Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet geldt voor woningen en bedrijven met een stadswarmteaansluiting tot maximaal 100 kilowatt (KW). In Nederland maken ongeveer 600.000 huishoudens en een groot aantal kleine bedrijven gebruik van een collectief warmtesysteem voor ruimteverwarming en/of warm water. Deze efficiënte manier van verwarmen bespaart energie en is beter voor het milieu. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de uitvoering van de Warmtewet.

Bronwarmte

Hoe de Warmtewet moet worden toegepast voor bronwarmtesystemen is (nog) niet helemaal duidelijk. De overheid evalueert op dit moment de Warmtewet, onder andere op dit punt. De aangepaste Warmtewet wordt in januari 2018 verwacht.

Wat regelt de Warmtewet?

In de wet zijn er allerlei zaken rondom de levering van warmte vastgelegd, waaronder:

 • Landelijk maximumtarieven voor stadswarmte.
 • Gegarandeerde levering van stadswarmte, inclusief de service die een warmteklant van zijn leverancier mag verwachte.
 • Een financiële vergoeding bij een storing.
 • De rechten en plichten bij het meten van het warmteverbruik.
 • Alle warmteleveranciers moeten zijn aangesloten bij een geschillencommissie.

Maximumtarieven

De Warmtewet bepaalt dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) jaarlijks een maximumtarief voor stadswarmte vaststelt. Uitgangspunt is dat de kosten voor stadswarmte vergelijkbaar zijn met de kosten bij gebruik van gas voor verwarming en warm water (het zogenaamde ‘niet-meer-dan-anders-principe’). De ACM bekijkt op dit moment of, en hoe, zij een maximumtarief voor bronwarmtesystemen kan vaststellen.

Algemene voorwaarden

Naast de wettelijke regels hanteren we algemene voorwaarden voor de levering van warmte aan onze klanten.

Bekijk voorwaarden stadswarmte

Hoe worden de tarieven opgebouwd?

Beweeg met uw muis over een onderdeel voor een extra toelichting op de prijsberekening.

 • Verbruikstarief

  Dit zijn de kosten van je warmteverbruik per GJ (GigaJoules). Door het 'Niet-Meer-Dan-Anders-principe’, betalen warmteklanten gemiddeld net zo veel als klanten die gas met een cv-installatie gebruiken voor verwarming en warm water.

 • Huur warmteafleverset

  Een warmteafleverset is de installatie die nodig is om de warmte vanuit het warmtenet veilig op je binnenhuisinstallatie over te brengen. Die zorgt vervolgens voor verwarming en/of warm water in je woning. De Warmtewet verplicht warmteleveranciers om een warmteafleverset ter beschikking te stellen aan hun klanten. Ze mogen daarvoor een redelijk huurbedrag in rekening brengen. Het maximum huurbedrag wordt ieder jaar vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt.

 • Meetkosten

  Dit is een vast tariefonderdeel voor de kosten voor het meten van je warmteverbruik. Dit tariefonderdeel wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en geldt voor alle warmteleveranciers en netbeheerders. We vermelden de meetkosten apart op je jaarnota.

Heb je bronwarmte? Klik dan hier voor een toelichting op je tarief.

De Warmtewet en Bronwarmtesystemen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) was van mening dat de Warmtewet niet geldt voor bronwarmte- en warmte- en koudeopslagsystemen. Daarom hield zij voor deze systemen geen toezicht op de uitvoering van de Warmtewet. Ook stelt de ACM op dit moment geen maximumtarieven voor deze systemen vast.

In het voorjaar van 2016 bepaalde de rechter (College van Beroep voor het bedrijfsleven) dat de ACM dit alsnog moet doen. Op dit moment onderzoekt de ACM hoe zij deze tarieven gaat vaststellen. Wij volgen deze ontwikkelingen. Zodra de ACM maximumtarieven vaststelt, gaan wij deze tarieven in rekening brengen bij onze klanten met bronwarmte- en/of warmte-koudeopslagsystemen.

Of liever samen je vraag oplossen

Eneco Postcard

Stuur een bericht

Stel direct je vraag aan de juiste expert via ons e-mailformulier. Binnen twee werkdagen ontvang je een bericht van ons.

Vraag stellen
Eneco textbox

Vind je antwoord op ons forum en social media

Op het Eneco Forum kun je je vraag eenvoudig voorleggen aan andere klanten en antwoorden lezen op eerdere vragen. Ook is Eneco bereikbaar via Twitter en Facebook, op werkdagen van 08.00 tot 21.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Op het forum en social media helpen we elkaar.

Naar het Forum

Eneco Phone

Bellen

0900 - 0201 

(€ 0,45 per gesprek + je gebruikelijke belkosten), bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. 

De afgelopen week was de wachttijd gemiddeld 2 minuten. Bekijk antwoorden op de meest gestelde vragen over je termijnbedrag, de jaarnota en het doorgeven van meterstanden.