Eneco Luchterduinen Fonds

voor verduurzaming van het kustgebied

Luchterduinen Fonds

Het Eneco Luchterduinen Fonds helpt mee aan het verduurzamen van het kustgebied van de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk, en wil de kustbeleving voor bewoners en toeristen in dat gebied op een duurzame manier versterken.

In dit Fonds storten Eneco en Mitsubishi Corporation vanaf 2014 gedurende 20 jaar gezamenlijk een jaarlijks bedrag van 45.000 euro (exclusief BTW). Het is de bedoeling dat het Fonds elke 2 jaar uitkeert op basis van de fondscriteria.

Twee vrolijke jongetjes op het strand

De doelen van het Fonds zijn onder andere:

  • Bijdragen aan de verduurzaming van de kust en het versterken van de kustbeleving van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk.
  • Het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en/of kustbeleving in de gemeenten.
  • Zo veel mogelijk streven naar de volgende verdeling van het Fonds: Noordwijk 1/3, Zandvoort 1/3, Bloemendaal 1/6 en Katwijk 1/6, over de looptijd van 20 jaar.

Actueel

Winnaars derde ronde Eneco Luchterduinen Fonds bekend gemaakt

Dinsdagavond 21 mei werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Katwijkse strandpaviljoen Zand bekend gemaakt welke lokale duurzame initiatieven met steun van het Eneco Luchterduinen Fonds kunnen worden uitgevoerd. Het is de derde keer dat het Fonds bijdragen toekent aan initiatieven in Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk. De avond startte bij Duna Atelier, waar Jack Vlieland, een van de trotse winnaars van 2016/2017, vertelde over de realisatie van zijn initiatief; zonnepanelen op het dak van het atelier.

Lees meer

Foto: Winnaars Luchterduinen Fonds 2018/2019

Stemmen derde ronde Luchterduinen Fonds gestart

De derde ronde van het Eneco Luchterduinen Fonds is van start. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Bloemendaal, Katwijk, Noordwijk en Zandvoort zijn gevraagd hun idee├źn in te dienen. Er zijn dertien prachtige initiatieven geselecteerd. De jury heeft eind 2018, aan de hand van de fondscriteria, de initiatieven geselecteerd die kans maken op het fonds. In mei 2019 vindt de uitreiking plaats waar de winnende voorstellen bekend worden gemaakt.

Naar de initiatieven

Foto: De trotse winnaars 2017

Foto van een rekenmachine

Jaarrekening 2017

Eind 2016 startten we de tweede ronde van het Eneco Luchterduinen Fonds. We vroegen de inwoners van Bloemendaal, Katwijk, Noordwijk en Zandvoort om hun initiatieven in te dienen. We ontvingen 27 initiatieven waarvan 17 overeenstemden met de fondscriteria. Begin 2017 vroegen we de inwoners om hun stem uit te brengen op hun favoriete initiatief. Op 10 mei maakten we de 8 winnaars bekend. Eind 2017 zijn vier projecten afgerond. In de jaarrekening vindt u een overzicht van de inkomsten en de uitgaven.

Naar jaarrekening

Paddenwerkgroep dicht het laatste gat | Eneco

Paddenwerkgroep dicht het laatste gat

De KNNV paddenwerkgroep Brouwerskolk in Overveen, gemeente Bloemendaal, heeft een bijdrage van 11.000 euro van het Eneco Luchterduinen Fonds gekregen om een duurzaam recycled kunststof paddenscherm te plaatsen langs een drukke weg aan de binnenduinrand. Na extra fondsenwerving en een eigen crowdfundingsactie is genoeg geld opgehaald om langs de hele weg een scherm te plaatsen.

Lees verder

Werkwijze

Iedere twee jaar kunnen er nieuwe voorstellen ingediend worden. De jury controleert of de ingediende voorstellen aan de vastgestelde fondscriteria voldoen. Daarna worden de inwoners van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk opgeroepen om te stemmen op hun favoriete voorstel. De voorstellen moeten binnen 2 jaar gerealiseerd worden.

Eind 2018 zijn de initiatieven ingediend voor de derde verkiezing. In het eerste kwartaal van 2019 start het stemmen.

De volgende ronde om initiatieven in te dienen start op 1 oktober 2020.

Lees meer

Eneco Luchterduinenfonds

Organisatie

Windpark Eneco Luchterduinen is een samenwerking tussen Eneco en Mitsubishi Corporation. De organisatie van het Eneco Luchterduinen Fonds wordt bestuurd en uitgevoerd door medewerkers van beide bedrijven.

Daarnaast betrekt het fonds ook de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Katwijk en Bloemendaal om te zorgen dat de winnende initiatieven ook gerealiseerd kunnen worden.

Manuel Dincki

Bestuursleden

Manuel Dincki
Director of Asset Planning and Analysis bij Diamond Generating Europe Limited

Jury

De jury bestaat uit medewerkers van zowel Eneco als Mitsubishi Corporation.

Ruben Dijkstra


Ruben Dijkstra
Directeur Offshore Wind bij Eneco

Werkgroep

Karin de Backer, communicatie adviseur. Eerste aanspreekpunt voor vragen over het Eneco Luchterduinen Fonds via info@enecoluchterduinenfonds.nl.

Contact

Stichting Eneco Luchterduinen Fonds

Marten Meesweg 5
3068 AV Rotterdam
info@enecoluchterduinenfonds.nl

Kamer van Koophandel: 61011452
RSIN: 854164297
SBI 94996 Overige Ideële Organisaties