Kanaalweg ter hoogte van de warmtecentrale

Maandag 13 augustus 2018 tot en met vrijdag 31 mei 2019

Werkzaamheden

De warmteleiding wordt onder het Merwedekanaal door aangelegd. Om dit werk (veilig) uit te kunnen voeren worden er aan weerszijden van het kanaal bouwkuipen gegraven. Dit gebeurt door het aanbrengen van damwanden. Beide bouwkuipen worden ca. 12 meter diep. Met een boormachine die in de kuip wordt geplaatst, worden onder het kanaal door twee stalen buizen met een doorsnede van 1 meter geperst. In deze buizen worden de warmteleidingen klaargelegd. De grond die vrijkomt bij deze werkzaamheden wordt per binnenvaartschip afgevoerd om zo extra bouwverkeer door de wijk te voorkomen.

Het voorbereiden, uitgraven, persen en weer dichten van de bouwkuip nemen bij elkaar veel tijd in beslag. Dit is dan ook de reden waarom de werkzaamheden in dit werkvak relatief lang duren.

Omleiding fietsers en voetgangers

In Utrecht Zuidwest wordt in opdracht van de gemeente Utrecht gewerkt aan de busbaan Transwijk. Eneco werkt op de Kanaalweg en Croeselaan aan de aanleg van een nieuwe leiding voor stadsverwarming. Dit betekent verkeershinder voor fietsers, voetgangers en automobilisten in dit gebied. Er zijn omleidingsroutes voor fietsers en voetgangers in het gebied in verband met de werkzaamheden en de afsluiting van de Kanaalweg (gedeeltelijk) en Dr. M.A. Tellegenlaan (volledig). De plattegrond hieronder gaat alleen in op de situatie voor fietsers en voetgangers.

De werkzaamheden aan de Kanaalweg duren naar verwachting tot eind mei 2019.

Dichterswijk Utrecht route fietsomleiding werkvak 1 | Eneco