Windpark Nieuwe Waterweg

Rotterdam werkt aan een schone, groene, gezonde en economisch sterke stad. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. De ambities en resultaten op het gebied van milieu, klimaat, energie en water maken van Rotterdam de duurzaamste wereldhavenstad. Rotterdam Climate Initiative richt zich op 50% CO2-reductie ten opzichte van 1990, 100% klimaatbestendigheid in 2025 en een sterkere regionale economie.

Om invulling te geven aan deze ambitie sloten 15 gemeenten, Stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam. Windpark Nieuwe Waterweg is een van de eerste windparken dat gerealiseerd wordt uit dit convenant. Bij de totstandkoming van dit windpark werken we samen met de gemeente Rotterdam, deelgemeenten Hoek van Holland en de stadsregio Rotterdam.

Het project

Windpark Nieuwe Waterweg is gebouwd in Rotterdam aan de noordzijde van de Nieuwe Waterweg en de rivier Het Scheur (tussen Hoek van Holland en Maassluis). Het windpark bestaat uit 7 windmolens. Het windpark strekt zich uit van het transformatorstation ten westen van de Maeslantkering tot de Oranjeplassen aan de oostzijde. De 6 windmolens ten oosten van het Oranjekanaal zijn inmiddels gebouwd, over de realisatie van de windmolen ten westen van de Maeslantkering vindt nog overleg plaats. 

Het windpark is noordwest-zuidoost georiënteerd; voor windmolens is dit ideaal omdat de lijn met windmolens loodrecht staat op in Nederland meest voorkomende windrichting: zuidwest. Er is door de provincie Zuid-Holland voor deze locatie gekozen omdat het in Rijnmond veel waait ten opzichte van de rest van Nederland en omdat het ruimtelijk inpasbaar is op de rand van het haven-industrieel complex.

Actueel

Donderdag 13 juni is Windpark Nieuwe Waterweg feestelijk geopend door Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie van de gemeente Rotterdam en Cees de Haan, directeur Eneco Solar & Wind | Eneco

Windpark Nieuwe Waterweg geopend

13 juni 2019

Donderdag 13 juni is Windpark Nieuwe Waterweg feestelijk geopend door Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie van de gemeente Rotterdam en Cees de Haan, directeur Eneco Solar & Wind. De zes windmolens langs de Nieuwe Waterweg voorzien de luchthavens van Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport en Lelystad Airport van groene stroom. Tijdens de officiële opening is ook WindOpbrengst™ gelanceerd, een nieuw product waarmee omwonenden kunnen profiteren van de komst van het windpark.

Windpark Nieuwe Waterweg
De bouw van het park, dat bestaat uit 6 Vestas-windmolens van elk 180 meter hoog, nam ongeveer 7 maanden in beslag. Het is het derde windpark wat we in korte tijd hebben mogen realiseren in de regio Rijnmond. Windpark Nieuwe Waterweg is een van de eerste windparken dat gerealiseerd is als onderdeel van het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam. Dit convenant is in 2012 gesloten tussen 15 gemeenten, de Stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) met als doel om de regionale CO2-uitstoot fors terug te brengen.
Cees de Haan: ‘‘Met dit nieuwe park zetten we weer een mooie stap om Nederland duurzamer te maken. Dat we in korte tijd met drie nieuwe projecten groene stroom opwekken voor meer dan 100.000 huishoudens in onze eigen Rotterdamse regio maakt het extra bijzonder.”

Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie is er blij mee: "Rotterdam wil een klimaatneutrale stad worden. Binnen tien jaar tijd willen we de CO2-uitstoot halveren. Om dat doel te halen hebben we de komende jaren heel veel extra windenergie nodig. Het windpark Nieuwe Waterweg levert een belangrijke bijdrage aan de energieswitch die we aan het maken zijn. En het mooie is dat dat ook nog eens in goed overleg met omwonenden is gebeurd. Kortom: een voorbeeldproject."

Meeprofiteren met WindOpbrengst™
Om omwonenden mee te laten profiteren van de komst van windpark Nieuwe Waterweg lanceerden we WindOpbrengst: inwoners van Maassluis, Hoek van Holland en Maasdijk krijgen als eerste de kans om zich in te schrijven en financieel te profiteren van het naburige windpark.
Met WindOpbrengst is het mogelijk om eenvoudig deel aan te nemen aan een lening voor windpark Nieuwe Waterweg, met een vast rendement van 5 procent per jaar. Meedoen is al mogelijk vanaf 50 euro. Meer informatie over WindOpbrengst en de voorinschrijving is te vinden op de website

Hijskraan bij windpark Nieuwe Waterweg

Voortgang bouw windpark Nieuwe Waterweg

16 januari 2019
Er zijn inmiddels vier molens klaar en aangesloten. Deze gaan dus al snel de eerste stroom leveren. In de afgelopen twee weken hebben we te maken gehad met aanhoudende harde wind. Dit heeft vanzelfsprekend invloed op de hijswerkzaamheden. Daarnaast ervaren we bij de bouw van de laatste twee windmolens problemen met de grond. Voor de duidelijkheid, daar hebben we alleen last van bij de hijswerkzaamheden. De fundatie van de windmolens zelf is voorzien van heipalen en is daardoor buitengewoon stevig. Dus als ze eenmaal staan is het probleem opgelost. 

De hijskraan heeft er op twee plekken wel last van. Tijdens het hijsen van de turbineonderdelen wordt de grond onder de hijskraan zwaar belast en het blijkt dat de grondsamenstelling op deze plekken anders is dan ons uitgebreide bodemonderzoek vooraf liet zien. Daarom doen we nu aanvullend onderzoek om dit probleem op te kunnen lossen. We nemen uiteraard geen enkel risico met het oog op de veiligheid. We weten nog niet hoe lang dat gaat duren en zijn er dus druk mee bezig.

Een hijskraan bij windpark Nieuwe Waterweg

Uitnodiging kijkje bij de bouw

7 november 2018
Op woensdag 21 november a.s. is iedereen welkom om tussen 13.00 en 16.00 uur te komen kijken naar de voortgang van de bouw van windpark Nieuwe Waterweg. Wat er op 21 november precies te zien zal zijn is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van de bouw.

Programma
Bezoekers krijgen tijdens het kijkje bij de bouw een indruk wat er allemaal komt kijken bij de bouw van het windpark, ze kunnen de techniek van dichtbij aanschouwen en er zijn deskundigen aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Locatie
De ontvangst is bij het Keringhuis, Publiekscentrum Water te Maeslantkeringweg 139 in Hoek van Holland. Deze locatie is bereikbaar per fiets en auto. Voor mensen die met de auto komen, is het mogelijk om bij het Keringhuis te parkeren. Vanaf het Keringhuis is er vervoer naar de exacte bouwlocatie op het windpark. Tijdens het kijkje bij de bouw wordt ook de mogelijkheid aangeboden voor een rondleiding bij de Maeslantkering.

Eerste kilowattuur elektriciteit geproduceerd

Bouw windpark Nieuwe Waterweg gestart

18 juli 2018
Eneco is gestart met de werkzaamheden voor de bouw van windpark Nieuwe Waterweg. De komende periode worden de toegangswegen gelegd zodat het terrein toegankelijk is voor bouwwerkzaamheden. Nadat de toegangswegen gerealiseerd zijn, wordt gestart met heiwerkzaamheden voor de fundaties. De windmolens zijn naar verwachting in maart operationeel.

Meedoen

U kunt als omwonende profiteren van de komst van het windpark. Met Eneco WindOpbrengstTM helpt u ons mee om te investeren in windenergie en ontvangt u een marktconform rendement. Inwoners van Maassluis, Maasdijk en Hoek van Holland krijgen voorrang op de inschrijving. Bent u geïnteresseerd, laat dan uw gegevens achter.

Aanmelden

Investeren in het gebied

Vanuit het windpark wordt een bijdrage van € 600.000 ter beschikking gesteld aan de Oranjebonnen. Dit is de samenvoeging van de Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder. De gemeente Rotterdam benut het bedrag voor aanleg en beheer van infrastructurele, recreatieve, natuurontwikkeling en/of educatieve doeleinden, zoals een noord-zuidgerichte fietsverbinding tussen de Oranjebrug, aanleg van andere recreatieve voorzieningen en/of een bijdrage voor de beheerkosten van de recreatieve voorzieningen en/of het natuurbeheer in de Oranjebronnen.

Deze bijdrage is een aanvulling op de subsidie van de provincie, die € 3,1 miljoen beschikbaar heeft gesteld. Samen met de omgeving, ondernemers en investeerders worden de plannen uitgewerkt. Inmiddels is er een nieuwe brug over het Oranjekanaal, diverse recreatieve routes en een vispaaiplaats aangelegd.

Historie ontwikkeling windpark Nieuwe Waterweg

De eerste stap tijdens de ontwikkeling van windpark Nieuwe Waterweg was het bepalen wat er precies onderzocht moest worden. Dat is vastgelegd in de notitie Reikwijdte en Detailniveau, ook wel Startnotitie genoemd. Daarna is er om de effecten van het windpark in kaart te brengen een milieueffectrapportage (MER) gemaakt. Een Milieu Effect Rapportage is eigenlijk een verzameling van deelonderzoeken. Verschillende onderzoekbureaus, ieder met hun eigen specialisme, hebben een bijdrage geleverd aan de MER. De volgende onderwerpen zijn onderzocht: Flora en fauna, Geluid, Slagschaduw en schittering, Veiligheid en Landschap, cultuur en archeologie. Lees hier meer over deze onderzoeken. 

Uit deze onderzoeken blijkt dat er zowel positieve als negatieve effecten zijn. Het positieve is dat het windpark genoeg groene stroom produceert voor alle inwoners van zowel Hoek van Holland als van Maasluis en dat hierbij geen CO2-uitstoot plaatsvindt. Daar waar negatieve effecten zijn geconstateerd is het parkontwerp aangepast en/of zijn de effecten verzacht door het nemen van maatregelen. Zo worden bijvoorbeeld de windmolens voorzien van een lichtsensor die meet of woningen in de omgeving slagschaduw van de rotorbladen ontvangen. Als dat het geval is worden de turbines stil gezet.

De conclusie uit het MER is dat de effecten binnen alle wettelijke normen en regels blijven. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende vergunningen / ontheffingen verleend:

Ontheffing Flora en Faunawet

Omgevingsvergunning

Bekijk de onderzoeken

Visualisaties

Daarnaast zijn er visualisaties gemaakt van het windpark om een indicatie te geven van de zichtbaarheid van het windpark in de omgeving. Voor de visualisatie is gewerkt met een windmolen met een ashoogte van 119 meter en een rotordiameter van 112 meter. Dit zijn de exacte maten van de windmolens die nu gebouwd zijn.

3D visualisatie 1 van Windpark Nieuwe Waterweg

Visualisatie 1 van Windpark Nieuwe Waterweg

3D visualisatie 2 van Windpark Nieuwe Waterweg

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

MEER VISUALISATIES

Feiten en cijfers

  • Eneco Wind
   Aantal windmolens
   6
  • Vermogen per windmolen
   3,45 MW
  • Windmolentype
   Vestas 112
  • Ashoogte
   119 meter
  • Rotordiameter
   112 meter
  • Jaarlijkse opbrengst
   75.000 MWh
  • Vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van
   circa 21.400 huishoudens
  • CO2-besparing
   63.317 ton

Contact

Windpark Nieuwe Waterweg

Adres
Richting Polderhaakweg in Rotterdam

Contact
wind@eneco.com