Dutch Innovation Award
by EnecoTalloze Nederlandse bedrijven en organisaties ontwikkelen, testen en lanceren producten en diensten op het gebied van warmte- en koudevoorzieningen op basis van warmtepomptechnologie. Nederland is daar innovatief in onder andere in woningbouw, kantoren, glastuinbouw en industrie.

Een podium voor innovatie

Eneco wil de organisaties achter deze innovaties een podium geven door het uitreiken van de Dutch Innovation Award op de 12th Heat Pump 2017 Conferentie. Deze conferentie wordt van 15 tot 18 mei gehouden in het World Trade Centre in Rotterdam.

Wanneer kom je in aanmerking

In aanmerking komen innovaties die de afgelopen drie jaren (vanaf 2014) op de markt zijn gekomen of die binnen afzienbare tijd marktrijp zijn. Deze innovaties kunnen gaan om technologische of productinnovaties en alles wat daarmee samenhangt, maar ook om systeeminnovaties ter verbetering van toepassing van de techniek in de omgeving.

Te denken valt aan warmtepompen in energienulwoningen voor nieuwbouw en renovatie voor ruimteverwarming en tapwater, in kantoren, glastuinbouw, supermarkten, zwembaden, kleinere tot middelgrote industrie, proces en chemische industrie, warmtedistributie, smart grids, etc. 

Gebouw
Gebouw

De inzendingen zullen worden beoordeeld op de volgende aspecten:

  • Vernieuwingsgraad van de innovatie (hoe groot is de sprong voorwaarts in de technologie of het systeem waarin de technologie wordt ingezet).
  • Impact o.a. zijnde omvang van de markt(en) waarbinnen de innovatie kan worden toegepast, en impact op de milieuprestaties van de innovatie.
  • Degelijkheid / onderbouwing van de marktbenaderingsstrategie, teneinde de impact te kunnen valideren.
  • Mate van eenvoud in installatie, gebruik en onderhoud.

Hoe kunt u de Dutch Innovation Award winnen?

Stuur vóór 13 april 2017 een beschrijving van uw techniek- of systeeminnovatie in het Engels naar heatpump@congressbydesign.com. We vragen u om minimaal het volgende te omschrijven in maximaal 2 A4tjes:

  • Omschrijving van de techniek en/of systeeminnovatie in tekst en beeld.
  • Wat maakt de innovatie bijzonder (vergelijking met andere concurrerende technieken/oplossigen)  en wat is de impact hiervan? Denk aan het potentieel voor verduurzaaming, reductie van emissies, inpassing in de duurzame infrastructuur, maar ook aan kosteneffectiviteit en gebruiksgemak/hanteerbaarheid voor de eindgebruiker.
  • Hoe zet u de innovatie in de markt (nationaal en internationaal)?
  • Omschrijf de eenvoud van het concept, qua installatie, gebruik en onderhoud.
  • Wat zijn de reacties op de innovatie?
  • Hoe is het intellectueel eigendom geregeld in octrooien/patenten?

Internationale vakjury

Een internationale vakjury zal de inzendingen beoordelen en de meest aansprekende inzendingen worden beloond met een presentatie op woensdagmiddag 17 mei tijdens de 12th IEA Heat Pump Conferentie in het WTC te Rotterdam.

De deelnemers aan de conferentie kunnen meebepalen naast de vakjury wie uiteindelijk met de Dutch Innovation Award naar huis gaat. De award uitreiking zal plaatsvinden op woensdagavond 17 mei tijdens het conferentiediner in de Laurenskerk te Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met heatpump@congressbydesign.com.