Samen voor schone energie en natuurbescherming

Eneco en het Wereld Natuur Fonds (WNF) bundelen de krachten. We zien een gezamenlijke urgentie om onze energievoorziening te verduurzamen. Fossiele energiebronnen - zoals aardolie, aardgas en steenkool - raken namelijk op. Daarnaast is de CO2-uitstoot die bij deze energieproductie vrijkomt een belangrijke oorzaak van de klimaatverandering. De aarde warmt hierdoor op en dat is een bedreiging voor mens en natuur.

Daarom gaan we samen voor duurzame energie: schone energie, die niet opraakt en niet vervuilt. Zo zorgen we samen dat er altijd energie is en beschermen we de natuur door klimaatverandering tegen te gaan.

Met de steun van het WNF voor de duurzame koers van Eneco kunnen we meer bereiken. Eneco en het WNF willen met deze samenwerking een voorbeeldfunctie vervullen als aanjager voor de verduurzaming van onze energievoorziening.

Wat gaan we doen?
Eneco en WNF hebben voor de komende drie jaar deze afspraken gemaakt:

Samen natuur beschermen

Eneco biedt financiële steun aan WNF-veldprojecten. Bijvoorbeeld het Heart of Borneo-programma waar WNF strijdt voor het behoud van de regenwouden. Het tegengaan van ontbossing is namelijk ook een belangrijke maatregel om klimaatverandering tegen te gaan.

De bossen van Borneo en de orang-oetans die daar leven worden ernstig bedreigd door intensieve houtkap, de aanleg van plantages en bosbranden. Het WNF zorgt ervoor dat er meer tropisch bos FSC-gecertificeerd wordt om de leefgebieden van de orang-oetan te kunnen vergroten.

WNF

Samen duurzaam

Met bijna twee miljoen Eneco-klanten en een miljoen WNF-donateurs kunnen we meer mensen in beweging zetten om zuinig met energie om te gaan, groene energie te gebruiken en mee te doen in duurzame projecten. Om dit te stimuleren zetten we diverse acties met elkaar op.

Samen schoner

Eneco heeft als eerste Nederlandse bedrijf en als eerste energiebedrijf ter wereld de Climate Saver erkenning van WNF ontvangen. Daarmee behoort Eneco bij de schoonste energieproducenten van Europa en wordt hier voortdurend op gecontroleerd door het WNF. Over drie jaar zal 20 procent van Eneco’s geleverde elektriciteit op duurzame wijze worden geproduceerd. En we streven in 2030 naar volledig duurzame energievoorziening. In 2013 is de CO2-uitstoot ten gevolgde van de interne bedrijfsvoering (bijvoorbeeld huisvesting, papiergebruik en mobiliteit) 50 procent lager dan in 2007.

Samen innoveren

Eneco en WNF werken samen om tot nieuwe energieoplossingen te komen. In pilot projecten zullen we duurzame energie dichter bij de consument brengen door bijvoorbeeld samen energie op te gaan wekken. Iedereen kan namelijk een duurzame energieproducent zijn.

Of neem contact op

Eneco Phone

Bellen

088 - 8 955 955

(je betaalt je gebruikelijke belkosten)

De afgelopen week was de wachttijd gemiddeld 2 minuten. Bekijk antwoorden op de meest gestelde vragen over je termijnbedrag, de jaarnota en het doorgeven van meterstanden.