Samenwerken aan een efficiënte operatie

Een delegatie van S&O (monteur, planning, voorbereiding), IT en management hebben een planningsgame gespeeld.

Planningsgame

De vraag was: Hoe plan je 31 werkorders over zeven monteurs op een zo efficiënt mogelijk manier zodat ze zo min mogelijk kilometers maken? In 30 minuten hebben we in groepjes geprobeerd dit zo efficiënt mogelijk te doen.

Het uiteindelijke resultaat was dat we het 30 tot 60% minder goed deden dan het planpakket (in slechts 10 seconden!). Dit was een leerzame manier om de kracht van een planpakket te ervaren. Op dit moment worden de behoeftes, randvoorwaarden en scenario’s in beeld gebracht zodat we goed kunnen afwegen óf en hoe we hier vervolg aan gaan geven.

Planningsgame

Samenwerking om te verbeteren

Onderstaand overzicht laat de S&O verbeteracties zien op de totale keten. Dit is van het voorkomen van storingsmeldingen tot snellere administratieve handelingen. De eerste resultaten zijn al behaald. De 'Eerste Hulp Bij Storingen'-tool staat live. De website is sinds december al 6000 keer bezocht. Voor Splash wordt momenteel bepaald welke onderdelen voor ons proces van belang zijn. Eind februari verwachten we een Go/No Go moment voor de implementatie.

Eneco eerste hulp bij storingen