Warmtetarieven

per 1 januari 2017


Wat is er veranderd?

Wat is er veranderd?


 • Uw verbruikstarief voor warmte is met € 0,02 per gigajoule verhoogd.
 • Het vastrecht voor warmte is maandelijks met € 1,92 verhoogd en de meetkosten met € 0,05 per jaar.
 • De huur van de warmteafleverset is gelijk gebleven.

Waarom stijgen de tarieven voor warmte?

Eind december 2016 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de warmtetarieven voor dit jaar vastgesteld. De voor u geldende tarieven zijn daarop gebaseerd en per 1 januari 2017 is uw tarief voor Warmte aangepast.

Bekijk hier uw warmtetarieven

Bekijk hier uw warmtetarieven

Download hier uw persoonlijke tarievenblad.

Bekijk uw tarievenopbouw

Bekijk uw tarievenopbouw

Hoe wordt uw tarief opgebouwd?

Stadswarmte: zo werkt het

Stadswarmte: zo werkt het!

Hoe komt warmte in uw huis terecht?

Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Waarom zijn de tarieven per 1 januari 2017 gestegen?

  De tarieven voor Warmte worden jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt  (ACM). Daarin staan verbruikstarief (per gigajoule) het meettarief en het vastrecht. Deze tarieven staan het hele kalenderjaar vast. 

  Volgens de Warmtewet mogen de kosten voor het gebruik van warmte niet hoger zijn dan de kosten voor het gebruik van gas. Dit heet het ‘Niet-Meer-Dan-Anders’-beginsel (NMDA). Doordat het tarief voor gas per 1 januari 2017 is gestegen, werkt dit via dit principe ook door in het tarief voor warmte.


 • Wat betekent het wijzigen van de tarieven precies voor mijn situatie?

  De tariefswijziging van Eneco houdt in dat u vanaf 1 januari 2017 een hoger tarief voor Warmte betaald. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het wettelijke verbruikstarief voor Warmte met € 0,02 per gigajoule verhoogd. Daarnaast is het vastrecht voor warmte verhoogd met € 1,92 per maand en de meetkosten met € 0,05 per jaar.

  Wat dit precies voor u betekent hangt af van uw verbruik in het komende jaar.

  Een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik van 28 gigajoule verbruikt 2,3 gigajoule per maand. Het effect van de verhoging per maand is: 2,3 gigajoule x € 0,02 (de verhoging voor het verbruikstarief) = € 0,046 + € 1,92 (de verhoging voor het vastrecht) + € 0,004 (de verhoging voor de meetkosten) = € 1,97 per maand (inclusief btw).

Kosten

 • Hoe bepaalt Eneco de tarieven voor warmte?

  Volgens de Warmtewet mogen de kosten voor het gebruik van warmte niet hoger zijn dan de kosten voor het gebruik van gas. Dit heet het ‘Niet-Meer-Dan-Anders’-beginsel (NMDA-beginsel). Wij mogen het volgende in rekening brengen:

  • Kosten voor je warmteverbruik per gigajoule
  • Vaste kosten per jaar. Deze bestaan uit:

   1. 1. vastrecht: leveringskosten;
   2. 2. een meettarief: het tarief voor de meting van het warmteverbruik;
   3. 3. een huurtarief voor de warmteafleverset. Als je een warmteafleverset huurt van Eneco, dan betaal je een huurtarief. Het huurtarief bestaat uit:
    • kosten voor de warmteafleverset zelf. Dit zijn bijvoorbeeld afschrijvingskosten. We gaan ervan uit dat een warmteafleverset gemiddeld 15 jaar meegaat.
    • kosten voor onderhoud en beheer. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor werkvoorbereiding en reparaties.


   Wil je meer weten over hoe de tarieven binnen de Warmtewet tot stand komen? Bekijk dan de veelgestelde vragen op deze pagina.

 • Wat is de Warmtewet?

  Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingevoerd. Het doel van deze wet is ervoor te zorgen dat jouw warmtelevering betrouwbaar is en blijft. En dat je daarvoor een eerlijke prijs betaalt. Daarom stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) elk jaar een maximumtarief vast voor de levering van je warmte. Zo biedt de wet jou als warmte-afnemer bescherming, omdat je niet zelf je warmteleverancier kunt kiezen.

 • Betaal ik meer voor warmte dan voor gas?

  Nee. In de Warmtewet staat dat de tarieven voor het gebruik van warmte vergelijkbaar moeten zijn met gas. Het gaat dan om de totale kosten, inclusief aanschaf en onderhoud van een cv-ketel, die je zou hebben als je gas gebruikt voor centrale verwarming en warm water.

Over warmte

 • Wat is warmte van Eneco?

  Verwarm jij je huis met warmte van Eneco? Dan is je woning aangesloten op een warmtenet. We gebruiken warmte die geproduceerd wordt door warmtekrachtcentrales of warmte die overblijft in fabrieken of bij de verbranding van afval. Via een ondergronds leidingennet, het warmtenet, brengen we die warmte naar je huis. Zo krijg jij een heerlijk verwarmd huis en warm water uit de kraan, terwijl je, vergeleken met gas, flink bespaart op de uitstoot van CO2.

 • Wat is stadswarmte?

  Stadswarmte, of stadsverwarming, is een ander woord voor warmte via een warmtenet. Weten hoe het werkt? Bekijk hieronder de animatie.

 • Hoe komt warmte in mijn huis terecht?

  Verwarmd water stroomt via het warmtenet naar een overdrachtsstation in je wijk. Vanaf hier stroomt het naar de warmteafleverset in de meterkast in je woning. Deze warmteafleverset verdeelt de warmte over de radiatoren. Als het water afkoelt, stroomt het terug naar het overdrachtsstation. Daar wordt het opnieuw verwarmd.

Heeft u nog andere vragen?

Bel dan onze Klantenservice op 010 – 8906900 (lokaal tarief).

Wij helpen u graag en zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.