzien groot onderhoud aan de ZonneHub kunnen vooraf niet gedetailleerd worden bepaald. In ieder geval worden deze kosten jaarlijks geïndexeerd.

Over Zonnepanelen

 • Ik wil graag deelnemen voor meer zonnepanelen, kan dat?

  Alle zonnepanelen zijn nu toegekend aan verschillende deelnemers. Geef je interesse door en we plaatsen je op een reservelijst. Wanneer een deelnemer besluit tot verkoop van zonnepanelen omdat hij bijvoorbeeld gaat verhuizen buiten de postcoderoos, zullen we je benaderen met de vraag of jouw interesse nog actueel is. Op basis van een ‘staffel’ zullen we een voorstel doen wat op dat moment de prijs van het zonnepaneel is. Deze wordt met name bepaald door het aantal resterende jaren dat je kunt profiteren van de opwek en de resterende looptijd van de belastingvrijstelling.

  Als je voor meer zonnepanelen wil deelnemen, is het verstandig om rekening te houden met de belastingvrijstelling. Deze wordt toegekend tot aan je eigen stroomverbruik met een maximum van 10.000 kWh per jaar. Voor extra opwek boven het eigen stroomverbruik geldt geen belastingvrijstelling. Je ontvangt voor je netto overschot dan wel de opwekvergoeding maar niet het belastingvoordeel. We adviseren je daarom om voor niet meer zonnepanelen deel te nemen dan nodig voor je eigen stroomverbruik thuis. Het is raadzaam om tot maximaal 85% van je huidige stroomverbruik op te wekken. Dit omdat we een gemiddelde opwek hanteren per zonnepaneel en in zonnige jaren kun je soms wel 10% extra opwekken dan gemiddeld. Uiteraard kun je bij (voornemens om) elektrisch (te) rijden of elektrisch (te) verwarmen rekening houden met een hoger elektriciteitsverbruik.

 • Zijn mijn panelen overdraagbaar?

  De panelen zijn overdraagbaar mits aan de voorwaarden zoals vermeld in het Informatiedocument wordt voldaan. Wil je advies, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

 • Word ik geïnformeerd wanneer er jaarlijks onderhoud plaatsvindt?

  We houden je op de hoogte wanneer er jaarlijks onderhoud gepleegd wordt. Als er bijkomende onvoorziene kosten uit het jaarlijks onderhoud komen, dan laten wij je dit zo spoedig mogelijk weten.

 • Wat als mijn zonnepanelen kapot gaan?

  Eneco draagt zorg voor de installatie en het onderhoud van de ZonneHub en maakt hierbij gebruik van kwalitatief hoogstaande zonnepanelen met bijbehorende garanties en condities. Daarnaast worden de zonnepanelen verzekerd, zodat ze bij schade door van buiten komend onheil vervangen worden. Op deze manier proberen we maximale zekerheid te bieden.

 • Wanneer krijg ik de opbrengst van mijn opgewekte stroom uitgekeerd?

  Ieder jaar in januari ontvang je een vergoeding voor jouw opwek van het jaar ervoor. Per jaar kan dit verschillen, afhankelijk van het aantal zonuren. Indien je stroom-klant bent van Eneco, verrekenen we dit op jouw jaarnota. Ben je overgestapt naar een andere energieleverancier, dan ontvang je ieder jaar in januari een eenmalige creditnota.

 • Hoe verrekenen jullie mijn opgewekte stroom?

  We verlagen je termijnbedrag conform verwachte (lagere) jaarnota. Zo heb je direct lagere maandlasten. De daadwerkelijke verrekening als gevolg van de gerealiseerde jaarlijkse opwek verrekenen we op jaarbasis op je jaarnota.

 • Hoe krijg ik inzage in de opwek van de zonnepaneleninstallatie?

  Je kunt op twee manieren inzage krijgen in je opwek. Via een link op je computer en via een speciale app van NetEco die te downloaden is via de appstore. De inloggegevens worden via email verzonden. In de portal kun je je opwek volgen per dag, maand en jaar. Op dagniveau is goed te zien dat er op een zonnige dag veel meer opwek is dan op een bewolkte dag.

  Ook staat er ‘income’ weergegeven. Dit is de opwek in euro’s vóór aftrek van kosten van service en onderhoud. De opwek van het zonnedak verrekenen we 1 keer per jaar in januari. De verwachte jaarlijkse besparing per paneel is circa € 29,50 (na aftrek van de servicekosten).

 • Hoe bereken ik in de app wat de zonnepanelen opwekken?

  Het is een korte rekensom. Deel het aantal opgewekte kWh door 170 panelen en vermenigvuldig deze met het aantal panelen waarvoor jij deelneemt.

  We verwachten over het eerste kalenderjaar een opwek van circa 220 kWh per paneel.

  De opwek wisselt per maand. Ter beeldvorming hebben we in onderstaande tabel de verwachte gemiddelde zonne-energie productie per maand weergegeven.

  Jan. Feb. Maa. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
  3% 5% 8% 12% 13% 13% 13% 11% 10% 7% 3% 2%

 • Ik ben mijn inloggegevens kwijt, kan ik die toegestuurd krijgen?

  Indien je niet meer beschikt over je inloggegevens, neem dan contact met ons op via zonnehub@eneco.com. We sturen je graag een nieuwe e-mail toe met daarin de juiste gegevens om in te kunnen loggen.

Over het dak

 • Wat gebeurt er nadat de looptijd van een project is verstreken?

  Je deelname aan de ZonneHub in Etten-Leur geldt voor de economische levensduur van het project. Met de dakeigenaar is een periode van 15 jaar afgesproken.

  Met de Rabobank als dakeigenaar hebben we afgesproken dat zij de zonnepanelen na 15 jaar voor een gereduceerd tarief (EUR 4.420) zal overnemen voor opwek voor eigen verbruik. Dit bedrag is vooraf ingelegd door de Rabobank. Hierdoor geldt nu direct een lagere aanschafprijs per paneel en is je rendement en terugverdientijd gunstiger geworden.

 • Betaal ik verwijderingsbijdrage als de looptijd is verstreken?

  Doordat er afspraken zijn gemaakt met de Rabobank dat zij na 15 jaar de zonnepanelen tegen een gereduceerd tarief zal overnemen, hoeven er zodoende geen verwijderingskosten te worden betaald.

Over wettelijke regelgeving

 • Wat is de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling) precies?

  Per 1 januari 2014 komen leden van energiecoöperaties en van Verenigingen van Eigenaren in aanmerking voor een korting op de energiebelasting, indien zij investeren in duurzame opwek op een collectief dak in de buurt. Dit is de Regeling Verlaagd tarief, ook wel een postcoderoosregeling genoemd. De leden van de energiecoöperatie of VvE moeten woonachtig zijn in het viercijferige postcodegebied waar het collectieve zonnedak is gevestigd, of in een van de daaraan grenzende postcodegebieden. ZonneHub maakt gebruik van deze regeling.

 • Wat gebeurt er als de postcoderoosregeling verandert of de overheid de regels aanpast?

  De overheid heeft deze regeling voor 15 jaar gegarandeerd, dat is vastgelegd in de wet. Dat wil zeggen dat je 15 jaar lang gegarandeerd van de belastingvrijstelling geniet.

 • De salderingsregeling wordt in 2020 aangepast. Vormt dit een risico voor mijn besparing?

  De overheid overweegt het salderen met zonnepanelen op eigen dak af te schaffen vanaf 2020 en daar een andere subsidieregeling voor in de plaats te stellen. Bij deelname aan een ZonneHub liggen de zonnepanelen op een collectief dak. Daarvoor geeft de belastingdienst een wettelijke beschikking af voor 15 jaar. Je bent de komende 15 jaar dus zeker van belastingvoordeel! Bij panelen op een eigen dak geldt op dit moment een salderingsregeling waarvan de overheid aan het bepalen is wanneer deze afgebouwd gaat worden.

 • Waarom moet er een beschikking worden aangevraagd bij de Belastingdienst?

  De belastingdienst doet een controle op alle voorwaarden alvorens zij een beschikking afgeeft dat alle deelnemers inderdaad gedurende 15 jaar een vrijstelling krijgen op de energiebelasting vanwege hun opgewekte stroom.

 • Wat is een Recht van Opstal?

  Door een Recht van Opstal te vestigen zorgen wij ervoor dat de zonnepaneleninstallatie bij eventuele verkoop van het pand of faillissement van de dakeigenaar, op het dak mag blijven liggen en onderdeel blijft uitmaken van de ZonneHub. Dit zorgt ervoor dat er bij onderhoud toegang aan ons verleend blijft worden tot het dak.

Over verhuizen, overstappen of overlijden

 • Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

  Je ontvangt 15 jaar lang een vrijstelling op je energiebelasting. Dat is wat een investering in zonnepanelen financieel aantrekkelijk maakt. Als je verhuist binnen de postcodes die meedoen aan de ZonneHub, is er niets aan de hand. Je blijft dan profiteren van de belastingvrijstelling.

  Vanuit wet- en regelgeving is het op dit moment een voorwaarde dat wanneer je binnen 15 jaar naar een huis buiten deze postcodes verhuist, je recht op vrijstelling van energiebelasting vervalt. Het is dan vaak slimmer om de panelen te (laten) verkopen. Er geldt wel een afschrijving: de waarde van een paneel daalt als het paneel ouder wordt. Ze kunnen worden verkocht aan andere deelnemers of aan nieuwe deelnemers. ZonneHub kan je eventueel helpen om de panelen onder de aandacht te brengen bij bestaande deelnemers of Eneco-klanten.

  Kunnen we niemand vinden? Dan kopen we de panelen terug. Omdat de belastingvrijstelling niet geldt voor ons, is die waarde waarschijnlijk lager dan wanneer en paneel aan een andere deelnemer wordt verkocht. Geen zorgen. Wij helpen graag bij het vinden van een koper.

  Overigens is de overheid deze ‘verhuisregel’ aan het heroverwegen en wordt het beleid mogelijk in de toekomst versoepeld. Hier kunnen we nu echter nog geen zekerheid over geven.

  Geef je verhuizing door via zonnehub@eneco.com.

 • Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?

  Het lidmaatschap van de coöperatie eindigt wanneer je komt te overlijden tenzij jouw erfgenamen het lidmaatschap wensen over te nemen en voldoen aan de voorwaarden zoals zijn vastgesteld in het Informatiedocument.

 • Moet ik klant worden voor stroom van Eneco? Waarom?

  Om volledig te profiteren van de voordelen van ZonneHub, moet je in ieder geval voor het eerste jaar stroomklant zijn bij Eneco Consumenten B.V. Wij verrekenen namelijk direct de opgewekte stroom inclusief belastingvrijstelling met je jaarnota. Zo maken we de cirkel rond, en profiteer je bovendien van een rendementsvoordeel omdat Eneco de opwekvergoeding altijd gelijk stelt aan je leveringstarief.

  Uiteraard kun je tegen de gebruikelijke voorwaarden overstappen naar een andere stroomleverancier. Dan krijg je nog wel de uitkering van je opgewekte energie via Eneco, maar moet je nieuwe energieleverancier de vrijstelling van energiebelasting voor je verrekenen, anders loop je deze mis. Let op, niet alle energieleveranciers faciliteren de verrekening van de belastingvrijstelling.

 • Wordt mijn belastingvrijstelling ook verrekend bij andere energieleveranciers?

  Niet iedere energieleverancier verrekent de belastingvrijstelling. Het is raadzaam om vooraf uit te zoeken welke energieleveranciers de korting op de energiebelasting toepassen en op welke manier zij de korting verrekenen, dit kan namelijk per leverancier verschillen.

 • Wat zijn de gevolgen als ik switch naar een andere energieleverancier?

  Als je geen stroom afneemt van Eneco, ontvang je jaarlijks vanuit ZonneHub een bericht waarop jouw belastingvrijstelling wordt weergegeven. Je kunt je nieuwe energieleverancier verzoeken om de belastingvrijstelling toe te passen. Let op, houd er rekening mee dat nog niet alle energieleveranciers deze verrekening op dit moment ondersteunen, dus check dit vooraf. Eneco verrekent jouw stroomopbrengst (excl. belastingvrijstelling) éénmaal per jaar.

  Het kan soms nadelig zijn om tussentijds over te stappen omdat wij jouw belastingvrijstelling alleen verrekenen over het jaar dat je op 31 december stroomklant bent geweest van Eneco. Krijg je op 31 december stroom geleverd van een andere energieleverancier, zal de nieuwe energieleverancier over het gehele kalenderjaar waarin je bent overgestapt de belastingvrijstelling moeten verrekenen.

 • Moet ik doorgeven aan Eneco dat ik ga overstappen?

  Je bent niet verplicht om zelf aan Eneco door te geven dat je gaat overstappen naar een andere stroomleverancier. Dit kun je ook aan je nieuwe leverancier overlaten. Wij raden je wel aan om je overstap door te geven aan de ZonneHub Coöperatie U.A. via zonnehub@eneco.com. Het is belangrijk dat de coöperatie weet op welk leveringsadres jij jouw stroom afneemt in verband met de productie opgave van de zonnepanelen in de ZonneHub. Als je bent overgestapt zorgt de coöperatie ervoor dat je een bericht ontvangt met daarop de jaarlijkse opwek, die je vervolgens kunt indienen bij jouw nieuwe energieleverancier om de energiebelastingkorting te laten verrekenen. Eneco verrekent jouw stroomopbrengst (excl. belastingvrijstelling) éénmaal per jaar.

Staat je vraag er niet tussen?

zonnehub@eneco.com

Bel 010 - 890 6945
(je betaalt je gebruikelijke belkosten)

Bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.