Windpark Slufterdam ligt in de gemeentes Rotterdam en Westvoorne, in de Zuidwestelijke regio van de Rotterdamse haven, bovenop een dam van een slibdepot. De Slufter is een mooi en gunstig windgebied, een van de beste onshore windlocaties van Nederland. Het gebied staat bij kitesurfers bekend als beste kitesurfplek van Nederland.

Het project

Eneco en Nuon zijn partners in het vernieuwingsproject met windpark Slufterdam. In 2018 zijn de zeventien windmolens vervangen door veertien moderne windmolens die veel efficiënter zijn. De windmolens zijn vanaf begin 2019 in bedrijf. De capaciteit is toegenomen van 25,5 MW naar 50,4 MW. Het Slufterdam windpark wekt hiermee genoeg stroom op om jaarlijks circa 60.000 huishoudens van duurzame energie te voorzien. Dit is ruim twee keer zoveel als in de oude situatie (circa 22.000 huishoudens).

Voor een volledig beeld van de realisatie van het project bekijk de timelapse.

Het vorige windpark dateert uit 2002. De oude windmolens, die hebben plaatsgemaakt voor nieuwe en grotere windmolens, worden hergebruikt. Het beton van de fundering wordt vermalen en elders toegepast in wegen of kraanopstelplaatsen. Een deel van het staal van de windmolens wordt gesmolten en is hierdoor opnieuw inzetbaar.

Nieuws

Opening

13 februari 2019

Het windmolenpark is deze maand feestelijk geopend. In het bezoekerscentrum De Slufter, aan de rand van het park, werden alle gasten ontvangen. Met een kleurrijke knal werd de in gebruik name van het park bevestigd. 

Het project is succesvol gerealiseerd, mede dankzij de samenwerking door de verschillende partijen in dit gebied. 

Naar het persbericht

Feestelijke opening windpark Slufterdam | Eneco
Fietsroute Slufterdam | Eneco

Fietsroute

12 februari 2019

Om de verbinding te maken tussen natuur en industrie is er, onder leiding van Zuid-Hollands Landschap, een fietsroute aangelegd. De route van zo'n 35 kilometer loopt door de twee Maasvlaktes en gaat over fietspaden door duinen en een grootschalig industriegebied. Op deze route ligt een uitkijkpunt over het windpark. 

De start van de route ligt bij het bezoekerscentrum TenellePlas. Windpark Slufterdam heeft gezorgd voor zonnepanelen op dit centrum.

BEKIJK DE ROUTE

Samenwerking

Vanuit de Haven van Rotterdam is de wens uitgesproken dat voor de uitbreiding en repowering van De Slufter ruimtelijk gesproken, beide partijen (Eneco en Nuon) gezamenlijk optrekken. Dat het park tot stand is gekomen is mede dankzij de constructieve samenwerking tussen de verschillende partijen in dit gebied. Door de unieke locatie van het park komen hier een diversiteit aan maatschappelijke en economische belangen samen. 

Direct naast het windpark liggen natuur- en recreatiegebieden die in eigendom zijn van Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten. De gemeente Westvoorne en Windpark Slufterdam lanceren in nauwe samenwerking met beide natuurorganisaties twee fondsen ter stimulering van een betere en duurzame leefomgeving: het Natuurfonds en het Leefbaarheidsfonds. Deze fondsen hebben een looptijd gelijk aan de levensduur van het windpark.

Fondsen

Leefbaarheidsfonds

Met het Leefbaarheidsfonds willen de gemeente Westvoorne, Eneco en Nuon een kwaliteitsimpuls geven op het gebied van de energietransitie in de gemeente Westvoorne. Het Leefbaarheidsfonds draagt bij aan de verduurzaming van verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties. Zo vloeien opbrengsten van het Windpark Slufterdam terug naar de gemeenschap van Westvoorne.

Natuurfonds

Met het Natuurfonds willen de gemeente Westvoorne, Eneco en Nuon in samenwerking met de natuurorganisaties Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap investeren in de bijzondere natuurgebieden in Westvoorne en de natuurbeleving onder inwoners en bezoekers vergroten. Het Natuurfonds ondersteunt projecten en initiatieven van maatschappelijke organisaties, natuurorganisaties en inwoners die hieraan een bijdrage leveren.

Feiten en cijfers

  • Eneco Wind
   Aantal windmolens
   14
  • Vermogen per windmolen
   3,6 MW
  • Windmolentype
   Vestas V112
  • Ashoogte
   94 meter
  • Rotordiameter
   112 meter
  • Bladlengte
   55 meter
  • Vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van
   circa 60.000 huishoudens
  • CO2-besparing
   70.000 ton

Contact

Windpark Slufterdam

Adres
Noordzeeboulevard 501
3199 LV Maasvlakte Rotterdam

Contact
wind@eneco.com

Windpark Slufterdam