Met een slimme meter

 • Hoeft u geen meterstanden door te geven
 • Wordt uw jaarnota nauwkeuriger
 • Kan Eneco u meer inzicht geven in uw energieverbruik. En u helpen om energie te besparen.

Bekijk de mogelijkheden

Wat is een slimme meter?

De slimme meter is een digitale energiemeter die op afstand door netbeheerders kan worden uitgelezen. De netbeheerder geeft elke twee maanden uw slimme meter standen door aan Eneco. Meterstanden doorgeven is daarmee verleden tijd. Op basis van de gegevens uit uw slimme meters kan Eneco u inzicht geven in uw energieverbruik. Dat helpt u om energie te besparen. Hieronder ziet u welke mogelijkheden er nu al zijn.

Wanneer krijg ik een slimme meter?

Tussen 2015 en 2020 bieden de netbeheerders alle huishoudens in Nederland gratis slimme meters aan. Zij doen dit per wijk. U krijgt vanzelf bericht van uw netbeheerder als uw wijk aan de beurt is. Zelf hoeft u dus niets te doen.

Wilt u al eerder een slimme meter, vraag deze dan aan via uw netbeheerder. U betaalt dan eenmalig
€ 60,- (exclusief BTW) voor de complete meetinrichting (elektriciteits- en gasmeter).

Hoe zit het met mijn privacy?

De slimme meter bevat een schat aan energieverbruiksgegevens. Die mogen uw netbeheerder en energieleverancier alleen voor bepaalde doeleinden gebruiken. Er zijn strenge wettelijke richtlijnen die aangeven wanneer en hoe vaak Eneco uw meterstanden mag uitlezen.
Hierop wordt streng toegezien.

Meer informatie over privacy en slimme meters vindt u in onze veelgestelde vragen.

Inzicht in uw energieverbruik

Uw verbruiks- en kostenoverzicht

Met een slimme meter ontvangt u automatisch elke twee maanden een overzicht van uw energieverbruik en de (indicatieve) kosten van dit verbruik.

Dagelijks inzicht via Mijn Eneco

Via Mijn Eneco of de gratis Mijn Eneco App krijgt u dagelijks inzicht in uw energieverbruik. Download de Mijn Eneco App via de Appstore (iOS) of Playstore (android).

Meer over de Mijn Eneco App

Inzicht in uw energieverbruik

Met Toon® thermostaat krijgt u op ieder moment van de dag inzicht in uw stroom- en gasverbruik. Zo ziet u hoeveel u verbruikt en wat het kost! Met de gratis app is Toon® ook op afstand te bedienen.

Meer over Toon

Veelgestelde vragen

 • Waarom krijgt iedereen een slimme meter?

  De belangrijkste reden voor het invoeren van de slimme meters heeft te maken met onze toekomst. Steeds meer mensen wekken zelf hun energie op bijvoorbeeld met zonnepanelen. Bovendien gaan we met elkaar steeds meer duurzame energie gebruiken. Dat vraagt om een andere inrichting van de energienetten en van de meters.

  Via slimme meters hebben zowel u als uw energieleverancier beter inzicht in het energieverbruik. Daardoor kunnen we bewuster kunnen omgaan met energie en vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Met de slimme meter zetten we dus met elkaar een stap naar een duurzame toekomst.

 • Heeft u een elektriciteitsmeter in combinatie met stadswarmte en wilt u een slimme meter?

  Heeft u een elektriciteitsmeter in combinatie met stadswarmte? Dan is een slimme meter mogelijk en betaalt u € 56,-, exclusief BTW. Na uw aanvraag wordt de meter binnen drie maanden geplaatst, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.

 • Hoe zit het met de privacy van klantgegevens?

  De wet waarborgt uw privacy als slimmemeterklant. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Privacy- en Securityeisen van NBNL staat hoe leveranciers moeten omgaan met de slimme meter en de verkregen data. Gegevens mogen, na uw toestemming, bijvoorbeeld alleen worden uitgelezen door uw energieleverancier voor het uitvoeren van hun bedrijfsprocessen en wettelijke verplichtingen zoals een jaarnota (een keer per jaar), tweemaandelijkse overzichten (zes keer per jaar) en bij een switch van leverancier of verhuizing.

  Het slimmemetersysteem is daarbij uitgebreid getest en zo goed mogelijk beveiligd tegen inbraakpogingen (hacken). De meterstanden die voor de netbeheerder zichtbaar zijn, worden zo goed mogelijk beveiligd. Zo voldoen alle slimme meters aan de wettelijke veiligheidseisen. De netbeheerders hebben uitgebreide maatregelen genomen om de netten en het dataverkeer met de nieuwste technologie te beveiligen. Zo kunnen onbevoegden niet bij uw gegevens.

 • Hoe kan ik gaan besparen met een slimme meter?

  De slimme meter zelf bespaart geen energie. De meter geeft u meer inzicht in uw verbruik en met dat inzicht kunt u makkelijker energie besparen. Enige tijd nadat u van de netbeheerder een slimme meter heeft gekregen, ontvangt u automatisch het Verbruiks- en kostenoverzicht. Dit overzicht krijgt u elke twee maanden.

  Wilt u frequenter inzicht in uw verbruik? Dat kan met verschillende diensten. Voor deze diensten heeft Eneco wel uw toestemming nodig om de meter vaker uit te lezen. Met deze inzichtdiensten wil Eneco u helpen om uw energieverbruik op de voet te volgen, verrassingen op uw jaarnota te voorkomen en te besparen op uw energiekosten.

Of liever samen uw vraag oplossen

Eneco Phone

Bellen

0900 - 0201 

(€ 0,45 per gesprek + uw telefoonkosten), op werkdagen van 8.00
tot 18.00 uur. De afgelopen week was de wachttijd gemiddeld 2 minuten. 

Eneco textbox

Vind uw antwoord op ons forum

Op het Eneco Forum kunt u uw vraag eenvoudig voorleggen aan andere klanten en antwoorden lezen op eerdere vragen. Het maakt niet uit of uw vraag gaat over uw energierekening, zonnepanelen of Toon. Op het Forum helpen we elkaar.

Naar het Forum