Leiding over Noord

CO2 reductie van 95 kiloton per jaar

  Leiding over Noord vervoert warmte voor zo’n 95.000 huishoudens. De warmte ontstaat bij de verbranding van afval in de afval- en energiecentrale AVR in Rozenburg. Het resultaat: een CO2-reductie van 95 kiloton per jaar.

  Via dit 16,8 kilometer lange tracé transporteert Eneco restwarmte vanuit de industrie, via Vlaardingen en Schiedam, naar het stadsverwarmingsnet van Rotterdam. In de toekomst verwachten we ook Vlaardingen en Schiedam aan te kunnen sluiten op het net.
  Op de website leiding-over-noord vindt u uitgebreide informatie over dit project. 

  Leiding over Noord

  CO2 reductie van 95 kiloton per jaar

  Fotowedstrijd

  In juli 2014 organiseerden we de Leiding over Noord duurzame fotoactie. We vroegen aan basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 een foto in te sturen over wat duurzaamheid voor hen betekent. Winnares Aike (9) denkt bij duurzaamheid aan hergebruik:

  Duurzaam ondernemen

  Het voeden van die leiding met restwarmte uit het Rotterdamse havengebied past bij de doelstelling van de gemeente om de CO2-emissie in de regio met 40% te verminderen ten opzichte van het jaar 1990. Rotterdam Climate Initiative ondersteunt Eneco’s activiteiten om restwarmte in te zetten als duurzame warmtebron. Rotterdam als ondernemende stad zet zich in voor een schoon woon- en werkklimaat en is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven die duurzaam willen ondernemen.

  Wijkinitiatieven

  Eneco en gemeente Vlaardingen coördineren samen onder andere de sponsoring van duurzame initiatieven vanuit de wijk Westwijk. Een duurzaam idee wordt ingebracht door minimaal vijf burgers die samenwerken aan een project. Een goedgekeurd idee wordt voor maximaal € 5.000 gesponsord. Het eerste initiatief dat geld ontving uit dit fonds is een natuur-ontdek-speelplein voor OKC De Wereldwijzer uit Vlaardingen.

  Feiten en cijfers

   • CO2 reductie
    t.o.v. gasketel per woning 1.000 kg
   • CO2-reductie
    95 kiloton (per jaar)
   • CAVR verhit water
    Eneco waterkracht
    100 tot 120°
   • Warmte biologisch of organisch materiaal
    Eneco biomassa
    50%

  Leiding over Noord

  leidingovernoord@eneco.com
  Werkzaamheden - 010 890 9611 (24/7 bereikbaar)
  Project - 088 895 3690