Warmte en koude

Milieuvriendelijk verwarmen en koelen

  • Hoog comfort
  • Altijd beschikbaar
  • Compacte installatie

Wat is warmte en koude?

Grootschalige transportnetten dragen bij aan een beter milieu.

Eneco levert warmte en koude via grootschalige transportnetten onder de grond. Ook wel stadsverwarming genoemd. Hierbij gebruiken we warmte die vrijkomt bij elektriciteitsproductie of uit de industrie. Op kleinere schaal benutten we de bodem en zonnewarmte. Koude uit rivierwater of de bodem zorgt voor aangename koeling. Met deze schone vormen van verwarming of koeling draagt u bij aan een beter milieu.

Nieuwe tarieven per 1 januari 2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks het plafond voor de tarieven voor warmte vast. U kunt de nieuwe tarieven hier vinden. De voor u geldende warmtetarieven zijn daarop gebaseerd. Overigens kunt u, als wij onze tarieven of voorwaarden wijzigen, altijd uw leveringsovereenkomst beëindigen. In geval van warmte betekent dat wel dat uw warmteaansluiting zal worden verzegeld en u geen warmte meer kunt afnemen.

Vaste leverancier

Voor gas en stroom bestaat in Nederland een vrije markt. U kunt zelf kiezen bij wie u energie inkoopt. Bij warmte, koude en bronwarmte kan dit niet. Een landelijk netwerk (zoals bij gas of elektriciteit) ontbreekt, omdat bij het transport veel warmte verloren gaat. Bovendien is de eigenaar van de netten (en meestal ook de warmte opwek installaties), tevens de leverancier. Een gebruiker van (bron)warmte en koude is dus gebonden aan zijn leverancier, die zowel het netbeheer als de levering verzorgt.

De Warmtewet

Eneco MKB warmte en koude

Waarom een Warmtewet?

  • Landelijk maximumtarieven voor warmte
  • Uw rechten en plichten bij meten warmteverbruik
  • Levering is gewaarborgd inclusief de service

Over de Warmtewet

Service en onderhoud

Comfort zonder zorgen!

Naast het onderhoud van de ondergrondse warmte- en koudenetten, is Eneco ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de warmte afleverset in uw bedrijfspand.

Uw installatiebedrijf of verhuurder zorgt voor de verwarmingsinstallatie binnen uw pand (de installatie na de meter), zoals radiatoren, vloerverwarming, kranen en thermostaten.

Service onderhoud van Eneco voor bedrijven

Liever samen uw vraag oplossen?