Milieumonitoring

Om meer te weten te komen over de mogelijke effecten van een windpark op het zeeleven wordt er een Monitorings- en Evaluatieprogramma (MEP) uitgevoerd. Met de informatie die wij opdoen, wordt gecontroleerd of de verwachte effecten optreden. Ook kunnen toekomstige windparken met nog meer aandacht voor het zeeleven ontwikkeld worden. Per onderwerp bepalen we welke kennis er al is en wat nog ontbreekt, zodat we nieuwe informatie kunnen toevoegen. Voordat een onderzoek gestart kan worden verleent Rijkswaterstaat Zee en Delta goedkeuring. Eneco Luchterduinen is er trots op dat we samen met Rijkswaterstaat meer te weten komen over de mogelijke ecologische effecten van windparken op zee.