Leveringsonderbreking Warmte

De Eneco site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Eneco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens van Eneco afwijken van de gedrukte versie, prevaleert de laatstgenoemde.

Veelgestelde vragen

 • Heeft u een storing in de (bron)warmtelevering?

  Kijk eerst of u de storing zelf kunt oplossen. Lukt dat niet? Bel dan het storingsmeldpunt Eneco Warmte & Koude: 0800 - 0072 (24 uur per dag/gratis).

 • Waar meld ik een storing aan mijn warmtepomp?

  Storing melden
  Heeft u een storing in de (bron)warmtelevering? Kijk eerst hier of u de storing zelf kunt oplossen. Bel anders het storingsmeldpunt Eneco Warmte & Koude: 0800 - 0072 (24 uur per dag/gratis).

  Voor een aantal zaken bent u (of uw woning verhuurder) zelf verantwoordelijk. De vloerverwarmingsinstallatie in uw woning, de naregeling in diverse vertrekken, het expansievat en de (water)leidingen zijn net als de elektrische voedingen (stopcontacten) onderdeel van uw woning. In geval van problemen kunt u hiervoor contact opnemen met uw installateur of de woning verhuurder.
   
  Binneninstallatie
  Heeft u problemen met de binneninstallatie (alle apparatuur en leidingen die volgen ná de warmtepomp), neem dan contact op met uw huisinstallateur of uw verhuurder.
   
  Zelf controleren
  Indien u vermoedt dat de warmtepomp in storing staat controleert u dan de volgende zaken:

  • Brandt het storingslampje in de kamer of knippert het lampje op de display van de warmtepomp? 
  Zo nee, controleer dan of u wel stroom heeft. Zo ja, probeer dan de storing zelf te verhelpen door eerst de gebruikershandleiding te lezen en daarna de warmtepomp te 'resetten', de pomp uit en vervolgens weer aan zetten. Indien in uw display staat 'alarm', 'lagedruk' of 'no flow' mag u één keer 'resetten'. Als het alarm opnieuw in uw display verschijnt bel dan het storingsnummer van Eneco en meld wat er in de display van uw warmtepomp staat.
  • Geeft uw warmtepomp na de 'reset' nog steeds een storing aan, maar krijgt u wél warm tapwater of heeft u ergens in de woning wél vloerverwarming?
  Zo ja, bel de installateur die verantwoordelijk is voor de binneninstallatie of vloerverwarming.
  • Heeft uw binneninstallatie onvoldoende druk (normaal is minimaal 1,3 bar) of zit er lucht in het systeem?
  Zo ja, vul het systeem bij totdat er voldoende druk wordt aangegeven en ontlucht het systeem of bel de installateur die verantwoordelijk is voor de binneninstallatie of vloerverwarming.
  • Heeft u geen verwarming of warm tapwater of staat uw warmtepomp in storing en continu op bijverwarmen?
  Dit laatste kunt u controleren op de display van de warmtepomp en op de tussenmeter van Eneco. Zo ja, bel het storingsnummer van Eneco 0800 - 0072 (24 uur per dag/gratis) en meld wat er in de display van uw warmtepomp staat.
   
  Schadebeperkingplicht
  U heeft een schadebeperkingplicht en mag de schade niet laten oplopen. Een schade die pas na 14 dagen wordt gemeld, hoeft volgens onze algemene voorwaarden niet door ons in behandeling worden genomen. In het storingsregister van de warmtepomp staat wanneer de storing is opgetreden. Als technisch kan worden vastgesteld in welke mate en vanaf welk moment de warmtepomp niet functioneert en indien u de storing niet zo snel mogelijk heeft gemeld, dan komt de schade voor uw rekening.

Telefoonnummers bij storingen

Heeft u een storing in de (bron)warmtelevering of warmtepomp?

Probeert u eerst met bovenstaande tips de storing zelf op te lossen. Luk dat niet? Bel dan het storingsmeldpunt Eneco Warmte & Koude: 0800 - 0072 (24 uur per dag/gratis).

Momenteel is er een langere wachttijd op bovenstaand telefoonnummer.
Houdt u rekening met een wachttijd van ongeveer 15 minuten.

Excuses voor het ongemak.

Heeft u een gas- of elektriciteitsstoring in uw buurt?

U kunt voor meer informatie over storingen terecht bij het nationale storingsnummer van de netbeheerders 0800 - 9009 (gratis) of op de landelijke website gas- en stroomstoringen.

Storing aan uw geiser, boiler of cv-ketel?

Neem contact op met Eneco Installatiebedrijven. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur (lokaal tarief) op de volgende telefoonnummers:
088 - 895 5000 (Zuid-Holland) 
020 - 699 3506 (Noord-Holland en Flevoland) 
030 - 635 8800 (Utrecht en Gelderland)