Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet geldt voor woningen en bedrijven met een warmteaansluiting tot maximaal 100 kilowatt. Dat zijn bijna alle huishoudens en daarnaast een groot aantal kleinzakelijke afnemers. In Nederland maken ongeveer 600.000 huishoudens en bedrijven gebruik van een collectief warmtesysteem voor levering van ruimteverwarming en warm tapwater. Deze efficiënte wijze van verwarmen bespaart energie en is goed voor het milieu.

Antwoorden rondom vragen Warmtewet

Naar aanleiding van de invoering van de Warmtewet heeft Eneco diverse vragen ontvangen. Er zijn onduidelijkheden ontstaan over de opbouw van het tarief en dan met name over de warmte afleverset (warmtewisselaar). Eneco wil graag deze onduidelijkheden wegnemen en geeft hier in de onderstaande document meer uitleg over:

Antwoord op vragen over de Warmtewet

Wat is er vastgelegd in de Warmtewet?

In de wet zijn er allerlei zaken rondom de levering van warmte vastgelegd, waaronder:

 • Landelijk maximumtarieven voor warmte
 • De levering van warmte is gewaarborgd inclusief de service die je van ons mag verwachten
 • Je hebt recht op compensatie bij een storing.
 • Je rechten en plichten bij het meten van je warmteverbruik.
 • Alle warmteleveranciers moeten vanaf 1 januari 2014 aangesloten zijn bij een geschillencommissie.

Maximumtarief

In de Warmtewet is een maximumtarief voor warmte vastgesteld. De hoogte hiervan wordt elk jaar bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die ook toeziet op de naleving en uitvoering van de Warmtewet. Uitgangspunt is dat de kosten bij gebruik van warmte vergelijkbaar zijn met de kosten bij gebruik van gas voor centrale verwarming en warm water (het zogenaamde ‘niet-meer-dan-anders-principe’).

Algemene voorwaarden

Naast de wettelijke regels hanteert Eneco voor de afnemers van warmte ook algemene voorwaarden.

Bekijk voorwaarden Warmte

Hoe worden de tarieven opgebouwd?

Beweeg met je muis over een onderdeel voor een extra toelichting op de prijsberekening.

 • Variabel tarief

  Dit zijn de kosten van je warmteverbruik per GJ (GigaJoules). Door het 'Niet-Meer-Dan-Anders-beginsel, betalen 'warmte klanten' gemiddeld niet meer dan klanten met een gasgestookte cv-installatie van vergelijkbare kwaliteit. De prijs van 1 GJ warmte = 36,31 maal de prijs van 1 m³ aardgas.

 • Huur afleverset

  Een afleverset is de installatie die nodig is om de warmte vanuit het warmtenet veilig op je binneninstallatie over te brengen. Deze afleverset zorgt vervolgens voor de ruimteverwarming en/of warm tapwater. De Warmtewet schrijft alle warmteleveranciers voor om een afleverset ter beschikking te stellen aan hun klanten. Ze mogen daarvoor een redelijk huurbedrag in rekening brengen.

 • Meetkosten

  Dit is een vast tarief voor de meting van je warmteverbruik. Dit tarief is vastgesteld door Autoriteit Consument en Markt en geldt voor alle regionale netbeheerders. De meetkosten worden apart vermeld op je jaarnota. Je warmteverbruik wordt gemeten in GJ (GigaJoules).

Uitleg tarievenopbouw

Uitgebreide uitleg tarievenopbouw

Of liever samen je vraag oplossen

Eneco Postcard

Stuur een bericht

Stel direct je vraag aan de juiste expert via ons e-mailformulier. Binnen twee werkdagen ontvang je een bericht van ons.

Vraag stellen
Eneco textbox

Vind je antwoord op ons forum en social media

Op het Eneco Forum kun je je vraag eenvoudig voorleggen aan andere klanten en antwoorden lezen op eerdere vragen. Ook is Eneco bereikbaar via Twitter en Facebook, op werkdagen van 08.00 tot 21.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Op het forum en social media helpen we elkaar.

Naar het Forum

Eneco Phone

Bellen

0900 - 0201 

(€ 0,45 per gesprek + je gebruikelijke belkosten), bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. 

De afgelopen week was de wachttijd gemiddeld 2 minuten. Bekijk antwoorden op de meest gestelde vragen over je termijnbedrag, de jaarnota en het doorgeven van meterstanden.