Vraag een Quick Scan aan

Vul je gegevens in en ontvang binnen twee weken een Quick Scan voor jouw e-home van onze partner THE FCTR E. Vervolgens neemt THE FCTR E telefonisch contact met je op om de Quick Scan te bespreken. THE FCTR E maakt gebruik van jouw laatste jaarnota van Eneco om een zo goed mogelijk advies te geven.


* Deze velden zijn verplicht.

THE FCTR E zal uw verbruiksdata enkel en alleen gebruiken voor het opstellen van de Quick Scan. Uw persoonsgegevens, contactgegevens en verbruiksdata zullen door THE FCTR E worden vernietigd voor 1-12-2018, in het geval u geen gebruik maakt van de verdere diensten van THE FCTR E B.V. Uitgezonderd de situaties waarin u instemt met een aanbod en uitvoering daarvan. U heeft het recht: (a) de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan; (b) THE FCTR E BV. te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (c) klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De contactgegevens van THE FCTR E zijn: THE FCTR E B.V, Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam: info@thefctre.com.