Energiebelasting

  • Een overzicht van alle energiebelasting tarieven
  • Heeft u recht op een lager tarief of vrijstelling?
  • Gebruik dan een van onze speciale verklaringen

Lager tarief of vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager tarief of zelfs vrijstelling van de energiebelasting. Onderstaand vindt u de meest voorkomende verklaringen om kortingen of vrijstellingen op de energiebelasting aan te vragen. 

Elektriciteit

U verbruikt meer dan 10 miljoen kWh per jaar
Bij een jaarverbruik per aansluiting van meer dan 10 miljoen kWh geldt een lager zakelijk tarief voor de energiebelasting dan voor niet-zakelijk verbruik.

 Verklaring zakelijk verbruik


Optellen van het verbruik van aansluitingen met dezelfde functie

Met deze verklaring vraagt u om het verbruik van aansluitingen die dezelfde functie hebben op te tellen (sommeren) en daarvoor in één keer de energiebelasting toe te passen.

Verklaring sommering energiebelasting met complexbenadering


Meerdere aansluitingen per WOZ-object
Hiermee vraagt u om het verbruik van aansluitingen die u kunt zien als één WOZ-object te sommeren en daarvoor in één keer de energiebelasting toe te passen. Als bijlage bij de verklaring moet u ons altijd de WOZ-beschikking sturen. Deze verklaring hoeft u ons slechts één keer toe te sturen.

Verklaring WOZ-object Energiebelasting


Belastingplichtig voor de energiebelasting inzake doorlevering elektriciteit
Is uw bedrijf zelf aangifteplichtig voor de energiebelasting? Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf houder is van een particulier elektriciteitsnet, gesloten distributiesysteem of elektriciteit doorlevert aan een afnemer achter de meter? Dan is de levering door de leverancier vrijgesteld van de energiebelasting. 

 Verklaring doorlevering


Chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés
Levering van elektriciteit voor genoemde procedés is vrijgesteld van energiebelasting.

Verklaring elektriciteitsverbruik voor chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés

Verklaring oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen
Voor een verlaagd tarief voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting.

Verklaring oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen

Gas

Lagere belastingtarieven voor tuinders
Voor aardgasgebruik voor het groeiproces van tuinbouwproducten gelden lagere belastingtarieven. Hiervoor heeft Eneco een zogenaamde tuinbouwverklaring van u nodig. Deze verklaring hoeft u maar één keer op te sturen. Vanaf 2018 wordt bij groeibevordering het btw-tarief van 21% toegepast. Het btw-tarief van 6% wordt toegepast over leveringen en eindafrekeningen die toezien tot en met 2017. De tuindersverklaring is nog wel van kracht voor de verlaagde tarieven van de energiebelasting.

Verklaring tuinbouw


Belastingplichtig voor de energiebelasting inzake doorlevering gas

Is uw bedrijf zelf aangifteplichtig voor de energiebelasting? Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf houder is van een particulier elektriciteitsnet, gesloten distributiesysteem of elektriciteit doorlevert aan een afnemer achter de meter? Dan is de levering door de leverancier vrijgesteld van de energiebelasting. 

Verklaring doorlevering  


Warmtekrachtinstallatie (WKK)

Bedrijven met een warmtekrachtinstallatie zijn vrijgesteld van energiebelasting voor het gasverbruik van hun WKK.

Verklaring opwekking 


Blokverwarming

Hiermee geeft u aan dat u gas gebruikt voor blokverwarming (collectieve verwarming). U betaalt dan voor de hele gaslevering het energiebelastingtarief van kleinverbruikers. U hoeft de verklaring maar één keer op te sturen.

Verklaring blokverwarming


CNG-vulstation

Als u het afgenomen gas alleen gebruikt in een CNG-vulstation komt u in aanmerking voor vast tarief energiebelasting, ongeacht het afgenomen volume. U moet de verklaring jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe jaar opsturen.

 Verklaring CNG-vulstation

Contact met Eneco Zakelijk

We helpen u graag

Heeft u een vraag, interesse in Eneco of behoefte aan advies? Neem contact op met onze zakelijke klantenservice. U kiest zelf de manier waarop u contact wilt.

mailen met eneco Laat u terugbellen

Of bel 010 - 890 6988, op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.

Bent u een particuliere klant? Bel dan 088 - 895 5955.