Leeuw

Samen de knelpunten achterhalen

We hebben in één-op-één gesprekken met collega’s letterlijk gevraagd wat er moet gebeuren om de ambitieuze groei waar te gaan maken. Hier kwam waardevolle informatie uit:

  1. ‘Er moet meer harde data komen. Deze moet ook vastgelegd worden. Zo kunnen we de data gebruiken om te bepalen waar de concrete groeikansen liggen voor nu en in de toekomst’
  2. ‘Het doorontwikkelen van het juiste aanbod aan producten en oplossingen’
  3. ‘Het beter bereiken van onze markt door samenwerking te zoeken met partners. Wat uiteindelijk onze positie in de markt versterkt’
  4. ‘Meer zichtbaar uitdragen waar we voor staan en waar we het verschil kunnen maken voor onze klanten’
  5. ‘Efficiënter inrichten van het verkoopproces’

Nieuw binnen gehaald transformatieproject aan de Laan van Meerdervoort

Intensieve workshop

In een intensieve workshop hebben de sales ontwikkelaars samengewerkt om het sales proces efficiënter in te steken.

Goed om te zien dat eindelijk zaken als duidelijke randvoorwaarden voor het besluitvormingsproces worden opgepakt. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om kleinere aanvragen elders te beleggen. Hierdoor kunnen wij echt flink wat tijd besparen”

- Cem Akdag, Senior Sales Ontwikkelaar Stadswarmte

Werksessie om input uit de organisatie op te halen

De getoonde betrokkenheid is vitaal in het vaststellen van de juiste pragmatische acties en de prioriteiten hierbinnen op basis van de grootste impact.

Het verkorten van de doorlooptijd van aanvraag naar concept is vooral belangrijk. Dit door een betere rolverdeling tussen engineers en partners.

- Jasper Feuth schijnt zijn licht over commerciële DCO trajecten

Samenwerken

Samenwerken is het uitgangspunt in alle projecten. Niet alleen samenwerken binnen Warmte & Koude, maar ook met andere afdelingen binnen Eneco. Ook slim samenwerken met externe partijen met specialistische kennis is van belang.

Heb je relevante inbreng op een van de genoemde deelprojecten of wil je gewoon meer weten? Schiet één van ons gerust aan op de 7e.