Meterstanden

 • Nodig om de juiste afrekening te bepalen
 • Afrekening kleinverbruik aansluiting
 • Afrekening grootverbruik aansluiting

Ga naar:

U heeft per post of per e-mail een verzoek ontvangen om uw meterstanden door te geven. Op dit verzoek staat een opnamekenmerk. Dit heeft u nodig om het meterstandenformulier in te vullen.

Meterstanden doorgeven

Aan de hand van uw meterstanden bepaalt Eneco uw energieverbruik. Hiermee kunnen we uw jaarnota opmaken. Het doorgeven van meterstanden is ook nodig wanneer u gaat verhuizen, uw contract wijzigt of opzegt of u wilt overstappen.

Eneco heeft aparte formulieren voor de meterstanden van groot- en kleinverbruik. Aan uw opnamekenmerk kunt u zien of u een groot- of kleinverbruiker bent. Begint uw opnamekenmerk met 10..., dan heeft u een meter voor grootverbruik. Zo niet, dan heeft u een kleinverbruikmeter. Maak hieronder uw keuze, zodat we u naar de juiste pagina kunnen verwijzen.

Start uw opnamekenmerk met 10...?

Ja Nee

Verschil groot- en kleinverbruikmeters

Kleinverbruik

Capaciteit van uw aansluitingen:


≤ 3x80 ampère


 < 40 m3 per uur (t/m G25)

U vindt deze informatie op uw meter en op uw factuur.

Grootverbruik

Capaciteit van uw aansluitingen:


> 3x80 ampère


 > 40 m3 per uur (> G40)

U vindt deze informatie op uw meter en op uw factuur.

Onjuiste meterstanden?

Wanneer wij geen of onjuiste meterstanden ontvangen, dan baseren wij uw jaarrekening op uw geschatte verbruik. Hierdoor kan het zijn dat uw rekening te hoog of te laag uitvalt. U kunt na ontvangst van uw jaarnota alsnog de juiste meterstanden doorgeven. U ontvangt dan binnen 4 weken van ons een gecorrigeerde jaarnota.

Veelgestelde vragen

Vind de antwoorden op jouw vragen
 • Waarom moet mijn bedrijf de meterstanden doorgeven?

  Om uw jaarnota op te kunnen maken of in het geval van verhuizing, overstap of opzeggen, vragen wij u om uw meterstanden door te geven. Zodat wij u een juiste afrekening kunnen sturen.

 • Hoe werkt het doorgeven van meterstanden?

  Uw meterstanden zijn de basis van uw energierekening. Als u voor het eerst een pand betrekt of bent overgestapt naar Eneco, geeft u uw beginstanden door.

  Daarna geeft u ieder jaar de meterstanden voor de jaarnota door. Hierover ontvangt u bericht. Eens in de 3 jaar komt een meteropnemer bij u langs om de stand(en) op te nemen. 

  Als u het pand verlaat geeft u uw eindstanden door waarmee wij een eindnota voor u berekenen. Zo hebben wij een goed beeld van uw werkelijke verbruik. 

 • Waarom is het belangrijk dat u de meterstanden op tijd doorgeeft?

  Wij kunnen dan een juiste jaar/eindafrekening maken. Geeft u de standen niet volledig of later door, dan wordt noodgedwongen een schatting gemaakt. De schatting is gebaseerd op uw historisch verbruik. De geschatte standen zijn bindend en kunnen afwijken van uw werkelijke meterstanden. U kunt daardoor een hoger bedrag moeten betalen. Het is in uw belang dat u de standen zo snel mogelijk en volledig doorgeeft. 

 • Welke cijfers op uw  elektriciteit- en/of gasmeter moet u doorgeven?

  Van links naar rechts alle zwarte cijfers. De elektriciteitsmeter heeft doorgaans geen komma. De gasmeter heeft een duidelijke komma. De cijfers achter de komma zijn meestal rood. Die hoeft u niet op te geven. Onderstaand vindt u een voorbeeld van de opnamekaart.

  meteropnamekaart

 • De meterstanden zijn onjuist doorgegeven. Wat nu?

  Geen probleem, tot 3 maanden na het verschijnen van uw jaarnota kunt u de correcte meterstanden alsnog doorgeven. U ontvangt dan van ons een zogenaamde correctienota. U kunt dit doen via Mijn Eneco (Zakelijk) of via uw vaste contactpersoon.

 • Er is iemand langs geweest om de meterstanden op te nemen. Moet u dan alsnog de meterstanden aan Eneco doorgeven?

  Ja, de meterstanden hebben we nog steeds nodig. De meteropnemer die bij u langs is geweest, is van uw lokale netbeheerder. Zij checken of er geen afwijkingen zijn. De stand die de meteropnemer opnam wordt niet gebruikt voor uw jaarnota.

 • Is het nodig bij een een telemetriemeter de meterstanden door te geven?

  Heeft u een grootzakelijk aansluiting met een telemetriemeter, dan leest uw meetbedrijf de meterstanden op afstand uit. U hoeft dan geen meterstanden door te geven aan Eneco. Een grootzakelijke aansluiting is een elektriciteitsaansluiting groter dan 3*80 ampère (> 100.000 kWh) en/of een gasaansluiting groter dan G25 (40 m3 p/u). Voor een gasaansluiting met profielcode G2C kunt u uw meterstand doorgeven aan uw meetbedrijf/netbeheerder.

 • Wat is het verschil tussen meterstanden en verbruik?

  Het verbruik is het verschil tussen de begin- en eindstand van uw meter over een bepaalde periode. Het geeft het aantal kWh stroom en kubieke meter gas (m3)  weer dat u heeft afgenomen. De meterstanden zijn dus de basis voor het berekenen van uw verbruik.

Contact met Eneco Zakelijk

We helpen u graag

Heeft u een vraag, interesse in Eneco of behoefte aan advies? Neem contact op met onze zakelijke klantenservice. U kiest zelf de manier waarop u contact wilt.

mailen met eneco    Laat u terugbellen

Of bel 010 - 890 6988, op werkdagen van 08.00 tot 21.00 uur.