Unieke samenwerking

met Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg

Samen met wijkbewoners onderzoeken hoe we het warmtenet kunnen verduurzamen? Dat is precies wat we met de Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg aan het doen zijn. Zo hebben we een intentieverklaring getekend waarin is staat dat we samen dit doel nastreven.

Ypenburg CO2-neutraal in 2025

Onze ambitie is om in 2025 het warmtenet van Ypenburg CO2-neutraal te hebben. Dit houdt in dat er geen CO2-uitstoot is bij de opwekking van warmte. Het komende jaar voeren we diverse onderzoeken en testen uit om na te gaan hoe we dit doel samen kunnen bereiken. Op de Dag van de Warmte afgelopen voorjaar hebben bewoners hun ideeën en wensen gedeeld. En ze gaven aan dat ze graag willen helpen bij de uitvoering. De Stichting gaat de meest passende ideeën vertalen naar plannen en concrete projecten. Eneco en de gemeente Den Haag ondersteunen hierbij.

Aantal initiatieven al gestart

Op dit moment bouwen we een testopstelling met een terugleverset in een warmtestation in de wijk. Deze set is geschikt voor in een woning en wordt gevoed met warmte uit zonnecollectoren. De komende maanden onderzoeken we of we de gedeeltelijk overgebleven warmte door het gebruik van zonnecollectoren in een woning, terug kunnen leveren aan het warmtenet. Op deze manier kun je terug geleverde warmte gebruiken voor een andere woning. Ook kijken we of het systeem geschikt is om in meerdere woningen toe te passen. Verder zijn we een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om woningen in Ypenburg te verwarmen met warmte uit de aarde, warmte uit reststromen hout (biomassa) en warmte opgewekt door een elektrische ketel op momenten dat er een overschot is duurzaam opgewekte elektriciteit.

Aantal initiatieven al gestart

Samenwerking

De Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg is erg enthousiast over de samenwerking met Eneco. Karel van den Boogaard, voorzitter van de Stichting: ‘Bijzonder is dat dit initiatief helemaal vanuit de bewoners komt. Wij zien Eneco als belangrijke partner die kan ondersteunen bij het bereiken van onze missie: een CO2-neutrale warmtevoorziening in 2025.’