S. (Satoshi ) Hamada, BA in Economics

Lid Raad van Commissarissen

Satoshi Hamada (1968) werkt sinds 1993 bij Mitsubishi Corporation en bekleedde daar diverse functies bij verschillende bedrijfsonderdelen in Japan. In de Verenigde Staten bekleedde hij o.a. de functie van CEO van Diamond Generating Corporation.

  • Lid remuneratie/selectie- en benoemingscommissie

Huidige hoofdfunctie:  • COO (Chief Operation Officer), International Power Division

 

Satoshi Hamada