Kanaalweg ter hoogte van de warmtecentrale

Maandag 13 augustus 2018 tot en met vrijdag 31 mei 2019

Werkzaamheden

De warmteleiding wordt onder het Merwedekanaal door aangelegd. Om dit werk (veilig) uit te kunnen voeren worden er aan weerszijden van het kanaal bouwkuipen gegraven. Dit gebeurt door het aanbrengen van damwanden. Beide bouwkuipen worden ca. 12 meter diep. Met een boormachine die in de kuip wordt geplaatst, worden onder het kanaal door twee stalen buizen met een doorsnede van 1 meter geperst. In deze buizen worden de warmteleidingen klaargelegd. De grond die vrijkomt bij deze werkzaamheden wordt per binnenvaartschip afgevoerd om zo extra bouwverkeer door de wijk te voorkomen.

Het voorbereiden, uitgraven, persen en weer dichten van de bouwkuip nemen bij elkaar veel tijd in beslag. Dit is dan ook de reden waarom de werkzaamheden in dit werkvak relatief lang duren.

Verkeer

Het fietspad op de Kanaalweg tussen de Balijebrug en de Nelson Mandelabrug is gedurende de periode van maandag 13 augustus 2018 tot en met vrijdag 31 mei 2019 afgesloten voor alle verkeer. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Doctor M.A. Tellegenlaan > Overste Den Oudenlaan > Koningin Wilhelminalaan en vice versa. Omleidingen staan ter plaatse duidelijk aangegeven met bebording.

Let op: Vanaf maandag 3 september starten er werkzaamheden van de BAM, waardoor de omleidingsroute voor fietsers aangepast zal worden. De BAM zal u hier zelf nog over informeren en uiteraard geldt ook voor de nieuwe omleiding dat deze staat aangegeven met bebording op locatie.

Praktische informatie

Huishoudelijk afval
Tijdens de werkzaamheden kan het huishoudelijk afval op de gebruikelijke plaatsen weggezet worden.

Parkeerplaatsen
Gedurende de werkzaamheden t.b.v. de genoemde werkvakken vervallen er geen parkeerplaatsen.