HollandseWind Certificaten®

Veelgestelde vragen

HollandseWind Certificaten® zijn een uitgifte van windpark De Beemden. Bekijk het prospectus voor voorwaarden
en risico’s.

Algemeen HollandseWind Certificaten

 • Wat is een HollandseWind Certificaat?

  Dit is een obligatie met een looptijd van vijf jaar in windpark De Beemden. Hiermee investeer je in het bouwen van dit windmolenpark. Per certificaat betaal je € 25. Hierover ontvang je elk jaar in juli 2,5 tot 3,5% windrendement over je investering, gestort op je rekening.

  HollandseWind Certificaten® zijn een uitgifte van windpark De Beemden. Bekijk het prospectus voor voorwaarden en risico’s.

 • Wat is windpark De Beemden?

  Windpark de Beemden B.V. is een zelfstandige onderneming, waarin Eneco 100% van de aandelen bezit. Windpark de Beemden B.V. is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, bouw, onderhoud en exploitatie van drie windparken: Hoevensche Beemden, Laaksche Vaart en Zwartenbergseweg. Momenteel heeft Windpark de Beemden B.V. tien windmolens in gebruik en in de komende tijd worden nog vijf windmolens in productie genomen. 

  HollandseWind Certificaten® zijn obligaties waarmee kan worden deelgenomen in Windpark de Beemden B.V. Windpark de Beemden B.V. is de entiteit die deze obligaties uitgeeft en daartoe het prospectus heeft opgemaakt. Zoals te lezen is in het prospectus staat Eneco niet garant voor dit product, maar is Windpark de Beemden B.V. eindverantwoordelijk.

  Windpark De Beemden ligt in de gemeente Halderberge in de Hoevensche Beemden in het gebied rondom de Brede Molenweg.
 • Is er ook essentiële beleggersinformatie beschikbaar over windpark De Beemden, waarvoor HollandseWind Certificaten worden uitgegeven?

  Uiteraard heb je inzage in de financiële stukken met betrekking tot windpark De Beemden. Namelijk:

  Windpark de Beemden B.V. is een 100% dochter van Eneco, gevestigd op:
  Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam

 • Ik ben geen klant van Eneco, kan ik ook meedoen?

  Iedereen - vanaf 18 jaar - wonend in Nederland kan meedoen. Of je nu wel of geen klant van Eneco bent. Je hoeft dus niet over te stappen naar Eneco om mee te doen. 

  Per 01-07-2015 is de inschrijving op HollandseWind Certificaten van windpark De Beemden gesloten. Je kunt hierdoor geen nieuwe HollandseWind Certificaten meer aanschaffen. Heb je al HollandseWind Certificaten gekocht? Uiteraard krijg je nog steeds jaarlijks rendement en kun je HollandseWind Certificaten – onder voorwaarden – terug verkopen.

 • Krijg ik extra voordeel bij HollandseWind Certificaten als ik al klant ben van Eneco?

  Klant of geen klant van Eneco, iedereen betaalt hetzelfde voor een HollandseWind Certificaat of ontvangt hetzelfde percentage windrendement over zijn/haar investering.
  Wij vinden dat het belangrijk is dat echt iedereen kan meedoen; hierin maken wij geen onderscheid in klant of geen klant. Wel hebben wij onze klanten persoonlijk bericht over de mogelijkheid tot aankoop van HollandseWind Certificaten.

Algemeen HollandseWind Certificaten

Toon alle vragen

Waarom HollandseWind Certificaten

 • Waarom zou ik HollandseWind Certificaten aanschaffen en zou ik meedoen?

  Met het HollandseWind Certificaat van windpark De Beemden krijgt iedereen de kans om kennis te maken met windenergie. Je investeert in een windmolen en ervaart zelf wat dit oplevert. Zonder dat je meteen een windmolen in je tuin hebt. Op deze manier brengen we samen die duurzame toekomst een stapje dichterbij.
  Per 01-07-2015 is de inschrijving op HollandseWind Certificaten van windpark De Beemden gesloten. Je kunt hierdoor geen nieuwe HollandseWind Certificaten meer aanschaffen. Heb je al HollandseWind Certificaten gekocht? Uiteraard krijg je nog steeds jaarlijks rendement en kun je HollandseWind Certificaten – onder voorwaarden – terug verkopen.

 • Waarom zoekt windpark De Beemden participanten in het bouwen van een windmolen?

  De toekomst van onze energievoorziening ligt in duurzame, decentrale opwekking. En die duurzame toekomst is volgens ons alleen mogelijk als iedereen meedoet. Om mensen zoveel mogelijk bij het opwekken van duurzame energie te betrekken, zoeken we naar verbinding met de samenleving. Bij de aanleg van een windmolenpark werken we bijvoorbeeld in een zo vroeg mogelijk stadium samen met lokale partijen en bewoners. Omdat wij geloven in een gezamenlijke aanpak, organiseren we steeds vaker met lokale partijen mogelijkheden om de omgeving mee te laten profiteren van het windmolenpark. Want alleen samen kunnen we gaan voor duurzaam.

Windpark De Beemden

 • Wat voor type windmolens staan er in windpark De Beemden?

  In totaal telt windpark De Beemden 15 windmolens, waarvan er nu vijf worden bijgebouwd. De eerste tien windmolens zijn van het merk Vestas, type V90 en hebben een maximaal vermogen van 2 MW. De vijf nieuwe windmolens, die nu gebouwd worden, zijn van hetzelfde merk en type maar met een hogere capaciteit, namelijk 3MW.
  De ashoogte bij deze Vestas windmolens is 105 meter. Deze windmolens zijn betrouwbaar, veilig en efficiënt gebleken.

 • Hoeveel huishoudens kan windpark De Beemden van energie voorzien?

  Windpark De Beemden bestaat uit drie windparken: Hoevensche Beemden, Laaksche Vaart en Zwartenbergseweg. In totaal kunnen de huidige 10 windmolens van Hoevensche Beemden en Zwartenbergseweg circa 17.000 huishoudens van energie voorzien op basis van het gemiddelde jaarverbruik van 3.100 kWh. Zodra windpark Laaksche Vaart in productie is, voegen deze 5 windmolens energie voor 8.000 huishoudens toe. 

Algemeen Windmolens

 • Komt heel Nederland nu vol met windmolens te staan? Hoe groot is de kans dat er een windmolenpark bij mij in de buurt komt?

  Een duurzame toekomst is alleen mogelijk als iedereen meedoet. De toekomst van de energievoorziening ligt in duurzame decentrale opwekking. Dit kan alleen door samen te werken met lokale partijen en bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium. Windenergie heeft de toekomst, maar brengt ook veel discussie teweeg. Waar de één windmolens als symbool voor een duurzamer Nederland ziet, kijkt de ander er liever niet tegen aan. Hierbij helpt een gezamenlijke aanpak. Per windmolenpark wordt de behoefte van de omgeving hiermee ingevuld. 

 • Zijn windmolens nu echt wel zo duurzaam?

  Windmolens dragen bij aan een duurzamere maatschappij. De windmolens van windpark De Beemden produceren energie voor zo’n 25.000 huishoudens. In ongeveer een half jaar produceren ze meer energie dan verbruikt werd tijdens de bouw van de windmolens.

 • Waarom staat een windmolen soms stil als het heel hard waait?

  Als het te hard waait, is het nodig om de windmolen stil te zetten. Dit heeft verder geen consequenties voor je  windrendement, omdat dit rendement afhankelijk is van de door het KNMI bij De Bilt gemeten wind.

Algemeen Windmolens

 • Hoe wordt wind omgezet in stroom?

  Windparken bestaan uit windturbines die elektriciteit opwekken. Het principe daarvan is net zo eenvoudig als van een fietsdynamo. De rotorbladen van de turbine vangen de wind op. De wind zet de bladen en de rotor in beweging, waardoor de tandwielen gaan draaien. De tandwielkast verhoogt het aantal omwentelingen en drijft een dynamo aan die elektriciteit opwekt. Door de mast van de windmolens lopen kabels waardoor de elektriciteit wordt getransporteerd van de gondel naar beneden. De (spanning van de) elektriciteit wordt via een transformator verhoogd, zodat de stroom geschikt is om via hoogspanningskabels te worden getransporteerd. Via de hoogspanningskabels wordt de energie verspreid naar transformatorstations bij jou in de buurt. In het transformatorstation wordt de spanning van de elektriciteit teruggebracht, waardoor het geschikt is om te gebruiken in huizen en kantoren, zodat bijvoorbeeld een lamp kan branden.

 • Kost windenergie niet meer dan het oplevert?

  Windenergie kan nog niet op kostprijs concurreren met energie die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. Dit is ook de reden waarom windenergie wordt gesubsidieerd. Maar tegelijkertijd is het lastig om energievormen eerlijk te vergelijken, omdat de opwekking van ‘schone energie’ niet wordt beloond ten opzichte van vervuilende opwekking. De opwekking van vervuilende energie heeft allerlei gevolgen die meestal niet gecompenseerd worden uit de opbrengsten, zoals afgravingen, milieuvervuiling, opwarming van de aarde en zeespiegelstijging. Bij ‘schone’ energie is er geen sprake van dergelijke effecten en hoeven deze dus ook niet gecompenseerd te worden. Als je de kosten van dat compenseren meetelt in de prijs van vervuilende energie, valt de vergelijking veel gunstiger uit voor schone energie.

Toon alle vragen

Financiële vragen

Financiële vragen

 • Als er niet voldoende geld wordt geïnvesteerd, wat is dan de impact op het windmolenpark?

  Hoe meer mensen meedoen, hoe meer mensen profiteren van de voordelen. Hoe minder geld er geïnvesteerd wordt hoe minder geld er afgelost wordt op de lening van windpark De Beemden. Dit heeft verder geen invloed op het windrendement waar jij recht op hebt. Deze blijft 2,5 procent en kan oplopen tot 3,5 procent als het hard waait.

 • Kan ik mijn geld kwijtraken?

  In het uiterste geval kan windpark De Beemden failliet gaan. Dan bepaalt een curator hoeveel je terugkrijgt van het geld dat je hebt uitstaan voor HollandseWind Certificaten en het tussentijds opgelopen windrendement. De kans dat dit gebeurt, is echter gering. Eneco heeft bij het opzetten van het windmolenpark de belangrijkste risico's afgedekt. Onder andere door langetermijncontracten voor het onderhoud van het windmolenpark, het afsluiten van verzekeringen en garanties van de bouwers. Lees meer over voorwaarden en risico's in het prospectus.

 • Als Eneco failliet gaat, ben ik dan mijn geld kwijt?

  Het windmolenpark staat als entiteit los van Eneco. Een eventueel faillissement van Eneco heeft daarom geen directe invloed op het windmolenpark. Wel is Eneco eigenaar van het windmolenpark en zal het bij faillissement van Eneco waarschijnlijk verkocht worden aan een derde partij. Ook heeft het windmolenpark een aantal belangrijke contracten afgesloten met Eneco voor de afname van de stroom en het onderhoud van windmolens. Faillissement van Eneco zou daarmee kunnen betekenen dat Eneco niet haar (betaal)verplichtingen aan het windmolenpark kan nakomen. Het windmolenpark kan in dat geval met andere partijen de contracten afsluiten. De gevolgen van een faillissement van Eneco voor het windmolenpark zijn daarmee beperkt. Lees meer over voorwaarden en risico's in het prospectus.

 • Wat zijn de kosten voor het investeren?

  Aan het investeren zijn geen kosten verbonden. Per 01-07-2015 is de inschrijving op HollandseWind Certificaten van windpark De Beemden gesloten. Je kunt hierdoor geen nieuwe HollandseWind Certificaten meer aanschaffen. Heb je al HollandseWind Certificaten gekocht? Uiteraard krijg je nog steeds jaarlijks rendement en kun je HollandseWind Certificaten – onder voorwaarden – online terug verkopen.

 • Wordt Eneco gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM)?

  De AFM heeft bij de start van verkoop van HollandseWind Certificaten gecontroleerd of het prospectus van de HollandseWind Certificaten voldoet aan de vormeisen die de AFM stelt. De AFM controleert niet of de inhoud van de informatie correct is.

 • Waarom hebben de HollandseWind Certificaten geen risicometer van de AFM?

  De risicometer van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is bedoeld voor complexe financiële producten. Het HollandseWind Certificaat wordt niet gezien als een complex financieel product. Lees meer over voorwaarden en risico's in het prospectus.

 • Krijg ik een fiscaal jaaroverzicht, net als bij de bank?

  Nee, dat ontvang je niet. Nadat je besteld hebt, ontvang je een bevestigingsmail.

 • Tellen de HollandseWind Certificaten mee voor mijn box 3 vermogen? Is het een spaar- of een beleggingsproduct?

  Waarschijnlijk wel, maar dit is afhankelijk van je privésituatie. HollandseWind Certificaat is een beleggingsproduct.

Toon alle vragen

Windrendement

 • Elk jaar ontvang ik 2,5 tot 3,5 % windrendement over mijn investering, maar hoe wordt de hoogte vastgesteld?

  Voor het HollandseWind Certificaat geldt een vaste rente van 2,5 % per jaar met een opslag. Hoe harder het waait, hoe hoger deze opslag. Want dit is afhankelijk van het jaargemiddelde windsnelheid (in meter/seconde) in Nederland gemeten over de periode 1 juli tot en met 30 juni in het daaropvolgende jaar. Hiervoor worden de gepubliceerde etmaalgemiddeldes van het KNMI weerstation De Bilt gebruikt. (Voor meer info: knmi.nl/klimatologie/daggegevens/download.html)

  Bekijk hier wat het windrendement u oplevert.


  .

 • Wanneer en hoe wordt mijn windrendement uitgekeerd?

  Elk jaar op 1 juli wordt je windrendement over je volledige investering berekend en vervolgens in juli overgemaakt naar je bankrekening. Naar rato, oftewel teruggerekend naar moment van je aankoop. Er is voor gekozen om op een logisch moment te starten met het in laten gaan van de windrendementberekening. De startdatum is 1 juli en einddatum 30 juni in het daaropvolgende jaar.

 • Wordt het windrendement verrekend met mijn jaarnota?

  Het door u te ontvangen windrendement wordt niet verrekend met je jaarnota, maar wordt jaarlijks op een vaste datum naar rato uitgekeerd en gestort op je bankrekeningnummer. Dit is het rekeningnummer dat je aan ons hebt doorgegeven bij je aanschaf van HollandseWind Certificaten.

Windrendement

Toon alle vragen

Risico's

 • Welke risico’s zijn er verbonden aan HollandseWind Certificaten?

  Het rendement dat aan je uitgekeerd wordt, is afhankelijk van de gemiddelde windsnelheid in een jaar. Deze varieert elk jaar en heeft als peildatum 1 juli. Het windrendement bedraagt minimaal 2,5% en maximaal 3,5% over je investering.

  Er bestaat een geringe kans dat windpark De Beemden niet langer in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. In dat geval kan het windpark mogelijk niet het gehele windrendement en/of de waarde van het certificaat aan je betalen. In het uiterste geval kun je - als certificaathouder - je volledige investering verliezen. In het prospectus staat een beschrijving van de bedrijfsrisico’s, die ertoe zouden kunnen leiden dat het windpark De Beemden niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Lees meer over voorwaarden en risico's in het prospectus.

  Vanaf 1 september 2014 is het mogelijk je HollandseWind Certificaten - onder voorwaarden - terug te verkopen aan windpark De Beemden. Er bestaat een geringe kans dat windpark De Beemden (tijdelijk) onvoldoende middelen heeft om direct tot uitbetaling over te gaan. Dit betekent voor jou dat je HollandseWind Certificaten op dat moment (tijdelijk) niet terug verkocht kunnen worden.

 • Wat zijn de belangrijkste risico’s voor windpark De Beemden?

  Windpark De Beemden is blootgesteld aan de normale bedrijfsrisico’s van windparken. Tot deze risico’s behoren bijvoorbeeld het bouwrisico, risico op technische gebreken, risico op productie beperkingen, schade aan het windmolenpark, schade aan derden veroorzaakt door het windmolenpark, windrisico, prijsrisico, het risico dat contractpartijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen en het risico dat wet- en regelgeving in ongunstige zin verandert. Een belangrijk risico is ook gelegen in de samenloop van verschillende risico’s.

  Daarnaast is windpark De Beemden onderdeel van de fiscale eenheid van de Eneco Groep. Elk bedrijf binnen deze fiscale eenheid is hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de Eneco Groep. Dit kan ertoe leiden dat windpark De Beemden onvoorzien een grote belastingbetaling moet doen en als gevolg daarvan in betalingsproblemen kan komen.

  Lees meer over voorwaarden en risico's in het prospectus.
 • Krijg ik meteen mijn geld terug als ik mijn HollandseWind Certificaten terug verkoop?

  Vanaf 1 september 2014 kun je je HollandseWind Certificaten terug verkopen aan windpark De Beemden. Er bestaat een geringe kans dat windpark De Beemden tijdelijk onvoldoende middelen heeft om direct tot uitbetaling over te gaan. Dit betekent voor jou dat je je HollandseWind Certificaten op dat moment (tijdelijk) niet kunt terug verkopen.

  Ook is het mogelijk dat windpark De Beemden niet langer aan zijn verplichtingen kan voldoen en surseance van betaling of faillissement moet aanvragen. In dat geval bepaalt de curator of en hoeveel je terugkrijgt van je vordering op windpark De Beemden.

Risico's

 • Kan ik mijn geld kwijtraken?

  In het uiterste geval kan windpark De Beemden failliet gaan. Dan bepaalt een curator hoeveel je terugkrijgt van het geld dat je hebt uitstaan voor HollandseWind Certificaten en het tussentijds opgelopen windrendement. De kans dat dit gebeurt, is echter gering. Eneco heeft bij het opzetten van het windmolenpark de belangrijkste risico's afgedekt. Onder andere door langetermijncontracten voor het onderhoud van het windmolenpark, het afsluiten van verzekeringen en garanties van de bouwers. Lees meer over voorwaarden en risico's in het prospectus.

 • Waarom hebben de HollandseWind Certificaten geen risicometer van de AFM?

  De risicometer van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is bedoeld voor complexe financiële producten. Het HollandseWind Certificaat wordt niet gezien als een complex financieel product. Lees meer over voorwaarden en risico's in het prospectus.

 • Garandeert Eneco de terugbetaling van de obligaties?

  Eneco garandeert de terugbetaling van de obligaties niet. Als enig aandeelhouder van windpark De Beemden draagt Eneco wel in eerste aanleg alle risico’s. Pas wanneer de buffer van het eigen vermogen volledig is verdwenen, komt mogelijk de (terug)betaling van je windrendement en investeringsbedrag aan HollandseWind Certificaten in gevaar.

Toon alle vragen