Windpark Kabeljauwbeek

Eneco heeft de ambitie om in de gemeente Woensdrecht een windpark te realiseren. Het plangebied voor windpark Kabeljauwbeek ligt in de Vijdtpolder en de Nieuwe Zuidpolder, langs de Kabeljauwbeek, nabij de landsgrens met België.

Het gaat om een lijn van vijf windmolens langs de Schelde-Rijnverbinding in de directe nabijheid van de grootschalige haventerreinen van Antwerpen en de snelweg A4. De vijf windmolens sluiten aan op het bestaande cluster van windmolens in de gemeente Reimerswaal en de windmolens op het haventerrein van de stad Antwerpen.

Windpark Kabeljauwbeek bestaat uit 5 windmolens. Samen zullen ze jaarlijks tussen de 26 en 40 miljoen kWh leveren. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik op jaarbasis van tussen 8.000 tot 12.000 huishoudens.

Omgevingsfonds

Naast het opwekken van duurzame energie wordt er een omgevingsfonds opgericht. Dit fonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de financiële opbrengsten van het windpark. Aan de definitieve vorm van dit fonds wordt gewerkt. Het betreft een bedrag van circa €15.000,- per jaar voor de totale operationele duur van het windpark.

Kwaliteits-verbetering

Eneco heeft met de gemeente Woensdrecht afgesproken om na realisatie van het windpark een bedrag van €75.000,- te storten in het fonds voor kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit bedrag zal worden besteed aan de realisatie van het project “van A naar B, Landschap van Allure|Brabantse Wal”.

Natuur-compensatie

Eneco heeft met de Provincie Noord-Brabant afgesproken om een bedrag van €15.000,- ter beschikking te stellen om ecologische waarden en kenmerken in de provincie te versterken.

Locaties

Om u een indicatie te geven van de zichtbaarheid van het windpark in de omgeving zijn er een aantal visualisaties gemaakt. In onderstaande illustratie ziet u vanaf welke locatie de visualisaties zijn gemaakt. Klik op een afbeelding voor de grote versie

Locatie A

Huidige situatie

Locatie A: huidige situatie

 

Met windmolens

Locatie A: met windmolens

 

Met windmolens in de nacht

Locatie A: met windmolens in de nacht

Locatie B

Huidige situatie

Locatie B: huidige situatie

 

Met windmolens

Locatie B: met windmolens

 

Met windmolens in de nacht

Locatie B: met windmolens, in de nacht

Locatie C

Huidige situatie

Locatie C: huidige situatie

 

Met windmolens

Locatie C: met windmolens

 

Met windmolens in de nacht

Locatie C: met windmolens in de nacht

Locatie D

Huidige situatie

Locatie D: huidige situatie

 

Met windmolens

Locatie D: met windmolens

Locatie E

Huidige situatie

Locatie E: huidige situatie

 

Met windmolens

Locatie E: met windmolens

Planning

Periode

September 2018
Februari 2019
Tweede kwartaal 2019
Tweede kwartaal 2019
Derde kwartaal 2019
Eerste kwartaal 2020

Werkzaamheden

Start vergunning
Herroepelijke vergunning
Onherroepelijke vergunning
Start voorbereidende werkzaamheden bouwen
Levering windmolens
Windpark operationeel

Vergunningen

Op 13 december 2018 heeft de Raad van State het besluit van de gemeente Woensdrecht inzake de verleende omgevingsvergunning vernietigd. Meer informatie over de uitspraak van de Raad van State is beschikbaar via de website, zoek hierbij op zaaknummer 201702128/1/R6.

Het gegronde bezwaar van Natuur- en Milieuvereniging Namiro met betrekking tot de overdraai van de rotorbladen over het Natuurnetwerk Brabant is inmiddels aangepast in het opnieuw ingediende bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Medio mei 2018 is de wijziging voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning opnieuw in behandeling genomen. September 2018 zal het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning openbaar worden gemaakt.

Verder zal windpark Kabeljauwbeek een stilstandsvoorziening treffen conform de reeds verstrekte milieuvergunning. In de periode waarin vleermuizen actief kunnen zijn in het gebied rondom Windpark Kabeljauwbeek zal het windpark preventief worden stilgezet om aanvaringen met vleermuizen zoveel mogelijk te voorkomen.

Feiten en cijfers

  • Eneco Wind
   Aantal windmolens 5
  • Vermogen per windmolen Maximaal vermogen van het windpark bedraagt tussen de 10 en 14,99 MW
  • Windmolentype nog niet bepaald
  • Ashoogte tussen de 85 en 125 meter
  • Bladlengte tussen de 90 en 117 meter
  • Jaarlijkse opbrengst 26 en 40 miljoen kWh per jaar
  • Vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van Groene energie voor 8.000 tot 12.000 huishoudens

Contact

Meer weten over dit project?

Adres
In de Vijdtpolder gelegen aan de Belgische Grens, aan de rechter zijde van de A4 richting Antwerpen.

E-mail
wind@eneco.com