Je eigen zonne-energie zonder poespas

Het lijkt toekomst, maar kan vandaag


Nederlanders zijn in grote getalen geïnteresseerd in zonnepanelen. Toch heeft slechts 6%* van de Nederlandse huishoudens zonnepanelen op het dak. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. In Nederland maken we aanzienlijke stappen met windenergie, maar zonne-energie is een opvallende achterblijver. Met de grote interesse, de dalende aanschafkosten en de vele lege daken hebben we alle ingrediënten om echt grote stappen te zetten. Daarbij komt nog een verbeterde belastingregeling die het ook nog eens aantrekkelijker maakt om zonnestroom ‘op afstand’ op te wekken. Kortom, mogelijkheden te over.

Man naast Zonenpanelen

Collectief zonnedak

Wat blijkt, de investering en het ontbreken van een eigen of geschikt dak zijn de voornaamste drempels om zonnepanelen aan te schaffen. Daar is nu een oplossing voor: de ZonneHub. De ZonneHub brengt mensen die wel zonnepanelen willen, maar geen geschikt dak hebben en dakeigenaren met heel veel dak bij elkaar. Je koopt zonnepanelen die wij laten installeren op grote daken in jouw buurt, bijvoorbeeld op het dak van je lokale supermarkt, bank of flatgebouw. Zo doe je mee aan een collectief zonnedak en de opgewekte stroom van jouw zonnepanelen verrekenen we met je energienota. Meedoen kan al vanaf één zonnepaneel, dus lekker laagdrempelig en voor bijna iedereen mogelijk.

Rabobank biedt haar daken al aan voor omwonenden

Coert Beerman, directeur Wholesale Nederland van Rabobank: ‘Wij werken graag mee aan het succes van ZonneHub. Een ‘Aandeel in elkaar’ betekent voor Rabobank ook een aandeel in elkaars duurzaamheid. Door het aanbieden van onze daken en de inzet van ons lokale netwerk ten behoeve van ZonneHub hopen wij een bijdrage te leveren aan een duurzamer Nederland.’

Meer informatie
Meer informatie en details over ZonneHub zijn te vinden op zonnehub.nl.

* Bron: Milieu Centraal

Crowdnett

Lees meer

Het nieuwe wonen

Lees meer

Peeeks en Eneco zijn een samenwerking aangegaan

De start-up Peeeks

Lees meer