Nieuwe
Stadswarmtetarieven

per 1 januari 2018

Uw variabele leveringstarieven voor stroom en gas wijzigen

Per 1 juli wijzigen uw tarieven, onder andere als gevolg van verhoogde energieprijzen op de energiemarkt. De verandering van tarieven betekent (gemiddeld*) enkele euro’s meer energiekosten per maand. Het eventuele verschil verrekenen we op uw jaarnota, u hoeft hiervoor zelf niets te doen.

*Gemiddeld verbruikt een huishouden 2800 kWh stroom en 1.200 m3 gas

Algemene informatie

De verandering van tarieven betekent (bij een gemiddeld jaarverbruik van 28 gigajoule) enkele euro’s meer energiekosten per maand. Het eventuele verschil verrekenen we met uw jaarnota, u hoeft hier zelf niets voor te doen.

Bekijk hier de Algemene Stadswarmtetarieven 2018.

Log in op
Mijn Eneco

Via Mijn Eneco kunt u uw jaarnota inzien en eventueel uw termijnbedrag aanpassen.

Bekijk uw tarievenopbouw

Hoe wordt uw tarief opgebouwd?

Stadswarmte. Zo werkt het!

Hoe kom Stadswarmte in uw huis terecht?

Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Waarom zijn de tarieven per 1 januari 2018 gestegen?

  Door stijgende energieprijzen zijn de nieuwe stadswarmtetarieven hoger dan in 2017. Eneco heeft de tariefstijging enigszins beperkt weten te houden. Voor vastrecht en verbruik blijven de Eneco Stadswarmtetarieven 2018 onder de door de ACM maximaal vastgestelde bedragen. Het meettarief is gelijk aan het door de ACM gereguleerde tarief. De huur voor de warmteafleverset (dit tarief wordt niet gereguleerd door de ACM) is niet verhoogd en gelijk gebleven aan het tarief van 2017.

 • Wat betekent het wijzigen van de tarieven voor mijn situatie?

  De wijziging van de Eneco Stadswarmtetarieven per 1 januari 2018 houdt in dat u vanaf deze datum een hoger tarief voor stadswarmte betaald. Wat dit precies voor u betekent hangt af van uw persoonlijke verbruik dit jaar.

  Rekenvoorbeeld:
  De kosten voor een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik van 28 gigajoule zijn op jaarbasis (incl. 21% btw): Verbruikskosten € 654,36 (28 GJ x € 23,36), Vastrecht € 305,22, Meettarief € 25,36, Huur warmteafleverset € 170,61.

 • Past Eneco mijn termijnbedrag aan naar aanleiding van de nieuwe tarieven?

  De verandering van de tarieven betekent (bij een gemiddeld jaarverbruik van 28 gigajoule) enkele euro’s meer energiekosten per maand. Uw termijnbedrag verandert echter niet. Bij het vaststellen van uw termijnbedrag houden we al rekening met onder andere prijsschommelingen op de energiemarkt en weersomstandigheden.

  Wilt u tussentijds uw termijnbedrag veranderen? Dan kan via Mijn Eneco of via de Eneco app.

Kosten

 • Hoe bepaalt Eneco de tarieven voor Stadswarmte?

  Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Vanaf deze datum is het ‘Niet-Meer-Dan-Anders’-beginsel (NMDA) ingevoerd door de overheid. Uitgangspunt hierbij is dat de maximumprijs van Stadswarmte gebaseerd is op alle kosten die een gemiddelde verbruiker moet maken om dezelfde warmte te krijgen als wanneer hij een gasaansluiting zou hebben (inclusief aanschaf, onderhoud en afschrijving van de cv-ketel met comfortklasse CW4). In deze animatie leggen we het uit.

   

  Een warmteleverancier mag de volgende kosten in rekening brengen:

  1. 1. Verbruikstarief: dit zijn de kosten van je warmteverbruik (gemeten in gigajoule).
  2. 2. Vastrecht: een tarief voor de aansluiting op het warmtenet en de levering van stadswarmte. 
  3. 3. Meettarief: het tarief voor de meting van het warmteverbruik.
  4. 4. Warmteafleverset: als je een warmteafleverset huurt van Eneco, dan betaal je een huurtarief. Dit tarief is gebaseerd op werkelijke kosten van aanschaf, onderhoud, vervanging en 24/7 service. Je betaalt daar een vaste all-in prijs per jaar voor. Daarmee ben je verzekerd van een goed werkende warmteafleverset.

 • Wat is de Warmtewet?

  Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingevoerd. Het doel van deze wet is ervoor te zorgen dat jouw warmtelevering betrouwbaar is en blijft. En dat je daarvoor een eerlijke prijs betaalt. Daarom stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) elk jaar een maximumtarief vast voor de levering van je warmte. Zo biedt de wet jou als warmte-afnemer bescherming, omdat je niet zelf je warmteleverancier kunt kiezen.

 • Betaal ik meer voor Stadswarmte dan voor gas?

  Nee. Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Vanaf deze datum is het ‘Niet-Meer-Dan-Anders’-beginsel (NMDA) ingevoerd door de overheid. Uitgangspunt hierbij is dat de maximumprijs van Stadswarmte gebaseerd is op alle kosten die een gemiddelde verbruiker moet maken om dezelfde warmte te krijgen als wanneer hij een gasaansluiting zou hebben (inclusief aanschaf, onderhoud en afschrijving van de cv-ketel met comfortklasse CW4). 

Over warmte

 • Wat is Stadswarmte van Eneco?

  Verwarm jij je huis met stadswarmte van Eneco? Dan is je woning aangesloten op een warmtenet. We gebruiken warmte die geproduceerd wordt door warmtekrachtcentrales of warmte die overblijft in fabrieken of bij de verbranding van afval. Via het warmtenet (een ondergronds leidingennet) brengen we die warmte naar je huis. Zo krijg jij een heerlijk verwarmd huis en warm water uit de kraan, terwijl je, vergeleken met gas, flink bespaart op de uitstoot van CO2. In deze animatie leggen we het uit.

 • Wat is Stadswarmte?

  Stadswarmte is een ander woord voor warmte via een warmtenet. Weten hoe het werkt? Bekijk hieronder de animatie.

 • Hoe komt warmte in mijn huis terecht?

  Verwarmd water stroomt via het warmtenet naar een overdrachtsstation in je wijk. Vanaf hier stroomt het naar de warmteafleverset in de meterkast in je woning. Deze warmteafleverset verdeelt de warmte over de radiatoren. Als het water afkoelt, stroomt het terug naar het overdrachtsstation. Daar wordt het opnieuw verwarmd.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag verder. Bel onze Klantenservice op 010 – 890 6900 (u betaalt uw gebruikelijke belkosten).

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 18.00 uur.