Biomassa

Eneco zet biomassa in vanuit de overtuiging dat dit op een duurzame manier kan. We hanteren de meest strikte normen om de duurzaamheid van onze gebruikte biomassa en de gehele keten te garanderen en aan te tonen. Dit wordt gecontroleerd en gecertificeerd door onafhankelijke partijen.

NTA8080 & Better Biomass

Eneco toetst al haar biomassaprojecten aan het duurzaamheidskader NTA8080 – met het certificeringsschema Better Biomass. Deze norm is opgesteld onder meer in samenwerking met NGO’s (o.a. Stichting Natuur&Milieu, Greenpeace, WWF, IUCN), wetenschappelijke instellingen, industriële partijen en de overheid. De NTA8080 is erkend door de Nederlandse overheid en door de Europese Commissie voor de duurzaamheidstoetsing in het kader van de Renewable Energy Directive.

Eneco hanteert de NTA8080 norm ook vrijwillig voor de biomassa gerelateerde activiteiten die niet onder de regelgeving vallen die de overheid tegenwoordig stelt aan grote industriële bio-energie installaties. Op dit moment beschikt Eneco Energy Trade over het Better Biomass certificaat (certificaat nummer: QSC-13071018-1) met betrekking tot de handel in diverse houtachtige biomassastromen, zoals in de Bio Golden Raand zullen worden gebruikt. Daarnaast is al een groot gedeelte van de biomassaleveranciers gecertificeerd. Op deze manier is de gehele keten van biomassa productie tot en met energieproductie aantoonbaar duurzaam.

Samenwerking Wereld Natuur Fonds

Aanvullend op de NTA8080-norm hanteert Eneco de “Sustainability Charter on Biomass”. Dit Charter is opgesteld in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds. Hierin staat beschreven hoe we de duurzaamheid van onze biomassaprojecten garanderen en aantonen. Het Charter is van toepassing op alle biomassa-activiteiten waar Eneco bij betrokken is.

In het Charter wordt aangegeven welke biomassa is toegestaan, hoe het cascaderingsprincipe wordt toegepast en in welke gevallen certificering van de biomassaketen wordt geëist. Daarnaast is er een check op land van herkomst en een partnercheck opgenomen. Met het beleid vastgesteld in het Sustainability Charter on Biomass gaat Eneco verder dan wat de regelgeving en NTA8080 voorschrijven.

De juiste toepassing van het Charter wordt gecontroleerd door een onafhankelijk Sustainability Officer van Eneco.

CO2

De jaarlijkse CO2 reductie van 250.000 ton die de Bio Golden Raand oplevert is berekend door onderzoeksbureau CE Delft. Dit is gedaan aan de hand van de Biograce III methode conform NTA8080 richtlijnen, een breed geaccepteerde en door milieuorganisaties, wetenschappers en bedrijven samen opgezette methodiek voor CO2 balans berekening. Voor Eneco Bio Golden Raand worden de volgende aspecten meegenomen in de berekening van de CO2-besparing:

  • Vervoer van afvalhout naar de verwerker
  • Versnipperen van het afvalhout bij de verwerker
  • Vervoer naar Eneco Bio Golden Raand
  • Emissies van Bio Golden Raand