Energiebelasting

  • Een overzicht van alle energiebelasting tarieven
  • Heeft u recht op een lager tarief of vrijstelling?
  • Gebruik dan een van onze speciale verklaringen

Energiebelasting is een heffing over het verbruik van energie (aardgas en elektriciteit). Op deze manier wil de overheid het verbruik van energie terugdringen en de CO2-uitstoot verminderen. Hoeveel belasting u als ondernemer betaalt, hangt af van de hoeveelheid energie die u verbruikt. Op deze pagina leest u meer over de verschillende tarieven. Ook leggen we u graag uit of u in aanmerking komt voor vrijstelling of korting op uw energiebelasting en hoe u dit kunt terugvragen.

Kosten van de overheid

Energiebelasting

De overheid heft verschillende belastingen op uw energieverbruik. Hieronder leest u daar meer over. Op uw nota ziet u daarom niet alleen uw verbruikskosten terug voor stroom en gas, maar ook energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en btw.

Verhoging btw tuinbouw

Vanaf 2018 wordt bij groeibevordering (verklaring tuinbouw) het btw-tarief van 21% toegepast. Het btw-tarief van 6% wordt toegepast over leveringen en eindafrekeningen die toezien tot en met 2017. De tuindersverklaring is nog wel van kracht voor de verlaagde tarieven van de energiebelasting.

 

Energiebelasting

De overheid stelt de energiebelasting ieder jaar aan het begin van het jaar vast. Op deze pagina vindt u de geldende energiebelastingtarieven.

Uw energiefactuur kan per 1 januari hoger uitvallen door een verhoging van de energiebelasting. Daarnaast begint u elk jaar opnieuw in de ‘duurste’ zone van de energiebelasting. Naarmate uw verbruik stijgt, komt u in de volgende zone met een lager tarief terecht. Welke zones dat zijn, kunt u op deze pagina zien.

Opslag Duurzame Energie - ODE

De Wet opslag duurzame energie is een opslag op het verbruik van elektriciteit en gas. Deze Opslag Duurzame Energie komt naast de bestaande energiebelasting op het verbruik. De opbrengst van de opslag is bestemd voor de financiering van het stimuleren van de productie van duurzame energie, de zogenoemde SDE+ uitgaven.

De verklaringen energiebelasting hebben dezelfde werking voor de Wet opslag duurzame energie. De heffingskorting daarentegen maakt hier geen deel van uit.

Onderaan deze pagina ziet u in één overzicht wat de tarieven zijn in 2019 voor de energiebelasting en de Wet opslag duurzame energie voor de verschillende zones.


Lager tarief of vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager tarief of zelfs vrijstelling van de energiebelasting. In het overzicht verklaringen vindt u de meest voorkomende verklaringen om kortingen of vrijstellingen op de energiebelasting aan te vragen.

Gebruik de juiste verklaring bij uw aanvraag

Komt u in aanmerking voor belastingverlaging of -vrijstelling? Vraag het aan met de bijbehorende verklaring.

  • Download de verklaring die voor uw situatie geldt.
  • Vul de verklaring in en onderteken deze.
  • Stuur de verklaring naar: Eneco Zakelijk B.V. Postbus 5 3000 AA Rotterdam

Let bij de aanvraag op de volgende punten:

Overzicht verklaringen

Vermindering energiebelasting
bij verblijfsfunctie

Locaties met een verblijfsfunctie zijn meestal bestemd om te wonen of te werken. Denk aan woonhuizen, fabrieken en kantoren. Onder meer garageboxen, portiekverlichting en bouwaansluitingen hebben géén verblijfsfunctie.

Wanneer u stroom afneemt op een locatie met een verblijfsfunctie heeft u recht op vermindering van energiebelasting. Dit is een wettelijk vastgestelde korting op de energiebelasting die wij namens de Belastingdienst verrekenen op de jaarnota van onze klanten, die stroom bij ons afnemen.

Bekijk hier of uw adres een locatie met of zonder verblijfsfunctie is.

Verklaringen elektriciteit

U verbruikt meer dan 10 miljoen kWh per jaar
Bij een jaarverbruik per aansluiting van meer dan 10 miljoen kWh geldt een lager zakelijk tarief voor de energiebelasting dan voor niet-zakelijk verbruik.

 Verklaring zakelijk verbruik


Optellen van het verbruik van aansluitingen met dezelfde functie

Met deze verklaring vraagt u om het verbruik van aansluitingen die dezelfde functie hebben op te tellen (sommeren) en daarvoor in één keer de energiebelasting toe te passen.

Verklaring sommering energiebelasting met complexbenadering


Meerdere aansluitingen per WOZ-object
Hiermee vraagt u om het verbruik van aansluitingen die u kunt zien als één WOZ-object te sommeren en daarvoor in één keer de energiebelasting toe te passen. Als bijlage bij de verklaring moet u ons altijd de WOZ-beschikking sturen. Deze verklaring hoeft u ons slechts één keer toe te sturen.

Verklaring WOZ-object Energiebelasting


Belastingplichtig voor de energiebelasting inzake doorlevering elektriciteit
Is uw bedrijf zelf aangifteplichtig voor de energiebelasting? Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf houder is van een particulier elektriciteitsnet, gesloten distributiesysteem of elektriciteit doorlevert aan een afnemer achter de meter? Dan is de levering door de leverancier vrijgesteld van de energiebelasting. 

 Verklaring doorlevering


Chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés
Levering van elektriciteit voor genoemde procedés is vrijgesteld van energiebelasting.

Verklaring elektriciteitsverbruik voor chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés

Verklaring oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen
Voor een verlaagd tarief voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting.

Verklaring oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen

Verklaringen gas

Lagere belastingtarieven voor tuinders
Voor aardgasgebruik voor het groeiproces van tuinbouwproducten gelden lagere belastingtarieven. Hiervoor heeft Eneco een zogenaamde tuinbouwverklaring van u nodig. Deze verklaring hoeft u maar één keer op te sturen. Vanaf 2018 wordt bij groeibevordering het btw-tarief van 21% toegepast. Het btw-tarief van 6% wordt toegepast over leveringen en eindafrekeningen die toezien tot en met 2017. De tuindersverklaring is nog wel van kracht voor de verlaagde tarieven van de energiebelasting.

Verklaring tuinbouw


Belastingplichtig voor de energiebelasting inzake doorlevering gas

Is uw bedrijf zelf aangifteplichtig voor de energiebelasting? Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf houder is van een particulier elektriciteitsnet, gesloten distributiesysteem of elektriciteit doorlevert aan een afnemer achter de meter? Dan is de levering door de leverancier vrijgesteld van de energiebelasting. 

Verklaring doorlevering  


Warmtekrachtinstallatie (WKK)

Bedrijven met een warmtekrachtinstallatie zijn vrijgesteld van energiebelasting voor het gasverbruik van hun WKK.

Verklaring opwekking 


Blokverwarming

Hiermee geeft u aan dat u gas gebruikt voor blokverwarming (collectieve verwarming). U betaalt dan voor de hele gaslevering het energiebelastingtarief van kleinverbruikers. U hoeft de verklaring maar één keer op te sturen.

Verklaring blokverwarming


CNG-vulstation

Als u het afgenomen gas alleen gebruikt in een CNG-vulstation komt u in aanmerking voor vast tarief energiebelasting, ongeacht het afgenomen volume. U moet de verklaring jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe jaar opsturen.

 Verklaring CNG-vulstation

Tarieven

Elektriciteit

Zone Onder grens Boven grens Energie belasting Opslag duurzame energie Belasting totaal Verhoging t.o.v 2018
(kWh) (kWh) (eurocent per kWh) (eurocent per kWh) (eurocent per kWh) (%)
1 0  10.000 9,863 1,8900 11,7530 -0,2
2 10.001  50.000 5,337 2,7800 8,1170 14,7
3 50.001  10.000.000 1,421 0,7400 2,1610 14,7
4 >10.000.000 ZAKELIJK 0,058
0,0300 0,0880 15,2
4 >10.000.000 NIET ZAKELIJK 0,117 0,0300 0,1470 8,6

Heffingskorting in Euro's per jaar 

Energie belasting Belasting totaal gelijk  t.o.v 2018
per WOZ object met verblijfsfunctie    257,54 257,54 -16,5

Elektriciteit t.b.v. zelfstandig bemeten laadpalen

Zone Onder grens Boven grens Energie belasting Opslag duurzame energie Belasting totaal Verhoging t.o.v 2018
(kWh) (kWh) (eurocent per kWh) (eurocent per kWh) (eurocent per kWh) (%)
1 0  10.000 5,337 0,0000 5,337 1,2
2 10.001  50.000 5,337 0,0000 5,337 1,2
3 50.001  10.000.000 1,421 0,0000 1,421 1,2
4 >10.000.000 ZAKELIJK 0,058
0,0000 0,058 1,75
4 >10.000.000 NIET ZAKELIJK 0,117 0,0000 0,117 0,86

Heffingskorting in Euro's per jaar 

Energie belasting Belasting totaal Gelijk t.o.v 2018
per WOZ object met verblijfsfunctie    0,00 0,00  -

Gas

Zone Ondergrens Bovengrens Energie belasting Opslag duurzame energie Belasting totaal  Verhoging t.o.v 2018
  (m3) (m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (%)
1 0 170.000 29,313 5,2400 34,553 19,8
2 170.001 1.000.000 6,542 1,6100 8,152 8,3
3 1.000.000 10.000.000 2,383 0,5900 2,973 8,3
4 >10.000.000 1,280 0,3100 1,590 7,8

Gas Tuinders

Zone Ondergrens Bovengrens Energie belasting Opslag duurzame energie Belasting totaal Verhoging t.o.v 2018
  (m3) (m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (%)
1 0 170.000 4,707 0,8400 5,547 19,7
2 170.001 1.000.000 2,469 0,6100 3,079 8,4
3 1.000.000 10.000.000 2,383 0,5900 2,973 8,3
4 >10.000.000 1,280 0,3100 1,590 7,8

Gas blokverwarming

Energiebelasting Opslag duurzame energie Belasting totaal Verhoging t.o.v. 2018
(eurocent per m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (%)
29,313 5,2400 34,553 19,8

Gas t.b.v. CNG vulstations

Energiebelasting Opslag duurzame energie Belasting totaal Verhoging t.o.v. 2018
(eurocent per m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (%)
16,452 0,0000 16,452 1,2

Contact met Eneco Zakelijk

We helpen u graag

Heeft u een vraag, interesse in Eneco of behoefte aan advies? Neem contact op met onze zakelijke klantenservice. U kiest zelf de manier waarop u contact wilt.

mailen met eneco Laat u terugbellen

Of bel 010 - 890 6988, op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.

Bent u een particuliere klant? Bel dan 088 - 895 5955.