Heerema Marine Contractors

Heerema Marine Contractors, een bedrijf in engineering van offshore faciliteiten in de olie- en gasindustrie, heeft vele ambities. Eén daarvan was het bouwen van een nieuw hoofdkantoor in Leiden dat voldeed aan de strengste normen voor duurzaamheid. Het zogenaamde BREEAM-NL Excellent keurmerk: een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Onder andere door de plaatsing van het gebouw ten opzichte van de zon, de optimale lichtinval en de bouwmethode werken de klimaatinstallaties van het nieuwe kantoor zeer efficiënt.

Duurzame warmte en koude

De grootste slag op gebied van duurzaamheid wordt gemaakt door het toepassen van een Warmte- en Koudeopslag. Met een WKO wordt in de zomerperiode koud grondwater gebruikt om het gebouw te koelen. De warmte uit het gebouw slaan we dan op in de bodem. In de winterperiode werkt het andersom. Dan gebruiken we de opgeslagen warmte uit de bodem om het gebouw te verwarmen en slaan we de koude op. Dit kunnen we jaar in, jaar uit blijven doen. Het pand is daarnaast voorzien van LED-verlichting en zonnecollectoren. Al met al zorgen deze maatregelen samen voor een CO2 besparing van 156 ton per jaar.

Een van mijn beste beslissingen in 2013 is contact opnemen met Eneco. We hebben een goede prijs en een prettige samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen.’

Peter Diepenhorst van vastgoedontwikkelaar Delta [61], sprak onlangs zijn waardering uit voor onze samenwerking

Feiten en cijfers

  • Kantooroppervlakte
   19.265 m2
  • CO2 besparing
   Eneco biomassa
   156 ton
  • duurzame warmte
   WKO 95% 1.140 kW
  • duurzame koude
   WKO 100% 1.740 kW