Projectinformatie

Bij het aanvragen van de vergunning voor de BWI is door Eneco een bewuste keuze gemaakt om af te zien van de reeds beschikte vergunning voor een Bio Energie Centrale (BEC) op Lage Weide. Aangezien de voorgenomen activiteit van de BWI veel kleinschaliger is dan het voormalige BEC initiatief is er, volgend uit de milieukundige onderzoeken behorende bij de vergunningsaanvraag, significant minder impact op de omgeving. De vergunning is aangevraagd en beschikt voor 60MWth. De realisatie van de BWI vindt plaats in twee fasen van ieder 30MWth. De realisatie van fase 2 is op dit moment nog niet gepland.

Locatiekeuze

Bij de bepaling van de locatie op het terrein is er gekozen om de BWI meer naar de industriekant te plaatsen en zodoende de afstand tot de stadkant te vergroten. Er is bewust gekozen om alleen vrachtbewegingen toe te laten op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur en een voorkeursroute (vanaf de A2 over het industrieterrein Lage Weide naar de BWI) te hanteren die niet langs de stadkant voert. De plaats waar de vrachtwagens het terrein oprijden, de routing over het terrein en de locatie waar de vrachtwagens laden/lossen is zodanig gekozen dat geluidproductie naar de stadkant zoveel mogelijk wordt afgeschermd door het gebouw zelf.

Gebouwontwerp

Het ontwerp van de BWI sluit aan bij de bestaande bebouwing. Het gebouw is uitgevoerd in een gevel met aluminium plankprofielen in een bronsmetalic kleur en een betonnen plint in bijpassende middengrijze kleur. Het kleurgebruik voor de gevels maakt het gebouw ondergeschikt aan de bestaande bebouwing en haar omgeving. Het architectonisch ontwerp is beoordeeld en goedgekeurd door commissie welstand.

Geluid

De gevels worden voorzien van geluidsabsorberende materialen en geluidsdempers voor afscherming van geluidsbronnen in het gebouw. De biomassa wordt inpandig gelost en naar de ketel gebracht. Alle installatieonderdelen en geluidsbronnen worden in het pand geplaatst. De centrale zal dag en nacht in bedrijf zijn, wat geluidsproductie met zich meebrengt. Echter door eerder genoemde ontwerpkeuzes en maatregelen zal er, op basis van het uitgevoerde geluidsonderzoek, geen geluidshinder optreden ter plaatse van de woonbebouwing in de directe omgeving.

Geur

De biomassa wordt inpandig gelost en opgeslagen in een gesloten opslaghal. Vanuit de opslaghal wordt lucht afgezogen. Deze lucht wordt in de ketel gebruikt als verbrandingslucht. Als gevolg van deze maatregelen zal er, op basis van het uitgevoerde geuronderzoek, geen geurhinder optreden ter plaatse van de woonbebouwing in de directe omgeving.

Veiligheid

De BWI wordt een moderne en veilige centrale met bewezen technieken. Zowel tijdens de bouw als in de operationele fase staat veiligheid voorop voor zowel de omgeving als onze medewerkers. Voor de BWI wordt een veiligheidsplan opgesteld. Voor bijzondere gevallen worden specifieke voorbereidingen getroffen zoals training van de plaatselijke brandweer en het inzetten van een calamiteitenbestrijdingsteam, volgens gedetailleerde draaiboeken. De gehele centrale voldoet aan de daarvoor bestaande wettelijke voorschriften en wordt gecontroleerd door vergunningverlenende instanties.

Review project door de gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft onderzoek naar het project en onze rapporten laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de BWI een positieve bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen van de stad en dat de bijdrage aan de luchtconcentraties zeer beperkt zijn.

Vergunningen

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) heeft namens de provincie Utrecht de voor de BWI benodigde vergunningen afgegeven. De aanvraag is getoetst aan betreffende wettelijke kaders.

Bij het aanvragen van de vergunning voor de BWI heeft Eneco een bewuste keuze gemaakt om af te zien van de reeds beschikte vergunning voor een Bio Energie Centrale (BEC) op Lage Weide. Aangezien de voorgenomen activiteit van de BWI veel kleinschaliger is dan het voormalige BEC initiatief is er, volgend uit de milieukundige onderzoeken behorende bij de vergunningsaanvraag, significant minder impact op de omgeving. De vergunning is aangevraagd en beschikt voor 60MWth. De realisatie van de BWI vindt plaats in twee fasen van ieder 30MWth. De realisatie van fase 2 is op dit moment nog niet gepland.