Onderzoek naar nieuwe manieren

om huizen en bedrijven duurzaam te verwarmen

Je huis verwarmen met warmte uit slib?

Dat kan hopelijk straks in de Harnaschpolder

Werken aan een duurzamere wereld betekent dat we slimme oplossingen moeten bedenken en moeten blijven vernieuwen. Daarom zitten we dan ook niet stil bij Eneco.

In de woonwijk Harnaschpolder onderzoeken we of we woningen kunnen verwarmen met warmte die vrijkomt bij het vergisten van slib. Dit doen we samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services.

Zijn de uitkomsten van het onderzoek positief? Dan verwachten we in de toekomst met die warmte in meer dan 60% van de warmtebehoefte van de wijk te kunnen voorzien.

Warmte uit de zuiveringsinstallatie

De wijk Harnaschpolder krijgt zijn warmte nu al van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit is restwarmte vanuit het gezuiverde afvalwater. Er wordt onderzoek gedaan of we ook op een andere manier restwarmte kunnen gebruiken om woningen en bedrijven te verwarmen. Het biogas dat bij vergisting van slib vrijkomt, wordt gebruikt om duurzame stroom en warmte op te wekken. De warmte die opgewekt wordt, wordt op dit moment nog deels onbenut afgevoerd. Hoog tijd dus om te onderzoeken hoe we deze restwarmte nuttig kunnen gebruiken.

Bij het vergisten van slib komt biogas vrij | Eneco

Samenwerking

Zuiverings installatie | Eneco

Zowel het Hoogheemraadschap van Delfland als Delfluent Services zijn blij met de mogelijkheden die het project biedt. Zo kunnen we samen een bijdrage leveren aan een duurzamere, CO2-besparende energievoorziening voor onze klanten in de Harnaschpolder.

Wij zijn enthousiast over de samenwerking, omdat het perfect aansluit bij onze ambitie om klanten steeds duurzamere warmte te leveren. En om samen met partners te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor duurzame warmte.

Wanneer er een kans is om lokaal te verduurzamen grijpen we die!