Zonneweiland Klepperstee

Volledig CO2 neutraal recreatiepark

Project

Op Recreatiepark De Klepperstee in Ouddorp (Goeree-Overflakkee) ligt het op één na grootste zonnepark in haar soort in Nederland. Het ‘zonneweiland’ is goed voor een jaarproductie van bijna 800.000 kWh. Ruim voldoende om het recreatiepark volledig CO2-neutraal te laten functioneren en de extra productie af te zetten via het openbare elektriciteitsnet.

De Klepperstee wilde in de toekomst de eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. Naast planologische hobbels bleek ook de realisatie en het beheer een behoorlijke uitdaging voor het recreatiepark. Daarom zocht men eind 2011 contact met Coöperatie Deltawind.

Deltawind nam de uitvoering van het project over, realiseerde de 56 zonne-installaties en beheert als eigenaar het park de komende 30 jaar. Stedin verzorgde naast de netaansluiting ook de metingen en de groenverklaringen. Het zuiver meten van de productie is essentieel, omdat de opgewekte elektriciteit aan Eneco wordt geleverd. 

Wij hebben in windenergieprojecten goede ervaringen met netaansluitingen door Stedin. Voor ons was dit het eerste grote zonne-energieproject en ook hier zijn we tevreden over de samenwerking. In 2011 werd de beslissing tot realisatie genomen en moest er in enkele maanden heel veel gebeuren. Sinds mei 2012 produceert het zonnepark elektriciteit volgens planning en draait De Klepperstee volledig CO2-neutraal.

Andries Middelbos, projectleider bij Deltawind

Eerst wilden we de panelen installeren op de daken van de stacaravans, maar die zijn particulier bezit en je kunt eigenaren hier niet zomaar toe verplichten. Toen kwamen we op het idee om ze te plaatsen op een stuk grond dat in ons bezit is en naast het park ligt. Om te onderzoeken of dit haalbaar zou zijn, hebben we contact gezocht met Eneco.

Coby van den Berg, adjunct directeur van De Klepperstee

Zonneweiland Klepperstee

Locatie
Vrijheidsweg 1
3253 LS Ouddorp
Recreatiepark De Klepperstee