Blijf op de hoogte van Eneco Uurprijzen

Naam

Vragen? Wij leggen het graag uit

 • Wat is de APX-markt?

  Eneco koopt dagelijks stroom in op de APX-markt. De APX-markt is een beurs waar aanbieders van stroom, hun stroom verkopen (bijv. eigenaren van windparken) en waar vragers van stroom, stroom kunnen inkopen (bijv. Eneco). De prijzen op de APX-markt zijn continu in beweging. Door mee te doen aan Eneco Uurprijzen biedt Eneco jou de kans stroom af te nemen met de variabele leveringskosten tegen inkoopprijs. Deze prijs wordt in de Eneco Uurprijzen app getoond en jij bepaalt vervolgens wanneer je elektriciteit afneemt!

 • De test gaat over stroom, maar wat gebeurt er met mijn contract en gas?

  Je huidige energiecontract met Eneco blijft gehandhaafd. Indien je een energiecontract hebt voor een bepaalde periode, dan blijft de einddatum hetzelfde. Voor de pilot Eneco Uurprijzen gelden voor stroom aanvullende voorwaarden. Voor stroom ga je tijdens de pilot je werkelijke verbruik betalen en direct aan het einde van de maand afrekenen. Heb je ook gas of warmte of een ander product van Eneco? Dan blijf je voor die producten het afgesproken termijnbedrag betalen. Het termijnbedrag gaat tijdens de pilot omlaag omdat we stroom tijdelijk uit het termijnbedrag halen en direct via Eneco Uurprijzen per maand achteraf factureren. Na de pilot betaal je voor de duur van het lopende verbruiksjaar ook voor stroom weer via je termijnbedrag. De test start op 1 november 2017 en duurt 3 maanden. Om alles technisch goed te laten verlopen zullen wij een eindnota versturen voor het verbruik van stroom tot en met 31 oktober. Voor het opmaken van deze eindnota gebruiken we de meterstand per 1 november 2017 om 00.00 uur.

 • Hoe zien mijn maandelijkse kosten tijdens de pilot van Eneco Uurprijzen er uit?

  De prijs van stroom bestaat uit een aantal componenten: vaste leveringskosten, variabele leveringskosten en belastingen, overheidsheffingen en eventueel belastingvermindering.

  De vaste leveringskosten stroom zijn € 6,99 per maand. Deze kosten staan los van de hoogte van je verbruik en zijn inclusief:

  • alle kosten om de geleverde stroom uit duurzame bronnen op te wekken;
  • alle kosten voor de bijbehorende energie- en aanverwante diensten.

  De variabele leveringskosten stroom in een uur zijn gelijk aan je stroomverbruik in dat uur vermenigvuldigd met de betreffende uur(kWh)prijs op de APX-markt. De variabele leveringskosten in een maand zijn de optelsom van alle variabele leveringskosten stroom per uur in de betreffende maand. Je verbruik in een bepaald uur wordt bepaald aan de hand van de met jouw slimme stroommeter verkregen intervalstanden. Hieronder noemen we de kosten die je tijdens de pilot terugvindt op jouw nota.

  Je betaalt ook de volgens je energiecontract vastgestelde netbeheerkosten. Dit zijn bedragen die je uit hoofde van de aansluit- en transportovereenkomst verschuldigd bent aan de regionale netbeheerder, zoals aansluit-, transport- en meetkosten. Deze worden door ons in rekening gebracht en aan de betreffende netbeheerder afgedragen.

  Gasverbruik deed in de eerste pilot niet mee. We onderzoeken of we dat in de tweede pilot kunnen toevoegen

   
 • Wat gebeurt er met mijn overzichten in Mijn Eneco en Toon?

  Tijdens de pilot heb je ook via Mijn Eneco inzicht in de prijs (en eventueel via Toon in de kosten). Deze weergave is en blijft volgens de prijzen van je huidige overeenkomst. De tarieven zoals in de Eneco Uurprijzen app vermeld staan zijn leidend tijdens de pilot.

 • Wat gebeurt er na de pilot van Eneco Uurprijzen?

  De pilot van Eneco Uurprijzen duurt 3 maanden en loopt van 1 november 2017 tot 1 februari 2018. Na de pilot is het niet mogelijk om langer gebruik te maken van Eneco Uurprijzen. Vanaf 1 februari 2018 gelden je leveringstarieven weer van je huidige stroomcontract. Afhankelijk van het resultaat van de pilot zal Eneco bepalen wat er met het Eneco Uurprijzen gaat gebeuren. Uiteraard hopen wij op een groot succes zodat een grotere groep klanten gebruik kan maken van Eneco Uurprijzen.

 • Wat als ik niet geselecteerd ben voor de pilot?

  Heb jij je aangemeld, maar ben je niet geselecteerd? Het feit dat je niet bent geselecteerd zal waarschijnlijk het gevolg zijn van het grote aantal aanmeldingen dat wij hebben ontvangen. Niet getreurd! Zodra wij de testgroep van 100 klanten gaan uitbreiden, zullen wij zeker contact met je opnemen. Inschrijven heeft dus altijd zin!