Speelplaats omgeving Rolderdiephof/Heycopstraat

Maandag 13 augustus 2018 tot en met vrijdag 31 mei 2019

Werkzaamheden

De warmteleiding wordt onder het Merwedekanaal door aangelegd. Om dit werk (veilig) uit te kunnen voeren worden er aan weerszijden van het kanaal bouwkuipen gegraven. Dit gebeurt door het aanbrengen van damwanden. Beide bouwkuipen worden ca. 12 meter diep. Met een boormachine die in de kuip wordt geplaatst, worden onder het kanaal door twee stalen buizen met een doorsnede van 1 meter geperst. In deze buizen worden de warmteleidingen klaargelegd. De grond die vrijkomt bij deze werkzaamheden wordt per binnenvaartschip afgevoerd om zo extra bouwverkeer door de wijk te voorkomen.

Het voorbereiden, uitgraven, persen en weer dichten van de bouwkuip nemen bij elkaar veel tijd in beslag. Dit is dan ook de reden waarom de werkzaamheden in dit werkvak relatief lang duren.

Verkeer

Voor het gemotoriseerd verkeer zijn er geen directe invloeden. Voor wandelaars, bewoners die hun hond uitlaten en/of fietsers zullen de groenstrook en het voet- en fietspad langs het Merwedekanaal ter hoogte van werkvak 2 worden afgesloten. Omleidingen staan ter plaatse duidelijk aangegeven met bebording.

Speelplaats

In verband met de ruimte die we nodig hebben moeten we helaas de speeltoestellen en de doeltjes op het sportveld verwijderen. Het speelschip en de schommel blijven gehandhaafd en een deel van de zandbak eromheen ook. Het deel van het kunstgras welke binnen het werkvak valt wordt opgerold tot buiten het werkvak. Het overige deel blijft gewoon liggen. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt alles uiteraard weer hersteld naar de huidige situatie. Dit geldt ook voor de groenvoorziening.

De grote boom vlakbij het speelschip blijft gehandhaafd. De andere bomen en de hagen aan de kant van het appartementengebouw Rolderdiephof worden verwijderd, maar na afloop van de werkzaamheden worden er nieuwe bomen en struiken van vergelijkbare hoogte/maat aangeplant.

Praktische informatie

Huishoudelijk afval
Tijdens de werkzaamheden kan het huishoudelijk afval op de gebruikelijke plaatsen weggezet worden.

Parkeerplaatsen
Gedurende de werkzaamheden t.b.v. de genoemde werkvakken vervallen er geen parkeerplaatsen.