Platte oesters in windpark Eneco Luchterduinen

In November 2018 zijn kooien met 300 volwassen en 300 jonge platte oesters in het windpark op de bodem neergezet, samen met 2 rifballen ter bescherming van de kooien en vergroting van de biodiversiteit. Oesterbanken kwamen vroeger veel voor in de Noordzee maar zijn door visserij en ziekten grotendeels verdwenen. Zonde, want oesterbanken zijn gebieden met een hele grote biodiversiteit waar naast oesters allerlei andere dieren op af komen om te schuilen of te eten.

In het project ‘De Rijke Noordzee’ werken we samen met de natuurorganisaties, Van Oord en de ASN Bank. De natuurontwikkeling in het park wordt wetenschappelijk onderzocht door Wageningen Marine Research, Bureau Waardenburg en Sas consultancy. Gezamenlijk werken we aan een blauwdruk voor natuurontwikkeling binnen windmolenparken. Hiermee zijn we samen wereldwijd pionier op dit terrein. 

In onderstaand filmpje zie je hoe rifballen en oesterkooien worden geplaatst in het windpark.

Eerste resultaten juli 2019

Uit de eerste resultaten blijkt dat natuurontwikkeling binnen windmolenparken kansrijk is, maar dat het ontwerp van de huidige kunstriffen niet past bij de condities in het windmolenpark. Bij het ophalen van de oesterkooien werd duidelijk dat het merendeel van de oesters de winter niet heeft overleefd. In deze kooien troffen de onderzoekers ‘verzanding’ aan. De kooien waren gedeeltelijk weggezakt in de bodem, waardoor de oesters onder een laag zand bedolven lagen. Echter, in de kooien waar dit niet geval was, lag het overlevingspercentage van de dieren op 80%. Een hoopvol resultaat: wanneer de omstandigheden goed zijn, kunnen oesters goed gedijen in een windmolenpark op de Noordzee. 

Volop leven

Tijdens de monitoring zijn ook onderwateropnames gemaakt. Op deze beelden is te zien dat er volop leven is rondom de kooien. De onderzoekers troffen daar soorten als krabben, mosselen, pijlinktviseieren, anemonen, zeesterren en steenbolken. Tot blijdschap van de wetenschappers: de ontwikkeling van oesterbanken heeft ook potentie voor andere soorten.

Oesterproject Windmolenpark Luchterduinen| Eneco

 

 

De toekomst

De komende jaren zullen er meer windparken in de Noordzee worden gebouwd. Alle nieuwe parken moeten maatregelen nemen om de (oorspronkelijke) biodiversiteit van het gebied te stimuleren. In windparken mag niet over de bodem worden gevist en kan de onderwaternatuur zich ongestoord ontwikkelen. Dit betekent een groot potentieel voor natuurontwikkeling onder water. 

Dankzij een bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij wordt het onderzoek en de aanleg van onderwaternatuur vanaf 2020 uitgebreid naar andere windmolenparken. Naast oesters, gaan de organisaties daar ook onderzoek doen naar levende riffen met andere schelpdieren. Zo kan voor het eerst op grote schaal onderzoek worden gedaan naar ontwikkeling van onderwaternatuur in windmolenparken. De resultaten van de oesterproef in Luchterduinen worden daarin meegenomen. Stap voor stap komen de natuurorganisaties zo tot de meest gedegen én bewezen aanpak voor terugkeer van oesterriffen in de Noordzee.

 

Voor een impressie van De Rijke Noordzee bekijk onderstaande video: 

 

Dit project wordt uitgevoerd met Stichting De Noordzee, Stichting Natuur en Milieu, Van Oord, ASN bank en het Platte oesterconsortium (Wageningen Marine Research, Bureau Waardenburg en Sas Consultancy). Voor meer informatie bezoek De Rijke Noordzee website of ga direct naar de pilot.