Watersector en Eneco maken Nederland duurzamer

De watersector en Eneco passen goed bij elkaar: beiden hebben duurzame ambities, kennen een lokale inbedding en worden gedreven door maatschappelijke belangen. In het Energieakkoord zijn de ambities van de watersector om bij te dragen aan een duurzamer Nederland vastgelegd. Eneco helpt deze te realiseren met innovatieve oplossingen. Een mooi voorbeeld is het flexibel aansturen van gemalen. Door de pompen aan te zetten bij een lage energieprijs besparen waterschappen zo’n 20% op hun energiekosten.

Water- en energiestromen verbinden

Door klimaatverandering wisselen periodes van grote droogte af met heftige, veelal lokale regenval. Waterschappen spelen een essentiële rol bij het beheersen van de waterstromen in Nederland. Met geavanceerde systemen voor watermanagement maken zij een inschatting hoeveel water in welke tijdsperiode moet worden weggepompt uit polders en boezems.

Ook het aanbod van energie op de energiemarkten kent schommelingen door de toename van opwek uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Immers, het waait niet altijd en ook de zon schijnt niet permanent. Dit creëert een onbalans in het netwerk en zorgt voor sterk wisselende energieprijzen. Al deze fluctuaties vormen het uitgangspunt voor de flexibele aansturing van de gemalen, met een forse kostenbesparing als resultaat.

Flexsturing op basis van energieprijzen

Hoe werkt flexsturing? Het watermanagementsysteem van de waterschappen wordt gekoppeld aan BiedOptimaal, een applicatie die door Agro Energy, 100% dochter van Eneco, is ontwikkeld. Via deze applicatie wordt ingeboden op het handelsplatform van Eneco op de Amsterdam Power Exchange (APX). Op basis van realtime energieprijzen en jarenlange ervaring op de handelsvloer adviseert Eneco wanneer de waterschappen tegen de laagste energieprijs kunnen pompen. Samen realiseren we zo een volautomatische aansturing van gemalen op basis van de energieprijs. Uiteraard houdt de peilbeheerder van het waterschap de regie over de gemalen.

20% besparing op energiekosten

Gemaal Kadoelen

Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier realiseert een besparing van circa 20% op hun energiekosten. Minstens zo belangrijk is dat de waterschappen door deze samenwerking een wezenlijke bijdrage leveren aan het mogelijk maken van steeds meer hernieuwbare energie in Nederland. Nederland blijft daardoor een veilige en duurzame plek om te wonen.

Samen innoveren met Eneco Zakelijk

We helpen u graag

Weten wat Eneco voor uw bedrijf kan betekenen? Uw vaste contactpersoon vertelt u graag meer. Bent u nog geen klant van Eneco, neem dan contact op met onze klantenservice voor een vrijblijvend adviesgesprek.

mailen met eneco    Laat u terugbellen

Of bel ons op 010 - 890 6988, werkdagen 08.00 tot 19.00 uur.