Wij gaan voor een mooie toekomst!

In april 2016 tekenden 195 landen het Klimaatakkoord in Parijs. Daarmee spraken ze af om samen de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ook Nederland ondertekende het akkoord en streeft naar een bijna volledig duurzame energievoorziening in 2050.

Wij geloven in een duurzamere toekomst met energie uit hernieuwbare bronnen. Gas is niet zomaar uit onze woonwijken verdwenen: dit is een overgang van jaren. Maar daar waar gasnetten verdwijnen, ontstaan meteen kansen om te verduurzamen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe stadswarmtenetten om zo bestaande woningen aan te sluiten op Stadswarmte.

Rotterdam Prinsenland en Ommoord

Een mooi voorbeeld is het project in Rotterdam in de wijken Prinsenland en Ommoord. Daar worden 1.650 bestaande appartementen gerenoveerd. Met het oog op de toekomst hebben we in samenwerking met corporatie Woonstad een plan ontwikkeld om de appartementen toekomstbestendig, zeer energiezuinig, gezonder en veiliger te maken.

Rotterdam Prinsenland en Ommoord | Eneco
Grootschalige innovatie in Rotterdam Prinsenland en Ommoord | Eneco

Grootschalige renovatie

De keukens en badkamers van de woningen zijn vernieuwd. Ook de gevels en daken zijn geïsoleerd. De gasaansluitingen zijn weggehaald en bewoners koken nu elektrisch. De collectieve ketels en de elektrische boilers in de woningen zijn vervangen door aansluitingen op het stadswarmtenet. Op deze manier worden de woningen nu verwarmd met restwarmte uit de Rotterdamse haven.

Reuzensprong in energielabel

Dat de renovatie niet voor niets is geweest, blijkt uit de berekende energieprestaties van de woningen. De appartementen zijn van energielabel F naar energielabel A gegaan: een reuzensprong! Wat een mooi resultaat. Zo proberen we er samen voor te zorgen dat de wereld elke dag een beetje duurzamer en leefbaarder wordt.

Foto van de Husly flat | Eneco