Iedereen Amelander

De gemeente Ameland wil in 2020 zelfvoorzienend zijn in energie. 'Veel gemeentes hebben die ambitie pas later, in 2030 of 2040, zegt Albert de Hoop, de burgemeester van Ameland. Maar als je al ergens zelfvoorzienend kan zijn, dan op een eiland.' De gemeente zet onder meer met Eneco, NAM, Philips, GasTerra en de Amelander Energiecoöperatie (AEC) de schouders onder het verduurzamen van het eiland.


Zonnepanelen op tennisbanen

De gemeente Ameland, coöperatie AEC en Eneco zijn afgelopen september gestart met de bouw van een zonnepark van 6 megawatt. Dit park is begin 2016 gereed en wekt dan de stroom op voor haar ruim 3.500 inwoners. Een bijzonder project. Waarom? Zonneparken zijn normaal moeilijk uitvoerbaar, maar op het eigenwijze Ameland gaat het wel lukken.

Samenwerking Ameland en Eneco

Het zonnepark gaat niet altijd genoeg energie leveren. Zitten de Amelanders dan zonder stroom en warmte? Nee, beslist niet. Op dat moment worden 45 brandstofcellen snel aangezet om dit te voorkomen. De brandstofcellen functioneren als virtuele energiecentrale. Hiermee is Ameland een voorloper op de rest van Nederland.

Amelanders willen in 2020 volledig duurzaam zijn

In 2020 wil Ameland 100% zelfvoorzienend zijn. Maar zet hiervoor niet alle beschikbare technieken in. De Hoop: 'De Waddeneilanden zijn ongerept, het zijn natuurgebieden.' Dat betekent geen windmolens op en rond Ameland. 'Je plaatst ook geen windmolens in de Oostvaardersplassen'. Wat dan wel? Openbare LED-verlichting met een groene kleur, dat vogels niet stoort. Die zuinige verlichting moet automatisch aangaan als er mensen in de buurt lopen en uitgaan als zij weer weg zijn.

Zonnepark op Ameland

De ambities van de gemeente Ameland gaan verder dan in 2020 zelfvoorzienend zijn. Het kopen van elektrische bussen staat nog op het verlanglijstje. De Hoop: 'Elektrische bussen worden dan opgeladen via ons eigen zonnepark. Ik weet dat het technisch zo niet werkt, maar symbolisch is het mooi.' Daarmee houdt het niet op. De gemeente denkt ook na over energieopslag, eventueel met behulp van elektrische auto’s. Eneco denkt mee over duurzame oplossingen.

Ameland koppelt zich niet helemaal los van het vasteland. De Hoop: 'Helemaal zelfvoorzienend worden we niet. Als het mooi weer is, hebben we in één keer 50.000 extra mensen op het eiland. Daar is geen installatie tegen opgewassen.'

Peeeks en Eneco zijn een samenwerking aangegaan

De start-up Peeeks

Lees meer

De nieuwe wereld

De nieuwe wereld

Lees meer

SlimLaden app van Eneco voor Tesla en Renault

Eneco SlimLaden¬ģ

Lees meer