Eerste resultaat is al behaald

bij Meten & factureren

Dit project is gericht op het binnenhalen van inkomsten waar we wel recht op hebben maar die we om een of andere reden niet ontvangen. Het gaat dus om klanten die wel afnemen maar niet (alles) betalen..

In de eerste weken van Big Five is vooral veel werk verzet om het team samen te stellen, om overzichten van “verdachte adressen” te achterhalen, om processen in te richten om die adressen te controleren (via telefoontjes, huisbezoeken e.d.) en om de informatie die dit oplevert te kunnen verwerken in MVS, SAP e.d. Het gaat dan om nieuwe meterstanden, nieuwe contracten, data-correcties e.d. Daartoe zijn ook extra mensen ingeschakeld die met die systemen kunnen en mogen werken.

Admin uit

Er wordt ook druk gewerkt aan het controleren van woningen en bedrijven waar volgens onze administratie al meer dan 2 jaar geen overeenkomst meer actief is.

In 2017 is een proef gedaan, zijn 140 woningen bezocht en 31 contracten afgesloten. De resultaten daarvan zijn als test nu ook verwerkt in het brutomarge model waarmee we al onze toekomstige omzet voorspellen. Dit maakt duidelijk dat de opbrengst van de proef in 2017 een positief resultaat had van zo’n 132 duizend Euro. Samen met een incidentele meevallers is hier al 222 duizend Euro extra gefactureerd. Dat geeft moed en maakt duidelijk dat hier inderdaad veel opbrengst te realiseren is.

Inmiddels is ook duidelijk dat het lastig is om de meest kansrijke “verdachte adressen” uit onze systemen te halen. Dat is belangrijk voor het resultaat van het bezoek en daarmee ook om onnodige kosten te vermijden. Al doende leren we en we verwachten dat de effectiviteit van de acties daarmee ook beter wordt.