Platte oesters in windpark Eneco Luchterduinen

In November 2018 zijn kooien met 300 volwassen en 300 jonge platte oesters in het windpark op de bodem neergezet, samen met 2 rifballen ter bescherming van de kooien en vergroting van de biodiversiteit. In het begin van de zomer 2019 wordt gekeken hoe het met de oesters gaat. Dan worden extra kooien in de buurt van de oesters geplaatst met daarin stenen en schelpen. Als de oesters zich voortplanten, kunnen de jonge oesters daarop groeien. Of dat gebeurt en hoe het met de oesters gaat, wordt de komende jaren verder onderzocht.

In onderstaand filmpje zie je hoe rifballen en oesterkooien worden geplaatst in het windpark.

Achtergrond

Oesterbanken kwamen vroeger veel voor in de Noordzee maar zijn door visserij en ziekten grotendeels verdwenen. Op een kaart uit 1883 (O.T. Olsen, ‘The Piscatorial Atlas of the North Sea’ ) is goed te zien waar toen nog grote oesterbanken voorkwamen.

Oesterbanken zijn gebieden met een hele grote biodiversiteit, want naast de oesters komen er allerlei andere dieren op af om te schuilen of te eten.


De komende jaren zullen er meer windparken in de Noordzee worden gebouwd. Alle nieuwe parken moeten maatregelen nemen om de (oorspronkelijke) biodiversiteit van het gebied te stimuleren. Een van de ideeën is om platte oesters te herintroduceren in windparken. In windparken mag niet over de bodem worden gevist en kan de onderwaternatuur zich ongestoord ontwikkelen. Wetenschappers hebben uitgezocht of er kansen zijn voor de ontwikkeling van oesterbanken in windparken. De omstandigheden in een aantal windparken lijken goed voor oesters. Omdat er echter maar heel weinig platte oesters nog in de Noordzee voorkomen, is het onwaarschijnlijk dat ze spontaan zullen komen in de windparken. Het aanbrengen van levende oesters is nodig om de ontwikkeling een soort kick start te geven. Dat hebben we nu in Luchterduinen gedaan.

Oesterproject Windmolenpark Luchterduinen| Eneco

Dit project wordt uitgevoerd met Stichting De Noordzee, Stichting Natuur en Milieu, Van Oord, ASN bank en het Platte oesterconsortium (Wageningen Marine Research, Bureau Waardenburg en Sas Consultancy). Voor meer informatie bezoek De Rijke Noordzee website of ga direct naar de pilot.

Voor een impressie van De Rijke Noordzee bekijk onderstaande video: