Stedin helpt Rotterdam bij laden elektrische bussen

Binnen enkele jaren rijden er in Rotterdam elektrische bussen rond, die geen vervuilende en ongezonde stoffen meer uitstoten. Vervoersbedrijf RET  werkt met organisaties in de stad samen om een betrouwbaar, intelligent oplaadsysteem van de grond te krijgen. Als dat lukt, behoort Rotterdam tot de voorhoede van Europa.

Veel steden in Nederland kampen met vuile en ongezonde lucht in delen van de stad, vooral door vervuilende vrachtwagens, auto’s en dieselbussen. Voor Rotterdam is het een topprioriteit om de lucht te verschonen, dus gaat het openbaar vervoersbedrijf RET binnen een paar jaar elektrische bussen aanschaffen. Een belangrijke uitdaging van elektrisch busvervoer is altijd voldoende stroom in de accu’s te hebben. Om daarvoor te zorgen, werkt RET samen met meerdere partners aan een intelligent en betrouwbaar oplaadsysteem. “Dat is een complex systeem, omdat het een combinatie moet zijn van energie, ICT en mobiliteit”, zegt Albert Engels, die namens de gemeente nauw bij het project betrokken is. “We willen niet dat er straks een file van bussen voor de oplaadpaal ontstaat.” Juist voor de ontwikkeling van dit soort complexe systemen stelt de Europese Commissie zogenoemde smart city subsidies beschikbaar.

Europa

Rotterdam heeft samen met de steden Pamplona in Spanje en Tampere in Finland zo’n subsidie aangevraagd, om een groot demonstratieproject op te zetten, waar het slim oplaadsysteem onderdeel van uitmaakt. “We hebben samen subsidie aangevraagd bij de Europese Commissie om die demonstratie op te zetten”, zegt Engels. Het systeem moet een voorbeeld worden voor elektrisch busvervoer in steden. Als dat lukt, verwacht hij dat in ieder geval de steden Belfast (Noord-Ierland), Gdansk (Polen), Brescia (Italië) en Bremen (Duitsland) een elektrisch bussysteem gaan uitrollen, naar het voorbeeld van Rotterdam en de andere twee pioniers. Ook allerlei andere Europese steden zullen dan naar verwachting in Rotterdam komen leren van het succes. ”Natuurlijk wordt met de aanschaf van elektrische bussen ook ingezet op het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, wat aansluit op de doelstellingen van de Europese Commissie”, aldus Engels.

Stedin

Onder de lokale partners waarmee RET en de gemeente het systeem ontwikkelen zijn TNO, Stedin, de Erasmus Universiteit Rotterdam en een aantal ICT-firma’s. Stedin zorgt ervoor dat de stroomvoorziening in Rotterdam klaar is voor de elektrische bussen. “De huidige infrastructuur is nog niet ingericht op massaal elektrisch rijden”, zegt Engels. “Stedin bekijkt welke voorzieningen ze moeten aanleggen voor het opladen. Hoeveel laadpalen moeten er komen? Is het stroomnet daarop toegerust, of moet het aangepast worden?”

Dat is precies de belangrijkste rol van Stedin in de verduurzaming van Rotterdam, vertelt Benaissa El Hammadi van Stedin. “Als wij de netten niet klaarmaken voor de energietransitie, dan kunnen onze klanten geen duurzame energie produceren. Wij investeren om de energietransitie te faciliteren.” Dat betekent overigens niet altijd dat Stedin geld in zwaardere netten moet steken. Hammadi’s collega Marko Kruithof: “Wij hebben duizend laadpalen voor auto’s geïnstalleerd in Rotterdam, samen met de gemeente en stichting E-Laad, zonder extra investeringen te doen. Dat lukt als je goed overlegt en naar win-win-situaties zoekt.” 

Haven

Stedin is ook de beheerder van het gas- en stroomnet in de Rotterdamse haven. “Voor bedrijven in de haven is het heel belangrijk dat de leveringskwaliteit consistent en hoog is”, zegt Kruithof. “Bij een kleine dip in de voorziening worden er al restproducten afgefakkeld. Dat is natuurlijk niet duurzaam. Dus hebben we met Deltalinqs, het Havenbedrijf en de gemeente de robuustheid van het systeem verbeterd.” Stedin analyseerde het verbruik van de bedrijven. Hoeveel stroom verbruikten zij en wanneer? “Sommige bedrijven verbruiken overdag erg veel stroom, andere ’s nachts. Dat is een mooie combinatie. We delen die kennis met elkaar, want in dit geval hoeven wij geen dikkere kabel aan te leggen. Als er veel verkeer is, maar het is verspreid over dag en nacht, dan hoef je niet de snelweg te verbreden.” 

Een bijkomend voordeel van de analyse van Stedin was dat het energieverbruik van de bedrijven daalde. Kruithof: “We geven bedrijven inzicht in hun verbruik, waardoor ze weten waar ze kunnen besparen. En we hebben andere transformatoren geïnstalleerd met lagere verliezen en duurzamere olie. Dat is beter voor het milieu. Doordat je met minder energie hetzelfde proces kunt uitvoeren, bespaar je uiteindelijk energie en geld.”

Albert Engels van de gemeente is zeer tevreden met de samenwerking met haar partners. “Ik ben heel blij dat we als gemeente professionele partners hebben die mee willen doen aan onze projecten. Ook Stedin is een zeer professionele en belangrijke partner in de stad. Toen wij ze om hulp vroegen voor het elektrisch laden van bussen, dacht ik als medewerker van de gemeente: dat zal wel impact hebben op de netwerkinfrastructuur. Niet dus. ‘Meneer Engels, wij doen de Maasvlakte en de Rotterdamse haven. Die laadpalen, die zijn geen enkel punt’, zeiden ze. Dat was heel positief”, aldus Engels.